Jaap van den Top (kandidaat)

jaap van den Top

Mijn naam is Jaap van den Top en ik woon met mijn gezin op een boerderij in het buurtschap Essen. De grond van onze boerderij is al enkele generaties lang bewerkt en bebouwd door onze familie. De boerderij  bestaat nu uit vleeskalveren, kippen en akkerbouw en heeft zich in de loop der jaren aangepast aan de veranderingen die plaats hebben gevonden in onze maatschappij. Zo zijn we het afgelopen jaar overgestapt op het houden van biologische kippen omdat de consument hierom vraagt. Zo proberen we onze boerderij, dat echt een gezinsbedrijf is, levenskrachtig te houden voor de volgende generatie.

Barneveld-Arnhem-Den Haag-Brussel
De boerderij is de reden geweest dat ik in 2007 de politiek in ben gegaan. Je zag heel veel emotie rondom wetgeving over natuurbeheer, milieu en dierwelzijn die bepalend was voor de wet- en regelgeving die over de boeren heen kwam vanuit Arnhem, Den Haag en Brussel. De scheiding tussen boer en natuur werd steeds groter terwijl deze twee juist heel dicht bij elkaar liggen. Als raadslid in Barneveld heb je contact met de ChristenUnie fractie in de provincie, landelijk en Europees. Deze contacten zijn zeer waardevol omdat daar veel besluiten genomen worden waar we in Barneveld mee aan de slag moeten.  Nu in 2018 hebben we een ministerie van landbouw en visserij met minister Carola Schouten, van ChristenUnie huize, aan het hoofd. Zij spreekt de taal van de boeren en wil besluiten nemen met haar boerenverstand en wetenschappelijk onderbouwd en niet op grond van emotie. Dit geeft mij vertrouwen in de toekomst.

Gezinsbedrijf
Het gezinsbedrijf is de kracht van de agrarische sector en we moeten dan ook zuinig zijn op deze bedrijven. Deze bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te  ontwikkelen zodat de volgende generatie ook de mogelijkheid heeft om boer te blijven. Dat is een natuurlijk proces waar boer en burger elkaar vinden in welke producten er geproduceerd worden. In dit proces heb je stabiele regelgeving en een gezonde drang tot innovatie nodig. Als deze regelgeving en innovatie teveel druk op het gezinsbedrijf leggen verhoogt dat de kostprijs en versterkt het de schaalvergroting.

Buitengebied van Barneveld
In het buitengebied van Barneveld verdwijnen steeds meer boerenbedrijven. De bedrijven die overblijven worden groter. Voor de bedrijven die verdwijnen komen woningen of andere bedrijvigheid in de plaats. Zo blijft ons buitengebied levendig en aantrekkelijk.

Maar hoe ver ga je met het bouwen van woningen? Hoe groot mogen niet-agrarische bedrijven in het buitengebied zijn? Welke wegen en fietspaden zijn nodig? En waar komen bomen of houtwallen?

Dit zijn zomaar enkele vragen die op je af komen bij de inrichting van het buitengebied. De omgeving krijgt de komende jaren ook meer te zeggen over wat zij in hun eigen omgeving graag willen en wat niet. Dat wordt een spannend proces.

Luisterend oor
Zo gebeuren er heel veel dingen in onze gemeente Barneveld. De meeste zaken zijn goed en onze inwoners begrijpen dat ook. De woningbouw in onze kleine dorpen, bedrijfsterreinen bij dorpen en medische voorzieningen. Maar er zijn ook steeds mensen die tegen de regelgeving en bureaucratie van het gemeentehuis aan lopen om heel verschillende redenen. Ook deze mensen moeten worden gehoord over hun problemen of frustraties. Zo moet je als raadslid ook open staan voor deze mensen om ze te horen en als het kan ze een handje helpen of de weg wijzen. Dat zijn boeiende gesprekken die ik tijdens mijn werkzaamheden op de boerderij in de Essense eng goed kan overdenken. Genietend van Gods Schepping.