Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Download hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Barneveld als PDF-bestand. Of hier het programma in eenvoudige taal.

Samen recht doen. Doe jij mee?

‘Samen recht doen’, dat is het thema waarmee de ChristenUnie de verkiezingen in gaat. Maar: hoe doen we recht?

Tijdens mijn studie op de politieacademie liep ik een paar weken stage bij het San Francisco Police Department. Dat gaf mij een indrukwekkende kijk op het politiewerk in Amerika. Ook kreeg ik een harde confrontatie met de gevolgen van sociale ongelijkheid. Het raakte me. Op elke hoek van de straat was een Starbucks. En naast elke deur van de Starbucks zat een bedelaar. Soms gaf ik ze wat, maar geregeld ook niet. Want wat voor zin had het eigenlijk? Het voelde zinloos.

Jezus vertelt een verhaal over een man die wordt beroofd en mishandeld. De man blijft gewond achter op straat. Hij wordt niet geholpen door een wetgeleerde en ook niet door een priester. Zij lopen hem voorbij. Wel wordt hij geholpen door een Samaritaan, een vreemdeling, een vijand. Deze samaritaan doet wat recht is. Hij neemt de man mee en verzorgt zijn wonden. En daar stopt hij niet: hij betaalt een herbergier om hem te verzorgen tot hij genezen is.

Recht doen betekent in de Bijbel vaak: een stap verder gaan. Niet alleen geld geven aan een bedelaar, maar hem ook helpen zijn leven weer op orde te krijgen. Niet alleen drugscriminelen aanpakken, maar ook jongeren begeleiden naar een leven zonder verslavingen. Niet alleen opkomen voor de belangen van de huidige generatie maar ook voor die van de volgende.

Heeft recht doen zin? Ja, zelfs een klein gebaar kan verschil maken. Een maaltijd voor een dakloze, een praatje met een eenzame buurtgenoot of een cadeautje voor het kind wiens ouders geen geld hebben, zodat hij naar het verjaardagsfeestje van zijn vriendje durft. Het maakt allemaal echt verschil!

Recht doen we bovendien samen. Om recht te doen is de hele samenleving nodig. Om recht te doen zijn kerken, vrijwilligersorganisaties en de overheid nodig. Er is veel krom in onze wereld. Alleen samen en in afhankelijkheid van God kunnen wij wat krom is weer rechtbuigen.

Doe jij met ons mee? Help jij onrecht te bestrijden én de oorzaak ervan aan te pakken? Help jij om recht te doen aan een schone toekomst voor onze kinderen? Aan een gemeente waarin jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in een natuurrijke omgeving? Help jij om samen recht te doen?

Hoe gaan we de komende vier jaar recht doen in barneveld?

  • Samen. Samen bouwen we aan gemeenschappen waarin iedereen meetelt. We zetten ons actief in voor het bestrijden van armoede, voor een gemeente waar ouderen waardig oud kunnen worden en waar jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. En waarbij we samen kunnen blijven wonen, meer starters- en seniorenwoningen dus.

  • Recht. We zetten ons in voor het recht op een woning, voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine portemonnee. We zetten ons in voor het recht op onderwijs, het liefst met een school in de buurt. En we zetten ons in voor het recht om je veilig te voelen. Bijvoorbeeld door het bestrijden van oplichting via internet of telefoon, drugscriminaliteit en meer jongerenwerk. ook willen we examenkandidaten een reanimatiecursus geven en zo bijdragen aan acute hulp bij hartfalen.

  • Doen. We bouwen aan groene wijken en dorpen. We bouwen aan het Barneveld van de toekomst. Daarom willen wij dat de nieuwe ja-ja sticker wordt gebruikt, waarmee we per jaar meer dan 600 bomen sparen. Ook blijven we ons inzetten voor meer groen door natuurinclusieve wijken en een wandelrondje rondom alle dorpen. Om de schepping leefbaar te houden willen we huizen laten isoleren en met onze inwoners duurzame energie gaan opwekken.

Er is dus werk te doen. En dat werk mogen we samen doen in afhankelijkheid van God.

Doe je met ons mee?

Henk Wiesenekker
Lijsttrekker ChristenUnie Barneveld