ChristenUnie Barneveld: Samen Recht Doen

Nieuws

 1. Koeien in stal.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 juni 2022

  Stikstofproblematiek? Is dit geen eenzijdig verhaal van Den Haag?

  De Rijksoverheid benadert de huidige problematiek rondom stikstofuitstoot, dierenwelzijn en de vogelgriep eenzijdig, zonder oog voor de koers die deze regio heeft gekozen om te innoveren. Barneveld moet de ruimte krijgen om haar eigen plan van aanpak uit te voeren.

  Lees verder
 2. Kinderen Ipad
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 juni 2022

  ‘Ga aan de slag met speciaal lesprogramma voor kinderen’

  Om Barneveldse kinderen beter weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit, zou het goed zijn als de gemeente Barneveld het gebruik van speciale lesprogramma’s op scholen aanjaagt en faciliteert.

  Lees verder
 3. Debat coalitie akkoord.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 2 juni 2022

  Debat coalitieakkoord - bijdrage ChristenUnie

  “Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer (Psalm 106:3). De Heere God laat ons zien wat recht doen betekent. Dat is de kern van ons politiek bedrijven.

  Samen Recht Doen! Dat was de titel van ons verkiezingsprogramma. Een programma met hoop voor onze schepping,  met zorg voor onze kwetsbare inwoners en met perspectief voor onze jongeren. En dat is nodig in een tijd waarin we staan voor stevige uitdagingen. Er rust op ons als gemeente, gemeenteraad en fractie een grote verantwoordelijkheid. En ook daarom staat hier een dankbare fractievoorzitter.

  Want na een periode van stevig onderhandelen – met uitstekende ambtelijke ondersteuning - zijn wij gekomen tot een prachtig akkoord. Voordat deze coalitie tot stand kon komen moest er gewerkt worden aan vertrouwen. Daarover hebben we veel gesproken en daardoor is voldoende vertrouwen ontstaan. De inschatting van de informateur bleek juist; op de inhoud zijn er veel overeenkomsten en is er een mooi akkoord gesloten tussen de ChristenUnie, Lokaal Belang en de SGP. Een akkoord waarin het ChristenUnie geluid sterk aanwezig is en waarbij ik namens de ChristenUnie Hans van Daalen voordraag als kandidaat wethouder.

  Lees verder
 4. akkoord 1.jpg
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 20 mei 2022

  Coalitieakkoord getekend: Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam.

  Vandaag tekende onze fractievoorzitter Henk Wiesenekker het coalitieakkoord samen met de nieuwe coalitiepartijen SGP (met fractievoorzitter Jan Top) en Lokaal Belang (met fractievoorzitter Mijntje Pluimers). Een heugelijk moment na een intensieve periode van formeren. Op 1 juni zal hierover een debat zijn in de raadszaal, voor nu verwijzen we naar het mooie inhoudelijke akkoord (zie link naar site gemeente Barneveld).

  https://www.barneveld.nl/nieuws/sgp-lokaal-belang-en-christenunie-ondertekenen-nieuw-coalitieakkoord

  Lees verder

Bekijk oudere nieuwsberichten >>>