Lokaal nieuws

 1. recreatie (schaffelaarse bos) (10).jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 maart 2024 om 20:24

  Een helihaven bij het Schaffelaarse Bos. Nog steeds een slecht plan.

  Vorig jaar stelde ook de ChristenUnie schriftelijke vragen om de mogelijke komst van een helihaven in Barneveld. En nog steeds vinden wij dit een slecht plan. Het valt niet te rijmen met hoe wij kijken naar de ontwikkeling van Barneveld. Ik zal daar enkele punten van noemen.

  Lees verder

  Labels:

 2. duurzaamheid (gratis e-bikes opladen) (5).jpg
  Laurens Wijmenga.jpg
  Door Laurens Wijmenga op 14 maart 2024 om 20:22

  God geeft ons de opdracht om goed voor de schepping te zorgen

  Sinds drie jaar woon ik met vrouw en kids in Barneveld, dat is relatief kort. Dit heeft voor en nadelen. Een nadeel is dat ik minder ingevoerd ben in de Barneveldse gemeenschap. Het voordeel is dat ik deze gemeenschap bekijk met andere ogen en dingen ervaar die anderen wellicht niet meer zullen opvallen. Dat is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of beter gezegd onveiligheid in deze gemeente. Het is een onderwerp dat mij heeft gevonden in plaats van andersom. Ik heb hier een jaar geleden een brief over geschreven naar de Barneveldse krant, waar ik kortheidshalve naar verwijs. Als kersverse Barnevelder was ik in korte tijd toeschouwer en persoonlijk betrokken bij verschillende ongelukken. De komende periode wil ik mij graag inzetten voor grotere verkeersveiligheid en bewustwording daaromtrent. Ik ga graag met iedereen in deze zaal en daarbuiten daarover in gesprek.  

  Lees verder
 3. Politieagent.jpg
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 14 maart 2024 om 20:16

  Liever resultaten in plaats van nieuw beleid in aanpak ondermijning.

  Wij bespreken vandaag het rekenkameronderzoek naar ondermijnende criminaliteit en de gemeentelijke aanpak daarvan in Barneveld. Een belangrijk onderwerp. Bij ondermijning raken de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Hierdoor neemt de invloed van georganiseerde criminaliteit op onze samenleving toe en komt onze rechtsorde onder druk te staan.  

  Lees verder
 4. Welkom in Kootwijkerbroek; Landelijk ondernemend
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 14 maart 2024 om 20:11

  Verrommeling wordt opgeruimd

  Aan de Harskamperweg was een agrarische bedrijf gevestigd met de naam BSI (Barneveldse slacht industie). Vier grote stallen die voornamelijk met asbest gebouwd zijn.
  Er kwamen andere eigenaren en ander gebruik van de stallen maar uiteindelijk stonden de stallen leeg en waren niet meer geschikt om dieren te houden. Dan komt functieverandering om de hoek kijken.
  Lees verder

  Labels:

 5. Werken in de bouw.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 maart 2024 om 19:51

  Meer betrokkenheid gemeenteraad bij huisvesting arbeidsmigranten!

  De afgelopen 3 maanden ben ik veelvuldig in gesprek geweest met collega de Man van pro’98. Het begon met de toevalligheid dat we naast elkaar zaten tijdens de informatiebijeenkomst voor inwoners voor de huisvesting arbeidsmigranten aan de Oud Vellerseweg. Vanaf dat moment is bij ons het gevoel en de urgentie ontstaan om als raadsleden, volksvertegenwoordigers, actiever en nadrukkelijker betrokken te zijn bij vergelijkbare impactvolle besluiten. Vandaag bespreken wij een motie die we samen hebben opgesteld en waarmee we beogen om de betrokkenheid van de raad bij huisvesting van arbeidsmigranten buiten het beleid te vergroten. Huisvesting van arbeidsmigranten buiten het vastgesteld beleid heeft impact. En dat het impact heeft, hebben we allemaal gezien en gehoord in de besprekingen over de huisvesting aan de Oud Vellerseweg. Het contact met collega de Man heeft geleid tot het voorbereiden van een motie over dit onderwerp die ik bij deze indien. 

