ChristenUnie Barneveld: Samen Recht Doen

Nieuws

 1. Kruispunt Harselaar
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Houd Barneveld bereikbaar

  Barneveld heeft een Hoofdlijnennotitie opgesteld waarin duidelijk een koppeling is gemaakt tussen de opgave wat wonen, werken en bereikbaarheid betreft. Daarom is het belangrijk dat bij de uitvoering van deze opgaven samen oplopen en daarom speelt deze bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley een belangrijke rol in het lobbyen richting provincie en het Rijk. We moeten hierin de kracht van de regio benutten om te voorkomen dat Barneveld echt onbereikbaar wordt.

  Lees verder
 2. Boerderij Polleveenseweg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

  De ChristenUnie is tevreden over het functioneren van het functieveranderingsbeleid. Er wordt veel gebruik van gemaakt en voldoet aan haar doelstelling om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. 

  Lees verder
 3. Wonen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 26 april 2023

  Humane huisvesting, maar niet in het buitengebied

  Voor ons ligt een best wel complex besluit. Er wordt voorgesteld om in pilotvorm op 2 locaties af te zien van het afwijzen van het in behandeling nemen van een aanvraag huisvesting arbeidsmigranten t.a.v. het aantal migranten dat beoogd is hier te huisvesten én de locatie. We nemen daarmee geen definitief besluit over mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen, maar wel een principieel besluit over het toestaan van mogelijk verruimen van mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. 

  Lees verder
 4. Incasso-industrie
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 20 april 2023

  Winterfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen, culturele instellingen, ondernemers en kerken

  ChristenUnie Barneveld heeft het college vragen gesteld over het Gelders Winterfonds. Er is nu inmiddels geld beschikbaar en aanvragen kunnen gedaan worden als er financiële nood is geweest door de gestegen energiekosten. Lees in onderstaand artikel meer over het winterfonds en hoe je ervoor in aanmerking kan komen.

  Lees verder

Bekijk oudere nieuwsberichten >>>