Bestuur

Bestuur

Dhr H. Borghuis (Erik)

 • Voorzitter
 • Commissie Lokale Politiek en contact fractie + wethouder
 • E-mail: voorzitter(at)barneveld.christenunie.nl

Mijn naam is Erik Borghuis. Ik ben getrouwd met Jarina en samen wonen wij sinds 2015 in Barneveld. Wij zijn lid van de plaatselijke hervormde gemeente. In het dagelijks leven ben ik directeur van de basisschool in Stroe. In november 2018 ben ik begonnen als bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Barneveld. Vanuit deze functie hoop ik bij te kunnen dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, we duurzaam handelen en een ieder de kans krijgt zich in een vertrouwde omgeving te ontwikkelen.


Mevr. B.T. Withaar-de Haan (Anja)

 • Secretaris
 • E-mail: secretariaat(at)barneveld.christenunie.nl

Mijn naam is Anja Withaar. Ik ben getrouwd met Berend en woon in Voorthuizen.
Sinds een paar jaar werk ik als pedagogisch medewerkster bij de peuteropvang in Hoevelaken.
Daarvoor heb ik bij verschillende scholen en een peuterspeelzaal in de gemeente Barneveld gewerkt.

We leven mee met de Hervormde Gemeente in Voorthuizen.

De komende jaren wil ik m’n maatschappelijke verantwoordelijkheid graag concreet maken door me in te zetten voor het secretariaat van het bestuur van de Christenunie.


Dhr. J.H. Grootendorst (Jan)

 • Penningmeester
 • Dagelijks bestuur
 • E-mail: penningmeester(at)barneveld.christenunie.nl


Dhr. F.J. Appelman (Frits)

 • Algemeen bestuurslid
 • Contact Landelijke - en Provinciale politiek en het Waterschap
 • E-mail: lap(at)barneveld.christenunie.nl

Mijn naam is Frits Appelman, geboren in 1951 te Alkmaar en opgegroeid in Amsterdam.
Mijn werkzame leven speelde zich af in het onderwijs, eerst aan een drietal basisscholen en tenslotte bij het VMBO als docent Engels, Nederlands en Godsdienst.
Van 1991 tot 2010 maakte ik deel uit van de ChristenUniefractie in de gemeenteraad, waarvan een aantal jaren als voorzitter.
Ik ben in 1975 getrouwd met Tineke, wij kregen 4 kinderen en verheugen ons momenteel in 9 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn zingen, lezen(vooral geschiedenis) en Amsterdam


Mevr.  P.J. Hoekstra-van der Hoeven (Paulien)

 • Algemeen bestuurslid
 • Promotor
 • E-mail: promotor(at)barneveld.christenunie.nl