  Lees verder
 6. Wolf
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 februari 2024 om 21:18

  Actiever beheer van wolven noodzakelijk!

  De wolvenpopulatie groeit schrikbarend en daarbij ook de schademeldingen. Alleen al dit jaar 2024 al over de 100 schapen die gedood zijn door de wolf. En daarbij te bedenken dat de meeste schapen drachtig zijn. Er is een grens gepasseerd. Er is in ons agrarisch landschap geen plaats voor de wolf. Daarom vinden wij dat de wolf actiever beheerd moet worden.
  Lees verder
 7. Luchtmacht en Marinier
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 februari 2024 om 21:11

  Inbreiding boven uitbreiding. Maak gebruik van huidige locaties.

  Vanavond bespreken we de zienswijze van de gemeente op de uitbreidingsplannen van Defensie.
  Graag wil ik beginnen om uit te spreken dat de ChristenUnie de inzet van Defensie enorm waardeert. Wij vinden het zeer belangrijk dat de defensie van Nederland adequaat en goed toegerust is voor haar taak om ons land en de omliggende landen te beschermen. We hebben dan ook een positieve grondhouding richting de plannen van Defensie.
  Lees verder
 8. Dakloos
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 7 februari 2024 om 21:03

  Iedereen een veilig en beschermd thuis

  Ik wil u meenemen in een korte anekdote. Ja het heeft te maken met het onderwerp en bedoeld om de urgentie te onderstrepen. Een aantal jaar geleden ontmoette ik Sascha. De naam heb ik overigens verzonnen. De casus niet. Sascha was slachtoffer van huiselijk geweld en ik had de opdracht om een advies aan de burgemeester te geven over een huisverbod voor de dader. Sascha had een bewogen leven. Ze had een slechte jeugd gehad en was fors drugsverslaafd. Ze kreeg hulp en woonde begeleid. Sinds enkele weken woonde ze weer op zichzelf. Beschermd thuis. Een echt thuis kon ik het niet noemen. Er lag vloerbedekking op de grond, bestaand uit de enkele vierkante meters vies kleed. De rest was beton. Sascha had de stap helaas niet aangekund. Ze was snel vervallen in verslaving en bleek ook een slechte partner ontmoet te hebben. Er was niet alleen een huisverbod nodig, maar ook een tijdelijke plek om weer beschermd te wonen. 

  Lees verder
 9. Onderwijs (IKC Juliana) (2).jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 31 januari 2024 om 15:25

  Extra schoollokalen voor inwoners Bloemendal?

  Onlangs bleek dat het aantal schoollokalen voor de nieuwe school in Bloemendal op oude cijfers was gebaseerd. Omdat er meer woningen worden gebouwd dan eerder verwacht, stelden wij schriftelijke vragen over deze berekeningen en pleitten wij voor meer schoollokalen. UIt de beantwoording blijkt dat het college het advies heeft gegeven om in het ontwerp al rekening te houden met een grotere school. Voordat de school gebouwd wordt, zal eerst een nieuwe berekening worden gedaan en dan pas wordt het def. aantal lokalen worden bepaald. Wij hopen hiermee een situatie als in Veller te voorkomen, zodat meer kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen!

  Lees verder
 10. Veiligheidsdag
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 20 januari 2024 om 19:21

  Een coffeeshop in Barneveld?? Wat ons betreft zeker niet!

  6 december 2023 is de ChristenUnie aangeschoven bij een gesprek over een eventuele coffeeshop in de gemeente Barneveld. Een zogeheten Raadstafelgesprek, aangevraagd door Pro 98’, heeft als doel politieke partijen vragen te laten stellen aan ervaringsdeskundigen, belanghebbende organisaties en andere instanties om kennis te doen over specifieke onderwerpen. In dit geval was het onderwerp het realiseren van een coffeeshop. Daarom zat de ChristenUnie aan tafel met Politie, GGD, WISE (vroeger nog OKO) en andere belanghebbenden als de Jongerenraad Barneveld. Lees snel verder om te lezen waarom wij geen coffeeshop willen in onze gemeente.

  Lees verder