Lokaal nieuws

 1. fotos werkbezoek Nico Drost.jpg
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 29 september 2023 om 14:32

  ChristenUnie fractie op bezoek bij de Rozelaar.

  De ChristenUnie fractie bracht gisteren een bezoek aan de Rozelaar. Hiermee lieten ze een bijzonder stukje Barneveld zien aan burgemeester Jacco van der Tak. Ook Tweede Kamerlid Nico Drost, woonachtig in Rhenen, sloot aan bij dit werkbezoek.

  Directeur Miedema en diverse inwoners lieten met trots zien wat de Rozelaar in huis heeft. De Rozelaar biedt een unieke kans voor mensen met een verstandelijke beperking om maximaal deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Dit is mogelijk door zelfstandig, in groepsverband samen te wonen; werk te doen wat past bij ieders talent; een restaurant – de Rozerie - midden in het dorp te runnen. Deze zinvolle dagbesteding, unieke bijdrage aan de samenleving en veilige plek om te wonen is waardevol.

  Lees verder
 2. Kamp in Syrie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 27 september 2023 om 20:47

  Barneveld voor Marokko

  Op 8 september werd Marokko zwaar getroffen door een aardbeving. Hierbij zijn duizenden mensen overleden en/of gewond geraakt. Het rampgebied is zeer slecht bereikbaar en daarom is het voor hulpdiensten moeilijk om hulp te verlenen. Toch is het Rode Kruis volop in actie en is daarom Giro 6868 geopend. 

  Lees verder
 3. Nieuwbouw Voorthuizen
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 27 september 2023 om 20:40

  Ruimte voor scholen en recreatie

  Nu we opnieuw een besluit gaan nemen over een volgende uitbreiding van de wijk de Burgt, wil ik de wethouder een compliment geven voor zijn inzet om in wijkdeel De Lanen Oosten meer betaalbare woningen te realiseren. In de commissie hebben we begrepen dat het om 50% betaalbaar gaat. En betaalbaar betekent onder een prijs van € 355.000. 

  Lees verder
 4. Boeren laarzen in veld.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 5 juli 2023 om 22:30

  Verbinding tussen natuur en de agrarische sector.

  Ons buitengebied staat onder druk van de landelijke regelgeving die over ons heen komt. Dan denken we aan de stikstofreductie, kaderrichlijn water, behoud biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

  Lees verder
 5. Zeumeren, A1 en Driehoek Harselaar
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 5 juli 2023 om 22:14

  Een afwegingskader voor clusterbouwen

  De woningen rondom het kruispunt, Essenerweg, Hulstweg en Breihutterweg, vormen samen een cluster. Omdat hier sprake is van een cluster wordt er nu een bestemmingsplanwijziging ingediend om hier een woongebouw te realiseren met inzet van sloopmeters op agrarische grond zonder bouwblok. 

  Lees verder
 6. Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 5 juli 2023 om 19:58

  Waardige opvang, een unieke inpassing en een duurzaam concept

  Vandaag is een spannend debat. Zo voelt het voor mij. Spannend omdat hierin zulke tegenstrijdige belangen spelen en vanuit verschillende perspectieven dit allemaal waar is.  

  Lees verder
 7. 20140210-gemeentehuis
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 28 juni 2023 om 16:31

  Samen recht doen; Wij blijven actief op wat kwetsbaar is.

  De ChristenUnie maakt zich hard voor de kwetsbaren in de samenleving. Wij streven naar een samenleving waarin degenen die aan de rand staan, gezien en gewaardeerd voelen en mee kunnen doen. Wij kiezen voor een samenleving waarin we samen omzien naar en zorgen voor onze kwetsbare leefomgeving.

  Lees verder
 8. Beschouwing CU[62939].png
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 23 juni 2023 om 13:43

  SAMEN recht doen!

  Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we SAMEN recht doen. Oog hebben voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Oog voor kwetsbaren, zoals asielzoekers. Samen recht doen, strevend naar gemêleerde wijken waar ook mensen met een kleine portemonnee een (t)huis hebben. En samen recht doen aan de mooie schepping van God.
   
  Wij vertrouwen op Gods genade, die oneindig groot is. Zijn genade geeft en inspireert om met gevouwen handen te werken in Zijn Koninkrijk. 
   
  Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

  In deze bijdrage geven we een eerste reflectie op de kadernota. Deze bijdrage wordt ook in de Barneveldse krant gepubliceerd.

  Lees verder
 9. Christenunie taxi
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023 om 19:58

  Meedoen is immers vanzelfsprekend - En daarvoor kan de Valleihopper voor worden ingezet.

  We hebben het net uitvoerig gehad over dat wij als gemeente relatief minder gebruik maken van de Valleihopper en tegelijk een onevenredig groot deel bijdragen. En je kan het hebben over dat de financiële bijdrage te hoog is, maar ik gooi het over een andere boeg, je kan het ook hebben over dat het gebruik te laag is. 

  Lees verder
 10. Boks - jong en oud
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023 om 19:43

  Meedoen is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag meedoen

  In de afgelopen commissievergadering hebben we uitvoerig stilgestaan bij het beleidskader inclusie.  

  Lees verder