Berichten geschreven door Jaap van de Top

 1. Welkom in Kootwijkerbroek; Landelijk ondernemend
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 14 maart 2024

  Verrommeling wordt opgeruimd

  Aan de Harskamperweg was een agrarische bedrijf gevestigd met de naam BSI (Barneveldse slacht industie). Vier grote stallen die voornamelijk met asbest gebouwd zijn.
  Er kwamen andere eigenaren en ander gebruik van de stallen maar uiteindelijk stonden de stallen leeg en waren niet meer geschikt om dieren te houden. Dan komt functieverandering om de hoek kijken.
  Lees verder

  Labels:

 2. Wolf
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 februari 2024

  Actiever beheer van wolven noodzakelijk!

  De wolvenpopulatie groeit schrikbarend en daarbij ook de schademeldingen. Alleen al dit jaar 2024 al over de 100 schapen die gedood zijn door de wolf. En daarbij te bedenken dat de meeste schapen drachtig zijn. Er is een grens gepasseerd. Er is in ons agrarisch landschap geen plaats voor de wolf. Daarom vinden wij dat de wolf actiever beheerd moet worden.
  Lees verder
 3. Luchtmacht en Marinier
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 februari 2024

  Inbreiding boven uitbreiding. Maak gebruik van huidige locaties.

  Vanavond bespreken we de zienswijze van de gemeente op de uitbreidingsplannen van Defensie.
  Graag wil ik beginnen om uit te spreken dat de ChristenUnie de inzet van Defensie enorm waardeert. Wij vinden het zeer belangrijk dat de defensie van Nederland adequaat en goed toegerust is voor haar taak om ons land en de omliggende landen te beschermen. We hebben dan ook een positieve grondhouding richting de plannen van Defensie.
  Lees verder
 4. WP_20171216_002
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 17 oktober 2023

  Wat is het Streefbeeld en wat is onze visie?

  Donderdagavond 12 oktober stond er een belangrijk document op de agenda van de commissie grondgebied. Het ging over de streefbeelden die het college wil identificeren in gemeente Barneveld. Het document, de streefbeelden en de timing deed het nodige stof opwaaien in de raadszaal, maar ook onder de agrariërs in gemeente Barneveld die in grote getale de raadszaal bezochten als inspreker of toehoorder. Wat is het streefbeeld en wat is onze visie hierop? Lees snel verder.

  Lees verder
 5. Boeren laarzen in veld.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 5 juli 2023

  Verbinding tussen natuur en de agrarische sector.

  Ons buitengebied staat onder druk van de landelijke regelgeving die over ons heen komt. Dan denken we aan de stikstofreductie, kaderrichlijn water, behoud biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

  Lees verder
 6. Zeumeren, A1 en Driehoek Harselaar
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 5 juli 2023

  Een afwegingskader voor clusterbouwen

  De woningen rondom het kruispunt, Essenerweg, Hulstweg en Breihutterweg, vormen samen een cluster. Omdat hier sprake is van een cluster wordt er nu een bestemmingsplanwijziging ingediend om hier een woongebouw te realiseren met inzet van sloopmeters op agrarische grond zonder bouwblok. 

  Lees verder
 7. Kruispunt Harselaar
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Houd Barneveld bereikbaar

  Barneveld heeft een Hoofdlijnennotitie opgesteld waarin duidelijk een koppeling is gemaakt tussen de opgave wat wonen, werken en bereikbaarheid betreft. Daarom is het belangrijk dat bij de uitvoering van deze opgaven samen oplopen en daarom speelt deze bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley een belangrijke rol in het lobbyen richting provincie en het Rijk. We moeten hierin de kracht van de regio benutten om te voorkomen dat Barneveld echt onbereikbaar wordt.

  Lees verder
 8. Boerderij Polleveenseweg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

  De ChristenUnie is tevreden over het functioneren van het functieveranderingsbeleid. Er wordt veel gebruik van gemaakt en voldoet aan haar doelstelling om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. 

  Lees verder
 9. Voorthuizen ontspannend
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 14 december 2022

  Nieuwe woningen aan de Buurtweg

  Rondom de Buurtweg in Voorthuizen worden vijfentwintig woningen gebouwd tegen de oudere dorpskern van Voorthuizen. Woningen in verschillende prijsklasse waar behoefte aan is in Voorthuizen.

  Lees verder
 10. Oldenbarneveldseplein
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 3 november 2022

  Barneveldse belangen in de regio.

  We gaan huizen bouwen en en heel veel huizen. Voor de regio Arnhem en Nijmegen is dat 100.000 woningen, voor de regio Foodvalley 40.000, voor Foodvalley Noord 12500 en voor Barneveld 8000. Vanuit de regio Amersfoort komt er voor Barneveld een opgave om 5500 woningen te bouwen. 

  Lees verder