Wethouder

Wethouder Hans van Daalen

Hans van Daalen is namens de ChristenUnie wethouder in de gemeente Barneveld sinds 2010.

Portefeuille

  • 2e locoburgemeester
  • Jeugd
  • Welzijn en zorg
  • Verkeer
  • Water
  • Bezwaarschriften (deel)

Kennismaking

De interesse voor politiek en bestuur is bij mij gewekt tijdens mijn studententijd in Utrecht. Na mijn jeugd in Hattem heb ik vanaf 1989 rechten gestudeerd in Utrecht. Ik heb me toen vooral bezig gehouden met staats- en bestuursrecht en arbeidsrecht. Ook heb ik een leuke tijd gehad bij de studentenvereniging waar zeker ook politiek bedreven wordt.

Ik ben als jurist gaan werken bij de gemeente Blaricum. Een kleine gemeente bleek een mooie leerschool, omdat je als jurist overal bij wordt betrokken. Later ben ik daar afdelingshoofd geworden.

In 1995 ben ik getrouwd en zijn we verhuisd naar Amersfoort. We hebben drie kinderen: een dochter en twee zoons, waar ik natuurlijk erg trots op ben!

Vanaf 1997 was ik betrokken bij de gemeentepolitiek in Amersfoort. Eerst als steunfractielid en vanaf 2000 als gemeenteraadslid voor het GPV en later de ChristenUnie. In 2006 kreeg ik de kans om wethouder te worden met de portefeuille volksgezondheid, natuurontwikkeling en stedelijk beheer. Ik heb het wethouderschap steeds ervaren als een prachtige baan.

Nu ben ik al weer een aantal jaren aan het werk als wethouder voor de ChristenUnie in Barneveld. Een uitdagende job waar  ik met veel plezier invulling aan geef. Barneveld is een mooie gemeente met veel verschillende gezichten, hartelijke mensen en mooie projecten.

Als wethouder wil ik er zijn voor alle inwoners van de gemeente. Belangrijke uitgangspunten voor mij zijn daarbij: mensen tot hun recht laten komen, verbindingen leggen en speciaal aandacht geven aan diegenen die het moeilijk hebben. Om dit goed in te vullen wil ik met eigen ogen zien wat er speelt. Ik ben dan ook regelmatig buiten het gemeentehuis te vinden. 

U kunt mij per email bereiken via: pjt.vandaalen@barneveld.nl
Elke maandagochtend heb ik tijd ingeruimd voor een spreekuur. U kunt zich daarvoor aanmelden via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer: 140342.