Wethouder

Kennismaking Jolanda de Heer-Verheij

Met hart, hoofd en handen

Na het vertrek van Hans van Daalen naar Ermelo (als burgemeester) mag ik zijn plaats in het college van Barneveld innemen. Ik voel me heel bevoorrecht dat te mogen doen. Ik houd van het wethouderschap. Ik heb het eerder in de gemeente Rhenen acht jaar mogen doen. Nu ik in Barneveld aan de slag mag, wil ik mij graag hier van harte inzetten voor inwoners, organisaties en bedrijven. Met hart, hoofd en handen. Duurzaamheid en het sociale domein vallen o.a. onder mijn verantwoordelijkheid.

Ik wil mij graag laagdrempelig opstellen en met een betrokken hart luisteren en kijken wat nodig is. De tijd waarin we leven is ingewikkeld. De druk is hoog, jongeren voelen zich steeds vaker depressief, de armoede groeit. Graag zet ik mijn schouders onder een Barneveld waar we naar elkaar omzien. Waar we relaties versterken en waar we zorgen voor goed onderwijs. Een Barneveld waar de overheid ondersteunt als het op een andere manier niet kan en waar we niemand aan zijn of haar lot overlaten. Ik vind het mooi me in te zetten voor mensen die extra zorg nodig hebben. En ook voor de mooie, maar in verval geraakte schepping.

Een betrokken hart moet wat mij betreft altijd gepaard gaan met verstandig, weloverwogen handelen. Net zoals thuis of in een bedrijf moeten kosten berekend worden en kun je niet alles doen wat je misschien zou willen. Je moet je hoofd gebruiken. Ik ben er een voorstander van altijd kritisch te beoordelen of iets een overheidstaak is. En of het handelen effectief en efficiënt is. Het bloeiende bedrijfsleven in Barneveld is daarbij voor mij een voorbeeld.

Naast alle betrokkenheid en verstandige afwegingen moeten zaken vooral tot uitvoering komen. Ik ben niet zo van de dikke nota’s en eindeloos vergaderen. Ik wil graag aan de slag, de handen moeten uit de mouwen. En zo zit Barneveld ook in elkaar.

Nog een persoonlijke noot: Ik ben al ruim 27 jaar gelukkig getrouwd en mijn man en ik hebben vier kinderen gekregen. We wonen in Veenendaal, even verderop in de FoodValley.

In al mijn werk wil ik proberen een volgeling van Jezus te zijn. Met vallen en opstaan. Kerst bepaalt ons weer extra bij Zijn komst en bij de ruimte die Hij schiep. Ook ruimte om letterlijk geïnspireerd te raken in ons werk. Gezegende kerstdagen gewenst en ik hoop u als ChristenUnieleden spoedig te ontmoeten.

Tot ziens en op de goede samenwerking!

Jolanda de Heer-Verheij

Portefeuille

  • 3e locoburgemeester
  • Jeugd
  • Onderwijs  
  • Welzijn, WMO (inclusief vraagafhankelijk vervoer),  senioren-beleid inclusief buurt- en dorpshuizen
  • Armoedebeleid
  • Inburgering
  • Volksgezondheid
  • Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie