Bestuur

Bestuur

Peter Hollemans

Dhr P. Hollemans (Peter)

Mijn naam is Peter Hollemans, getrouwd met Mirjam, gezegend met 3 jongens en sinds 2018 woonachtig in Barneveld. We kerken in de Maranathakerk in Lunteren. In het dagelijks leven ben ik wijkmanager huisartsenzorg, wat betekent dat ik alle huisartsen van Harderwijk, Ermelo, Putten en binnenkort Zeewolde mag adviseren in lokale en regionale samenwerkingsverbanden met gemeente en/of welzijn. Daarvoor heb ik op beleidsniveau veelvuldig contact met allerlei partijen. In het verleden ben ik voorzitter geweest van o.a. het Oranjecomité in Wekerom en de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Harskamp. Ik hoop mijn ervaringen en kennis in te kunnen zetten voor de Barneveldse ChristenUnie om zo te kunnen helpen met de organisatie en het positioneren in het politieke veld.


Mevr. B.T. Withaar-de Haan (Anja)

Mijn naam is Anja Withaar. Ik ben getrouwd met Berend en woon in Voorthuizen.
Sinds een paar jaar werk ik als pedagogisch medewerkster bij de peuteropvang in Hoevelaken.
Daarvoor heb ik bij verschillende scholen en een peuterspeelzaal in de gemeente Barneveld gewerkt.

We leven mee met de Hervormde Gemeente in Voorthuizen.

De komende jaren wil ik m’n maatschappelijke verantwoordelijkheid graag concreet maken door me in te zetten voor het secretariaat van het bestuur van de Christenunie.


Jan Grotendorst.jpg

Dhr. J.H. Grootendorst (Jan)

Mijn naam is Jan Grootendorst. Ik ben getrouwd met Marlies en we hebben drie prachtige dochters gekregen, nl. Hanneke, Lisette en Carolien. Wij wonen sinds 2008 in Barneveld, aan de rand van de mooie Veluwe en in de nabijheid van veel familieleden. Ik ben sinds 2007 werkzaam bij ABN AMRO en op het ogenblik werk ik als Risk Manager (renterisico’s) op het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. In mijn vrije tijd speel ik volleybal in competitieverband en in de zomermaanden maak ik regelmatig een rondje over de Veluwe op mijn mountainbike. In het najaar van 2018 ben ik gestart als penningmeester van de ChristenUnie in Barneveld. Ik draag de ChristenUnie een warm hart toe, omdat ik het belangrijk vind om op te komen voor zwakkeren in onze samenleving, om zorgvuldig om te gaan met onze natuurlijke omgeving (het milieu) en de verbinding met mensen met andere overtuigingen te (blijven) zoeken. Ik wil als penningmeester een steentje bijdragen om dit geluid in de samenleving te laten horen.


Dhr. F.J. Appelman (Frits)

Mijn naam is Frits Appelman, geboren in 1951 te Alkmaar en opgegroeid in Amsterdam.
Mijn werkzame leven speelde zich af in het onderwijs, eerst aan een drietal basisscholen en tenslotte bij het VMBO als docent Engels, Nederlands en Godsdienst.
Van 1991 tot 2010 maakte ik deel uit van de ChristenUniefractie in de gemeenteraad, waarvan een aantal jaren als voorzitter.
Ik ben in 1975 getrouwd met Tineke, wij kregen 4 kinderen en verheugen ons momenteel in 9 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn zingen, lezen(vooral geschiedenis) en Amsterdam


Vacature