Lokaal nieuws

 1. 3.png
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 3 januari 2022 om 20:34

  GOED VOORNEMEN - KOOP LOKAAL - GESPREK MET DE BURGEMEESTER

  De afgelopen maanden waren voor veel ondernemers pittig. Juist nu is het belangrijk om onze lokale winkeliers en ondernemers te steunen. Daarom gingen wij met diverse ondernemers en winkeliers in gesprek. De opbrengsten daarvan deelde Henk Wiesenekker meteen na het weekend met burgemeester Jan Luteijn.

  Lees verder
 2. biodiversiteit.jpg
  Jaap van de Top1
  Door Jaap van de Top op 20 december 2021 om 20:19

  Realistische biodiversiteit

  Monitoren:
  Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Dat is een algemene uitspraak die we regelmatig horen en waar we niet zo heel veel mee kunnen. Zo’n uitspraak vraagt om nadere uitleg. Maar vanavond gaat het over de biodiversiteit in onze gemeente Barneveld. Barneveld met een kleinschalig en afwisselend landschap wat gunstig is voor de biodiversiteit. We vinden hier de adder, het edelhert, de das, ree, de steenuil, de gierzwaluw, de ijsvogel, vlinders en bijen en vleermuizen. Maar hoe gaat het nu met de biodiversiteit in Barneveld?  Niet volgens de modellen, maar een realistisch beeld. Daarom is onze fractie blij dat er in onze gemeente gemonitord wordt. Monitoren, waar komen we vandaan en welk effect hebben de maatregelen die we met elkaar afspreken? Door dit monitoren door de eigen bevolking te laten doen, geeft het een betrokkenheid met de biodiversiteit in onze omgeving. Wij pleiten dan ook om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze monitoring. Als voorbeeld hiervoor is de landelijke vogelteldag. Wil de wethouder toezeggen dat de inwoners van oud tot jong zoveel mogelijk worden ingezet bij het monitoren van de biodiversiteti om zo de betrokkenheid te vergroten.

  Lees verder
 3. Bedrijventerrein De Valk
  Jaap van de Top1
  Door Jaap van de Top op 20 december 2021 om 20:10

  Geurverordening - onze bijdrage

  Voor ons ligt de geurverordening. We kunnen ons vinden in het ophogen van de odeur in de nieuwe woonwijken. Barneveld is een groeigemeente en de woonwijken komen steeds meer het buitengebied in. In het centrum blijft de odeur 3 in de nieuwe woonwijken 6/8 zo lopen we vanuit het centrum naar het buitengebied van 3 naar 6 naar 14 odeur. Onze fractie vind dit qua volksgezondheid een verantwoord besluit.

   

  Lees verder
 4. windmolen.jpg
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 15 december 2021 om 23:03

  Windenergie, noodzakelijk, maar wel met voorwaarden die we zelf stellen.

  De ChristenUnie heeft voor de Structuurvisie Windenergie gestemd. Dat is belangrijk om de energietransitie goed vorm te geven en tegelijkertijd zorgen we er daarmee voor dat de regie bij de gemeente blijft liggen en niet terecht komt bij de provincie of het rijk. Dat maakt het mogelijk om belangrijke voorwaarden te stellen voor mensen en bedrijven die in de buurt van de locatie gevestigd zijn.

  Lees verder
 5. warmtevisie 2.jpg
  06 Henry Buitenhuis
  Door Henry Buitenhuis op 15 december 2021 om 19:38

  Warmtevisie is vastgesteld - "Isoleren, isoleren, isoleren".

  Stijgende energieprijzen laten ons merken hoe afhankelijk we zijn van levering van energie. Onze samenleving gebruikt veel energie, en daardoor zitten we er in onze huizen warm bij.

  Maar voor de ChristenUnie is het ook duidelijk dat we nu roofbouw plegen op de natuurlijke reserves in de aarde. En tegelijk dat massale gebruik van fossiele brandstoffen zorgt ook voor een enorme CO2 belasting op onze aarde.

