Wethouder

Kennismaking Jolanda de Heer-Verheij

Met hart, hoofd en handen

Met veel plezier ben ik nu alweer een jaar aan de slag als wethouder voor Barneveld. Ik ervaar dat als een geweldige plek. Zowel voor wat betreft de inhoud van het werk als ook de fysieke plek in Barneveld, met haar negen dorpen. In mijn werk gaat het elke dag over de samenleving en alles wat daarin gebeurt. Hoe belangrijk en nodig het gemeentehuis voor veel zaken ook is, ik probeer er zo weinig mogelijk te zijn. Ik ga er het liefst op uit. Naar de scholen, de zorgaanbieders, de bedrijven. Het ontmoeten van mensen en organisaties helpt enorm bij het maken of afschaffen van beleid. Hoe kunnen we dingen mogelijk maken? Wat kan wél? Dat is mijn drijfveer. Ik mag dat doen in een prettig samenwerkend college van B&W. Duurzaamheid en het sociale domein vallen o.a. onder mijn verantwoordelijkheid.

Het komen jaar ga ik graag aan de slag met het vergroten van de bestaanszekerheid van inwoners. Hoe kun je goede keuzes maken in gezin en werk als de basis niet op orde is? Een dak boven je hoofd en brood op de plank zijn voorwaarden om goed te kunnen functioneren. Dit geldt ook voor het beheersen van de Nederlandse taal. Sommige inwoners hebben daar hulp bij nodig. Ik zet me graag in om dat mogelijk te maken.

Ik wil mij graag laagdrempelig opstellen en met een betrokken hart luisteren en kijken wat nodig is. De tijd waarin we leven is ingewikkeld. De druk is hoog, jongeren voelen zich steeds vaker depressief, de armoede groeit. Graag zet ik mijn schouders onder een Barneveld waar we naar elkaar omzien. Waar we relaties versterken en waar we zorgen voor goed onderwijs. Een Barneveld waar de overheid ondersteunt als het op een andere manier niet kan en waar we niemand aan zijn of haar lot overlaten. Waar we ook iedereen waarderen, ook als die ander een andere achtergrond heeft. Het eind vorig jaar gestarte programma WISE, is er op gericht om op een positieve manier te kijken naar jongeren en gezinnen. Wat is nodig om mensen sterker te maken? Hoe kun je verleidingen die niet goed voor je zijn (drank, drugs, ongezonde leefstijl etc.) weerstaan? Door op een andere manier je tijd en je leven te vullen. Met elkaar. Dat wil ik door ons beleid graag mede mogelijk maken.

Ik vind het mooi me in te zetten voor mensen die extra zorg nodig hebben. En ook voor de mooie, maar in verval geraakte schepping. We beginnen al goed, maar Barneveld moet nog verder verduurzamen. Minder energie gebruiken, duurzaam opwekken, onze leefomgeving vergroenen. Daar zet ik me graag voor in.

Een betrokken hart moet wat mij betreft altijd gepaard gaan met verstandig, weloverwogen handelen. Net zoals thuis of in een bedrijf moeten kosten berekend worden en kun je niet alles doen wat je misschien zou willen. Je moet je hoofd gebruiken. Ik ben er een voorstander van altijd kritisch te beoordelen of iets een overheidstaak is. En of het handelen effectief en efficiënt is. Het bloeiende bedrijfsleven in Barneveld is daarbij voor mij een voorbeeld.

Naast alle betrokkenheid en verstandige afwegingen moeten zaken vooral tot uitvoering komen. Ik ben niet zo van de dikke nota’s en eindeloos vergaderen. Ik wil graag aan de slag, de handen moeten uit de mouwen. En zo zit Barneveld ook in elkaar.

Nog een persoonlijke noot: Ik ben al ruim 27 jaar gelukkig getrouwd en mijn man en ik hebben vier kinderen gekregen. We wonen in Veenendaal, even verderop in de FoodValley.

In al mijn werk wil ik proberen een volgeling van Jezus te zijn. Met vallen en opstaan. Met oog voor ieder mens!

Tot ziens en op de goede samenwerking!

Jolanda de Heer-Verheij

Portefeuille

  • 3e locoburgemeester
  • Jeugd
  • Onderwijs  
  • Welzijn, WMO (inclusief vraagafhankelijk vervoer),  senioren-beleid inclusief buurt- en dorpshuizen
  • Armoedebeleid
  • Inburgering
  • Volksgezondheid
  • Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie