Berichten geschreven door Wouter de Kool

 1. Christenunie taxi
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023

  Meedoen is immers vanzelfsprekend - En daarvoor kan de Valleihopper voor worden ingezet.

  We hebben het net uitvoerig gehad over dat wij als gemeente relatief minder gebruik maken van de Valleihopper en tegelijk een onevenredig groot deel bijdragen. En je kan het hebben over dat de financiële bijdrage te hoog is, maar ik gooi het over een andere boeg, je kan het ook hebben over dat het gebruik te laag is. 

  Lees verder
 2. Boks - jong en oud
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 31 mei 2023

  Meedoen is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag meedoen

  In de afgelopen commissievergadering hebben we uitvoerig stilgestaan bij het beleidskader inclusie.  

  Lees verder
 3. Langstraat
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 22 maart 2023

  De ChristenUnie, een partij van christenen maar wel voor alle mensen.

  Het voorstel wat voorligt heeft al tot iets moois geleid. Een waardevol gesprek in de commissie over diversiteit, inclusie en de rol van taal daarbinnen. 

  Lees verder
 4. Portemonnee
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 8 februari 2023

  Financieel verantwoordelijk

  ls je iets koopt en je hebt het geld niet, dan heet dat ook wel op de pof kopen. Als je gaat kijken naar de betekenis hiervan betekent het kopen op goed geluk. Je hebt het geld niet en je hoopt maar dat je de lasten hiervan in de toekomst kan betalen.  

  Lees verder
 5. Voetballende kinderen
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Aandacht voor zorg en aandacht van betrokken personeel.

  Met het oprichten van een stichting in het kader van de verzelfstandiging van het huidige gemeentelijke team Be Active & Creative wordt heel wat beoogd.  

  Lees verder
 6. Begoniastraat
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie.

  Voor ons ligt de vraag om in te stemmen met de vervangende nieuwbouw voor ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar.  

  Een gebouw waar belangrijke maatschappelijke functies samenkomen. Een ontmoetingsplek voor de wijk, waar sociale cohesie in de wijk wordt verstevigd. Een plek voor de voedselbank. Een plek waar maatschappelijke partners als Be active& creative, Welzijn Barneveld  en Athletes in Action activiteiten kunnen ontplooien. Kortom belangrijke maatschappelijk functies komen hier samen en deze nieuwbouw is belangrijk in het volwassen functioneren van de wijk en haar maatschappelijke partners. En staat daarmee wat ons betreft niet ter discussie 

  Lees verder
 7. Basisscholen de Regenboog en Koningin Wilhelminaschool
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 29 september 2022

  Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen - ook in de toekomst

  Passende locaties, ook voor de overlooplocaties nabij de scholen.

  Lees verder
 8. Barneveld.jpeg
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 6 juli 2022

  Centrum Barneveld meer maatwerk en autoluw

  Wij onderschrijven de kaders en uitgangspunten uit het raadsvoorstel. Een degelijke groenstructuur, vergroten verkeersveiligheid, en de ruimte voor fietsers zijn uitgangspunten uit het plan die wij als ChristenUnie een warm hart toedragen. Toch dienen wij hierop twee moties toe. Ik licht graag beide toe.

  Lees verder
 9. Kinderen op fiets
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 6 juli 2022

  Churchillstraat; fietsveilig integraal en groen

  Als 11 jarige was ik voor het eerst in de raadszaal van de gemeente Barneveld. Ik zat toen op de Hoeksteen in Voorthuizen. En we hadden een politiek project met verkiezingen op school. Ik was de lijsttrekker van de MLDOS – Meer Leuke Dingen Op School. Ik moest het toen onder meer  opnemen tegen Dick Schreuder, de huidige trainer van PEC Zwolle. Uiteraard was hij van de partij Meer Sport Op School. Alhoewel ik overtuigd was van de kwaliteit van ons programma, - Bij ons kreeg je namelijk ook meer sport  maar daarnaast nog veel meer andere leuke dingen, - hebben we de verkiezingen helaas niet gewonnen. Maar daar is wel de basis gelegd voor mijn interesse in het openbaar bestuur en de politiek. Want na de middelbare school ben ik Bestuurskunde gaan studeren a/d Universiteit TwenteIn mijn werk bij de politie haal ik voldoening uit het feit dat ik midden in de samenleving sta. Te midden van de actualiteit proberen ingewikkelde problemen op te lossen of een bijdrage aan de oplossing te leveren. Recht doen aan mensen dat is wat mij drijft.

  Het is soms ook ingewikkeld om te bepalen waar je nu goed aan doet. Wanneer doe je nu recht aan anderen. En wat recht is voor de een is voor een ander onrecht. Wat mij helpt is dat ik kan terugvallen op de basis die ik van huis uit heb meegekregen, het christelijk geloof. Ik laat me dan ook juist als het ingewikkeld wordt inspireren door zijn woord, de bijbel, een dagelijks appje of een mooi lied.

  Ook als raadslid wil ik midden in de samenleving staan en recht doen. En dat wil samen doen. Samen met mijn collega raadsleden en het college, samen met de ambtelijke ondersteuning en niet in de laatste plaats samen met de Barneveldse gemeenschap. Want uiteindelijk hebben we het zelfde doel voor ogen. Namelijk Meer Leuke Dingen voor onze inwoners. Al zou ik het nu anders formuleren. Omdat niet alle keuzes nou eenmaal leuk zijn. Maar we willen wel allemaal de juiste keuzes maken voor de Barneveldse samenleving. Samen recht doen aan onze inwoners.

  Lees verder
 10. Kinderen Ipad
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 juni 2022

  ‘Ga aan de slag met speciaal lesprogramma voor kinderen’

  Om Barneveldse kinderen beter weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit, zou het goed zijn als de gemeente Barneveld het gebruik van speciale lesprogramma’s op scholen aanjaagt en faciliteert.

  Lees verder