Aantal keer gelezen27

Bijdrage Heimen Schuring eerste gemeenteraadsvergadering

Gemeenteraadsvergadering-20140327-100-3.jpgdonderdag 27 maart 2014 22:08

Bijdrage van Heimen Schuring voor de ChristenUnie over de verkiezingsuitslagen en de coalitievorming .

Voorzitter,

U zult begrijpen dat hier vanavond een blij een dankbaar mens staat. Op 19 maart hebben 4.919 kiezers hun stem aan de ChristenUnie gegeven, twaalfhonderd stemmen meer dan in 2010. Tijdens mijn eerste reactie op deze uitslag zei ik dan ik dankbaar en stil ben. En dat ben ik nog steeds! Dankbaar voor dit mooie resultaat, dankbaar voor de grote steun die wij hebben gekregen voor onze plannen met onze prachtige gemeente. Deze dankbaarheid is eerst en vooral voor onze Hemelse Vader, Hij heeft ons werk gezegend. Daarnaast zijn wij natuurlijk al onze kiezers dankbaar voor hun stem. We gaat de komende vier jaar keihard Werken aan Welzijn, samen met al die vrijwilligers, de welzijnsorganisaties, de kerken, de verengingen, de wijkplatforms en al die andere instanties die zich met hart en ziel inzetten voor Barneveld en zijn inwoners. Ik heb er ook enorm veel zin in om aan de slag te gaan. Samen met mijn vijf fractiegenoten, onze fractievolgers en al die mensen die onze fractie met raad en daad bijstaan!

Maar ook met onze andere speerpunten zullen we enthousiast aan de slag gaan. Veilige fietsroutes, voldoende goedkope woningen en energie-neutrale woonwijken, wij gaan ons er hard voor maken!

Voorzitter, hier staat en blije en dankbare fractievoorzitter, super-gemotiveerd om hard te gaan  Werken aan Welzijn!

Een hartelijke felicitatie aan de andere partijen die ook stemmen gewonnen hebben op 19 maart. De SGP met 699 stemmen extra, Pro’98 met 435 extra stemmen en BurgerInitiatief met 141 stemmen extra. Proficiat met deze stemmenwinst!!

Maar er waren ook verliezers. CDA en VVD verloren beiden een zetel. Dat is een hard gelag, Dat moet een plekje krijgen. Sterkte daarbij!

Coalitievorming
En voorzitter, dan nu de coalitievorming. Die is in Barneveld ditmaal heel snel gegaan, volgens sommigen veel te snel. In 2010 was het omgekeerde het geval, toen was Barneveld zo'n beetje de laatste gemeente met een nieuw College. Toen heeft het volgens sommigen veel te lang geduurd. Een onnodig lang traject wilde de ChristenUnie niet en dat vonden andere partijen ook. Een snel, duidelijk proces, dat is wat veel partijen wilden, maar het is wel heel snel geworden..

De ChristenUnie vond (en vindt) het belangrijk dat op basis van de verkiezingsuitslag gekeken zou worden naar mogelijke coalities. Ik heb daarom vorige week donderdag in twee gesprekken met de SGP aangedrongen op een gesprek met Pro’98. Mijn argumenten: Pro’98 is ook een van de winnaars, is de tweede partij qua grootte en de ChristenUnie heeft duidelijke raakvlakken met Pro’98 op het gebied van sociaal beleid en duurzaamheid

Na intensieve gesprekken werd duidelijk dat de SGP een coalitie met Pro’98 niet mogelijk acht vanwege de grote verschillen met deze partij. En eerlijk is eerlijk: SGP en Pro’98 staan in het Barneveldse politieke spectrum het verst uit elkaar en Pro heeft die verschillen in het afgelopen tijd ook sterk benadrukt. Dat is ook wat ik te horen krijg in gesprekken met Barnevelders.

Een coalitie met SGP en Pro’98 zat er dus vanuit het perspectief van de SGP niet in. Dan is vervolgens de vraag: welke andere coalities kunnen er worden gemaakt?

