Start ChristenUnie Barnevel

RSS icon linking to RSS overview

Wel of geen windmolens bij Zeumeren?

Windmolensdinsdag 02 mei 2017 Een samenwerkingsverband van vier organisaties heeft aan de gemeente gevraagd om windmolens te mogen bouwen tussen Zeumeren en de Harselaar bij de A1. Als ChristenUnie willen we steeds meer gebruik maken van alternatieve energiebronnen in plaats van kolen, gas en olie. We willen namelijk dat de kinderen van de toekomst in net zo’n mooie wereld kunnen opgroeien als waarin wij zijn opgegroeid. Maar de vraag is of dat betekent dat deze windmolens daarom bij Zeumeren een plek moeten krijgen. lees verder

Toekomst voor een theater, begrenzing aan de steeds rijzende subsidieaanvraag

theater schaffelaarzaterdag 01 april 2017 De ChristenUnie heeft ingestemd met een voorstel voor subsidie voor het theater en het advies om de exploitatie door Coulissen te laten overnemen, om een eind te maken aan de steeds hogere subsidie-aanvragen en toch het voortbestaan van het theater mogelijk te maken. lees verder

Een buitengebied waar boer, burger en buitenlui zich thuis voelen

sloop schuurwoensdag 29 maart 2017 Lege stallen slopen om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. dat wordt geregeld met het functie veranderingsbeleid. Stalruimte wordt dan benut om andere bedrijvigheid toe te staan. Dit vinden wij positief maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn dat de kwaliteit van het landschap verbeterd, er niet teveel burgerwoningen in het buitengebied komen en dat de nieuwe bedrijven niet te groot worden. lees verder

Bekijk meer nieuwsberichten >>>