Wie zijn wij

Wie zijn wij

De ChristenUnie Barneveld is opgericht als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in 1988 al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Onder de naam RPF/GPV is vanaf 1992 meegedaan aan de verkiezingen in de Gemeente Barneveld.

Missie

De ChristenUnie in Barneveld is een politieke vereniging die als primaire taak en verantwoordelijkheid ziet, het meebesturen en vormgeven van de Barneveldse samenleving. Ze wil dit invullen door samen te werken met lokale organisaties en personen om zo faciliterend te kunnen zijn voor het werk van de fractie en betrokken te zijn op alles wat er in de Barneveldse samenleving leeft.

De vereniging doet dit werk vanuit de bijbelse normen en waarden. De leden willen dit uitstralen door actief, dynamisch, betrouwbaar en betrokken te staan in de wereld. De secundaire verantwoordelijkheid van de vereniging is gericht op de provinciale en landelijke politiek, hierin participeert ze conform de landelijk afspraken binnen de ChristenUnie.

Leden

De lokale afdeling heeft op dit moment circa 560 leden. Zij ontvangen vijf keer per jaar het full color nieuwsblad KOMMA en hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering beslist onder andere over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast worden de leden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse landelijke ledencongressen en kunnen zij het bestuur richtlijnen meegeven voor het stemgedrag van de afgevaardigde van de vereniging op de provinciale unievergadering en de landelijke Uniecongressen. 

Wij hebben uw steun nodig!

De ChristenUnie kan niet bestaan zonder haar leden.