Berichten geschreven door Jaap van de Top

 1. Kruispunt Harselaar
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Houd Barneveld bereikbaar

  Barneveld heeft een Hoofdlijnennotitie opgesteld waarin duidelijk een koppeling is gemaakt tussen de opgave wat wonen, werken en bereikbaarheid betreft. Daarom is het belangrijk dat bij de uitvoering van deze opgaven samen oplopen en daarom speelt deze bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley een belangrijke rol in het lobbyen richting provincie en het Rijk. We moeten hierin de kracht van de regio benutten om te voorkomen dat Barneveld echt onbereikbaar wordt.

  Lees verder
 2. Boerderij Polleveenseweg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

  De ChristenUnie is tevreden over het functioneren van het functieveranderingsbeleid. Er wordt veel gebruik van gemaakt en voldoet aan haar doelstelling om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. 

  Lees verder
 3. Voorthuizen ontspannend
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 14 december 2022

  Nieuwe woningen aan de Buurtweg

  Rondom de Buurtweg in Voorthuizen worden vijfentwintig woningen gebouwd tegen de oudere dorpskern van Voorthuizen. Woningen in verschillende prijsklasse waar behoefte aan is in Voorthuizen.

  Lees verder
 4. Oldenbarneveldseplein
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 3 november 2022

  Barneveldse belangen in de regio.

  We gaan huizen bouwen en en heel veel huizen. Voor de regio Arnhem en Nijmegen is dat 100.000 woningen, voor de regio Foodvalley 40.000, voor Foodvalley Noord 12500 en voor Barneveld 8000. Vanuit de regio Amersfoort komt er voor Barneveld een opgave om 5500 woningen te bouwen. 

  Lees verder
 5. Weiland in Kootwijkerbroek
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 3 november 2022

  Regionaal perspectief; op lokaal niveau zodat we op lokaal niveau kunnen handelen

  We spreken vanavond over het Regionaal Perspectief van het Landelijk Gebied. Een gebied ( Regio Foodvalley ) dat bruist van energie en als we deze energie op een goede manier inzetten kunnen we de balans tussen ecologie en de economie weer herstellen. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en landschapgebruikers
  We denken dan aan een gezonde bodem, water en lucht kwaliteit en herstel van de biodiversiteit.
  Lees verder
 6. Stroe1
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 29 september 2022

  Een nieuwe wijk voor Stroe

  Een nieuwe wijk voor Stroe. Passend en nu hopen dat de trein daar ook nog een keer stop.

  Lees verder

  Labels: ,

 7. Koeien in stal.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 juni 2022

  Stikstofproblematiek? Is dit geen eenzijdig verhaal van Den Haag?

  De Rijksoverheid benadert de huidige problematiek rondom stikstofuitstoot, dierenwelzijn en de vogelgriep eenzijdig, zonder oog voor de koers die deze regio heeft gekozen om te innoveren. Barneveld moet de ruimte krijgen om haar eigen plan van aanpak uit te voeren.

  Lees verder
 8. biodiversiteit.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 20 december 2021

  Realistische biodiversiteit

  Monitoren:
  Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Dat is een algemene uitspraak die we regelmatig horen en waar we niet zo heel veel mee kunnen. Zo’n uitspraak vraagt om nadere uitleg. Maar vanavond gaat het over de biodiversiteit in onze gemeente Barneveld. Barneveld met een kleinschalig en afwisselend landschap wat gunstig is voor de biodiversiteit. We vinden hier de adder, het edelhert, de das, ree, de steenuil, de gierzwaluw, de ijsvogel, vlinders en bijen en vleermuizen. Maar hoe gaat het nu met de biodiversiteit in Barneveld?  Niet volgens de modellen, maar een realistisch beeld. Daarom is onze fractie blij dat er in onze gemeente gemonitord wordt. Monitoren, waar komen we vandaan en welk effect hebben de maatregelen die we met elkaar afspreken? Door dit monitoren door de eigen bevolking te laten doen, geeft het een betrokkenheid met de biodiversiteit in onze omgeving. Wij pleiten dan ook om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze monitoring. Als voorbeeld hiervoor is de landelijke vogelteldag. Wil de wethouder toezeggen dat de inwoners van oud tot jong zoveel mogelijk worden ingezet bij het monitoren van de biodiversiteti om zo de betrokkenheid te vergroten.

  Lees verder
 9. Bedrijventerrein De Valk
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 20 december 2021

  Geurverordening - onze bijdrage

  Voor ons ligt de geurverordening. We kunnen ons vinden in het ophogen van de odeur in de nieuwe woonwijken. Barneveld is een groeigemeente en de woonwijken komen steeds meer het buitengebied in. In het centrum blijft de odeur 3 in de nieuwe woonwijken 6/8 zo lopen we vanuit het centrum naar het buitengebied van 3 naar 6 naar 14 odeur. Onze fractie vind dit qua volksgezondheid een verantwoord besluit.

   

  Lees verder
 10. 04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 21 oktober 2021

  Stop de dreiging van de wolf

  De wolf viert haar opmars op de Veluwe.  Ze doden schapen, herten, wilde varkens, jonge  kalveren en moeflons. Anderhalf jaar geleden heeft ChristenUnieraadslid Jaap van den Top het college gevraagd hier actie tegen te ondernemen. Het college gaf toen aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de provincie. Echter, omdat de wolf zijn vernietigende sporen achterlaat en de populatie nog fors kan groeien, is het de hoogste tijd dat het college zich richting de provincie uitspreekt en zich inzet voor de veiligheid van de dieren en mensen op de Veluwe. Van den Top stelde verzocht daar toe door middel van de schriftelijke vragen in de bijlage.

  Lees verder