  1. SGP en ChristenUnie, de twee grootste winnaars, aangevuld met een of twee partijen.
  2. Of ChristenUnie en Pro’98, de eerste en de derde winnaar, aangevuld met een of twee partijen.

Met beide partijen heeft de ChristenUnie goede raakvlakken. Vanuit oogpunt van verkiezingsresultaat is de eerste optie echter logischer en ook de goede samenwerking in het oude College speelt mee. In de afgelopen acht jaar heeft de ChristenUnie daar heel goed samengewerkt met de SGP, maar ook met CDA en VVD.

Voor de ChristenUnie is daarom een coalitie van SGP en ChristenUnie, aangevuld met een of twee partijen de meest reële optie.

En dan de vraag: moet het een coalitie van drie of van vier partijen worden?
Met één partij zou al een meerderheid mogelijk zijn. Maar vanuit oogpunt van verdeling van wethoudersposten zou dit niet goed zijn. Barneveld heeft vier wethouders nodig. Met drie wethouders krijgen we een naar binnen gericht College, dat wil de ChristenUnie niet. Vier wethouders bij een drie-partijen-coalitie zou betekenen dat een van de partijen twee wethouders levert. Dat geeft scheve verhoudingen in het College en is daarom volgens de ChristenUnie ongewenst. Een Coalitie van vier partijen dus.

Bovendien is breed draagvlak in deze tijd heel belangrijk, er komen grote veranderingen op ons af en daarvoor is brede steun in de raad essentieel. Een extra argument voor een brede coalitie.

En zo is het gekomen dat we al vlot met een persbericht naar buiten zijn gekomen, waarin we aangeven met de oude coalitie door te willen gaan. Een College dat de afgelopen twee raadsperioden heel goed werk heeft verricht, laten we dat ook nog maar eens vaststellen. Er zijn wijken gebouwd, scholen, wegen. Er is op tijd bezuinigd. De minima zijn ontzien en we zorgen goed voor Barnevelders die hulp nodig hebben. Er zitten ook goede wethouders, die daar heel hard voor gewerkt hebben!

Is de kiezer dan voor niks naar de stembus gegaan? Zeker niet! Elke stem is belangrijk. Elke stem op de ChristenUnie is een stem voor een groenere, socialere en christelijkere raad. Dat gaat de kiezer terugzien in het coalitieakkoord!

Was deze coalitie al voor de verkiezingen bekokstoofd? Zeker niet! Voor de ChristenUnie lagen na 19 maart alle opties open. Het is niet voor niets dat ik aangedrongen heb op een gesprek met Pro’98.

Had het proces anders gemoeten? De afgelopen dagen heb ik daar vaak over nagedacht. Het dilemma daarbij is: gaan we praten voor de vorm of zijn we direct duidelijk in de mogelijkheden en de onmogelijkheden.
Wij hebben het laatste gekozen. Ik besef me dat dit voor buitenstaanders wel heel erg snel is geweest. Daarom zou ik het een volgende keer qua proces ook anders aanpakken waardoor de buitenwereld wat beter begrijpt wat er gebeurt.

Voorzitter, ik rond af. De ChristenUnie gaat de komende vier jaar hard Werken aan Welzijn. Dat doen we samen met alle fracties in deze raad.
Het was prachtig dat we in januari het Beleidsplan 3 Decentralisaties unaniem konden vaststellen in onze gemeenteraad. Dat laat een grote eensgezindheid zien. Door alle verschillen heen, willen we allemaal goed zorgen voor Barnevelders die onze hulp nodig hebben. Ik hoop van harte dat we deze lijn de komende vier jaar kunnen doorzetten. Natuurlijk er zijn verschillen, maar als het er op aan komt, moeten we elkaar weten te vinden. Ik ga me daar voor inzetten. Ik zie uit naar een hele prettige samenwerking en vele goede raadsvergaderingen.

Dank u wel!

« Terug

Archief > 2014 > maart