Bestuur

Bestuur

Dhr H. Borghuis (Erik)

Mijn naam is Erik Borghuis. Ik ben getrouwd met Jarina en samen wonen wij sinds 2015 in Barneveld. Wij zijn lid van de plaatselijke hervormde gemeente. In het dagelijks leven ben ik directeur van de basisschool in Stroe. In november 2018 ben ik begonnen als bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Barneveld. Vanuit deze functie hoop ik bij te kunnen dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, we duurzaam handelen en een ieder de kans krijgt zich in een vertrouwde omgeving te ontwikkelen.


Mevr. B.T. Withaar-de Haan (Anja)

Mijn naam is Anja Withaar. Ik ben getrouwd met Berend en woon in Voorthuizen.
Sinds een paar jaar werk ik als pedagogisch medewerkster bij de peuteropvang in Hoevelaken.
Daarvoor heb ik bij verschillende scholen en een peuterspeelzaal in de gemeente Barneveld gewerkt.

We leven mee met de Hervormde Gemeente in Voorthuizen.

De komende jaren wil ik m’n maatschappelijke verantwoordelijkheid graag concreet maken door me in te zetten voor het secretariaat van het bestuur van de Christenunie.


Jan Grotendorst.jpg

Dhr. J.H. Grootendorst (Jan)

Mijn naam is Jan Grootendorst. Ik ben getrouwd met Marlies en we hebben drie prachtige dochters gekregen, nl. Hanneke, Lisette en Carolien. Wij wonen sinds 2008 in Barneveld, aan de rand van de mooie Veluwe en in de nabijheid van veel familieleden. Ik ben sinds 2007 werkzaam bij ABN AMRO en op het ogenblik werk ik als Risk Manager (renterisico’s) op het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. In mijn vrije tijd speel ik volleybal in competitieverband en in de zomermaanden maak ik regelmatig een rondje over de Veluwe op mijn mountainbike. In het najaar van 2018 ben ik gestart als penningmeester van de ChristenUnie in Barneveld. Ik draag de ChristenUnie een warm hart toe, omdat ik het belangrijk vind om op te komen voor zwakkeren in onze samenleving, om zorgvuldig om te gaan met onze natuurlijke omgeving (het milieu) en de verbinding met mensen met andere overtuigingen te (blijven) zoeken. Ik wil als penningmeester een steentje bijdragen om dit geluid in de samenleving te laten horen.


Dhr. F.J. Appelman (Frits)

Mijn naam is Frits Appelman, geboren in 1951 te Alkmaar en opgegroeid in Amsterdam.
Mijn werkzame leven speelde zich af in het onderwijs, eerst aan een drietal basisscholen en tenslotte bij het VMBO als docent Engels, Nederlands en Godsdienst.
Van 1991 tot 2010 maakte ik deel uit van de ChristenUniefractie in de gemeenteraad, waarvan een aantal jaren als voorzitter.
Ik ben in 1975 getrouwd met Tineke, wij kregen 4 kinderen en verheugen ons momenteel in 9 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn zingen, lezen(vooral geschiedenis) en Amsterdam


foto Paulien.JPG

Mevr.  P.J. Hoekstra-van der Hoeven (Paulien)

Mijn naam is Paulien Hoekstra. Ik ben geboren en getogen in de randstad en sinds 40 jaar woonachtig in Barneveld. Ik ben getrouwd met Jaap en wij zijn gezegend met een groot gezin.

Ik ben opgeleid tot verpleegkundige en gestopt met betaald werk zodra we kinderen kregen, zoals dat gebruikelijk was in die tijd… Als vrijwilliger ben ik, naast mijn gezin, betrokken geweest bij verschillende organisaties. Zo heb ik 25 jaar voorlichting gegeven voor de VBOK. Later ben ik werkzaam geweest binnen de marketing.

Ik draag de ChristenUnie een zeer warm hart toe. De zorg voor elkaar, voor de samenleving en voor de schepping is een duidelijk uitgangspunt vanuit een Bijbels principe. Ik wil er graag een bijdrage aan leveren om dat gezicht van de CU te laten zien in de samenleving.