  Dat moet dus anders. Terecht zet onze landelijke overheid een koers uit om gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te beëindigen. Maar dan krijgen we de vraag hoe blijven we warm in onze huizen?

  Lees verder
 6. Rufo 1[38938].jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 15 december 2021 om 19:32

  Rufo Petri (52) aangesteld als raadscommissielid

  Rufo Petri is de komende maanden aangesteld als raadscommissielid voor de ChristenUnie. Deze kans ontstond vanwege het zwangerschapsverlof van Dianne de Kwant. In dit bericht stelt hij zich kort voor.

  Lees verder
 7. Henk Wiesenekker
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 13 december 2021 om 11:53

  Henk Wiesenekker lijsttrekker ChristenUnie Barneveld

  Henk Wiesenekker (32) is tijdens de ledenvergadering van de Barneveldse ChristenUnie gekozen als lijsttrekker. ,,Als raadslid en politieagent kom ik veel onrecht tegen. Vaak zijn de oorzaken ingewikkeld. Samen en met Gods hulp kunnen we wat krom is weer recht buigen.´´ Wiesenekker nam in juli het stokje over van fractievoorzitter Lukas Scheijgrond, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als lijsttrekker fungeerde.

  Lees verder
 8. bk25bespiegelingenhenkwiesenekker1.JPG
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 10 november 2021 om 21:11

  Richt je bij tegengaan van cybercriminaliteit ook op de ouderen

  In de begroting heeft het college plannen opgenomen om cybercriminaliteit tegen te gaan door jongeren en ondernemers cyberwise te maken. Prima voorstellen. Maar wat de ChristenUnie betreft moet dit beleid ook gericht zijn op ouderen. 

  Lees verder
 9. bk25bespiegelingenhenkwiesenekker1.JPG
  CU-Socialmediafoto Henk Wiesenekker
  Door ChristenUnie Barneveld, Henk Wiesenekker op 10 november 2021 om 20:40

  Geef mensen de tijd om een declaratie voor bijzondere bijstand in te dienen.

  Onlangs heeft het college besloten dat mensen nog maar één maand de tijd hebben om een declaratie voor bijzondere bijstand in de dienen. Dat was eerder drie maanden. Dit is een slecht besluit, omdat mensen met schulden veel stress kunnen hebben door de schulden. Onderzoek heeft aangetoond dat die stress leidt tot het minder goed functioneren van de hersenen. Daardoor hebben deze mensen meer moeite met het maken van toekomstplannen en dus ook met plannen om uit de schulden te komen. Vaak maken ze enveloppen niet meer open en wordt de administratie een chaos. Dan is hulp nodig. Het verkorten van de declaratietermijn maakt de problemen eerder erger dan beter. Daarom vindt de ChristenUnie dat de termijn weer verruimd moet worden. Bij de begroting heeft Henk Wiesenekker daarover een motie ingediend, samen met PRO'98 en Burger Initiatief.

  Lees verder
 10. opleggerterminal.png
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 10 november 2021 om 19:38

  ChristenUnie stelt stevige voorwaarden aan mogelijke komst van de railterminal

  Al jaren streeft het college naar de komst van een railterminal. We zijn daar niet per definitie tegen, maar er moeten wel goede voorwaarden gesteld worden. De railterminal kan leiden tot een toename van 500 vrachtwagenbewegingen op de Harselaar. Daarom pleiten we voor een extra oprit op de A1 bij de Garderbroekerweg. Ook wil de ChristenUnie voorkomen dat veel ruimte verloren gaat aan het opstapelen van zeecontainers. Daarom willen we een terminal voor treinen die hele opleggers vervoeren. Hieronder leest u het pleidooi dat ons fractielid Henry Buitenhuis hier tijdens de raadsvergadering over gegeven heeft. 

  Lees verder

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.