Berichten geschreven door Wouter de Kool

 1. Politieagent.jpg
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 14 maart 2024

  Liever resultaten in plaats van nieuw beleid in aanpak ondermijning.

  Wij bespreken vandaag het rekenkameronderzoek naar ondermijnende criminaliteit en de gemeentelijke aanpak daarvan in Barneveld. Een belangrijk onderwerp. Bij ondermijning raken de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Hierdoor neemt de invloed van georganiseerde criminaliteit op onze samenleving toe en komt onze rechtsorde onder druk te staan.  

  Lees verder
 2. Veiligheidsdag
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 13 december 2023

  Digitale veiligheid en zorg en veiligheid zijn fenomenen die volop aandacht verdienen

  Het integraal veiligheidsplan (IVP) sluit aan bij wat er buiten nodig is. Ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en zorg en veiligheid zijn wat ons betreft fenomenen die volop aandacht verdienen en terecht in het IVP staan. Zeker omdat slachtoffers bijvoorbeeld bij ondermijnende criminaliteit of cyber vaak kwetsbaren in de samenleving zijn. En je deze groep wilt helpen. Enerzijds door te investeren in weerbaarheid en anderzijds door de criminaliteit te dwarsbomen. 

  Lees verder
 3. SDVB
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 13 december 2023

  SDVB kan verder met de uitbreiding

  SDVB staat voor een mooie uitbreiding. Daar zijn wij heel blij mee. Na een lange tijd worden daarmee extra velden gerealiseerd en wordt ook de parkeersituatie verbeterd. De kosten bleken hoger dan ooit begroot en daarom zal de gemeente extra bijdragen. Ook SDVB is gevraagd om bij te dragen omdat het plan anders afgeschaald moet worden. SDVB heeft daarvoor al veel input verzameld om te besparen en daarmee het gewenste plan te realiseren. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet!

  Lees verder
 4. Schip op zee.jpg
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 8 november 2023

  Koers houden scherp aan wind varen

  Scherp aan de wind varen wat is dat nu precies? Dat is een koers ten opzichte van de wind waarbij het doel is zo dicht mogelijk tegen de wind in te varen. Stuur je de boot teveel tegen de wind in dan lig je in de wind en kom je stil te liggen. Stuur je hem teveel van de wind weg. Dan vaar je minder efficiënt en moet je later wellicht nog een keer overstag om je doel te behalen.  

  Daarmee is scherp aan de wind de enige koers waarbij je per definitie je koers niet behoudt. Dus er lijkt wel een tegenstrijdigheid in de subtitel van de programmabegroting te zitten. Of misschien juist wel goed gekozen. Omdat je juist bij deze koers continue aan het bijsturen bent vanwege veranderende weersomstandigheden, om uiteindelijk je doel te behalen. Soms gaat het harder waaien (septembercirculaire) en kan je wat hoogte pakken. Soms valt de wind weg of zit je in de luwte (hogere uitgaven VGGM) en moet je ruimer gaan varen om snelheid te houden. En wellicht geven de moties van ChristenUnie, CDA en D’66 over onder meer het dichten van het financieel ravijn komend jaar ook meer wind in de zeilen. 

  Lees verder

  Labels:

 5. Christenunie taxi
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023

  Meedoen is immers vanzelfsprekend - En daarvoor kan de Valleihopper voor worden ingezet.

  We hebben het net uitvoerig gehad over dat wij als gemeente relatief minder gebruik maken van de Valleihopper en tegelijk een onevenredig groot deel bijdragen. En je kan het hebben over dat de financiële bijdrage te hoog is, maar ik gooi het over een andere boeg, je kan het ook hebben over dat het gebruik te laag is. 

  Lees verder
 6. Boks - jong en oud
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023

  Meedoen is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag meedoen

  In de afgelopen commissievergadering hebben we uitvoerig stilgestaan bij het beleidskader inclusie.  

  Lees verder
 7. Langstraat
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 22 maart 2023

  De ChristenUnie, een partij van christenen maar wel voor alle mensen.

  Het voorstel wat voorligt heeft al tot iets moois geleid. Een waardevol gesprek in de commissie over diversiteit, inclusie en de rol van taal daarbinnen. 

  Lees verder
 8. Portemonnee
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 8 februari 2023

  Financieel verantwoordelijk

  ls je iets koopt en je hebt het geld niet, dan heet dat ook wel op de pof kopen. Als je gaat kijken naar de betekenis hiervan betekent het kopen op goed geluk. Je hebt het geld niet en je hoopt maar dat je de lasten hiervan in de toekomst kan betalen.  

  Lees verder
 9. Voetballende kinderen
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Aandacht voor zorg en aandacht van betrokken personeel.

  Met het oprichten van een stichting in het kader van de verzelfstandiging van het huidige gemeentelijke team Be Active & Creative wordt heel wat beoogd.  

  Lees verder
 10. Begoniastraat
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie.

  Voor ons ligt de vraag om in te stemmen met de vervangende nieuwbouw voor ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar.  

  Een gebouw waar belangrijke maatschappelijke functies samenkomen. Een ontmoetingsplek voor de wijk, waar sociale cohesie in de wijk wordt verstevigd. Een plek voor de voedselbank. Een plek waar maatschappelijke partners als Be active& creative, Welzijn Barneveld  en Athletes in Action activiteiten kunnen ontplooien. Kortom belangrijke maatschappelijk functies komen hier samen en deze nieuwbouw is belangrijk in het volwassen functioneren van de wijk en haar maatschappelijke partners. En staat daarmee wat ons betreft niet ter discussie 

  Lees verder