Berichten geschreven door Henk Wiesenekker

 1. Joint, wiet.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 26 april 2023

  Een duurzame aanpak tegen alcohol, drugs en lachgas

  Voor ons ligt een lang gekoesterde wens; namelijk een duurzame en integrale aanpak van middelengebruik. En dat is nodig. Te vaak is overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik een verslavend en daarmee vernietigend onderdeel van het leven van inwoners van ons. Regelmatig is dit ook een uiting van grotere/andere problematiek; zoals psychische problematiek, eenzaamheid of huiselijk geweld. 

  Lees verder
 2. Wonen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 26 april 2023

  Humane huisvesting, maar niet in het buitengebied

  Voor ons ligt een best wel complex besluit. Er wordt voorgesteld om in pilotvorm op 2 locaties af te zien van het afwijzen van het in behandeling nemen van een aanvraag huisvesting arbeidsmigranten t.a.v. het aantal migranten dat beoogd is hier te huisvesten én de locatie. We nemen daarmee geen definitief besluit over mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen, maar wel een principieel besluit over het toestaan van mogelijk verruimen van mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. 

  Lees verder
 3. Incasso-industrie
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 20 april 2023

  Winterfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen, culturele instellingen, ondernemers en kerken

  ChristenUnie Barneveld heeft het college vragen gesteld over het Gelders Winterfonds. Er is nu inmiddels geld beschikbaar en aanvragen kunnen gedaan worden als er financiële nood is geweest door de gestegen energiekosten. Lees in onderstaand artikel meer over het winterfonds en hoe je ervoor in aanmerking kan komen.

  Lees verder
 4. Top_10_incl_WH_34.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 22 maart 2023

  Minder vergaderdruk, efficiëntere beraadslagingen en meer waardevolle ontmoetingen met inwoners en ondernemers in onze gemeente.

  Voor ons ligt een raadsbesluit wat tot stand is gekomen door inzet van een werkgroep. Deze werkgroep is na advies van een eerder werkgroep tot stand gekomen. Dit advies levert hopelijk een bijdrage aan minder vergaderdruk, efficiëntere beraadslagingen en meer waardevolle ontmoetingen met inwoners en ondernemers in onze gemeente.

  Lees verder
 5. bk25bespiegelingenhenkwiesenekker1.JPG
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 20 maart 2023

  ChristenUnie Barneveld wil meer aandacht voor Grondwetsartikel 1

  Op 21 maart wordt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie gehouden.Het is voor de ChristenUnie-fractie van Barneveld aanleiding om extra aandacht voor artikel 1 te vragen. Op 22 maart dient de ChristenUnie een motie in, waarin zij het College van burgemeester en wethouders oproept om zowel in de publiekshal als in de raadszaal artikel 1 van de grondwet zichtbaar te maken. Daarmee wil de ChristenUnie benadrukken dat racisme en discriminatie uit den boze is en voortdurend bestreden moet worden. De overheid heeft de nadrukkelijke taak om hierin ten allen tijden een goed voorbeeld te geven.‘De ChristenUnie is voor een samenleving waar ieder mens telt en geen plaats is voor racisme of discriminatie’, zegt Henk Wiesenekker, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in Barneveld.

  Lees verder
 6. Vuurwerk
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 december 2022

  Geen Klaphamer in de gemeente Barneveld.

  Kunt u zich de laatste klap herinneren waarbij u een piep bleef horen? Ik wel… dat was enkele jaren geleden toen ik tijdens Oud en Nieuw als agent toezicht hield in De Bilt. In mijn buurt werd een strijker afgestoken.

  Lees verder
 7. Foto Henk en Jolanda.JPG
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 23 november 2022

  Jolanda de Heer – Verheij kandidaat wethouder ChristenUnie Barneveld

  Inmiddels is het alweer even geleden dat bekend werd dat wethouder Hans van Daalen burgemeester van Ermelo wordt.  Dat is voor Hans een geweldige stap waarmee hij een gekoesterde ambitie waarmaakt.  Het is tegelijkertijd voor de gemeente Barneveld ook een aderlating. Hans is een ervaren en kundige bestuurder die zich inmiddels veel dossiers eigen heeft gemaakt en zijn werk als wethouder op een waardevolle manier vervulde. Voor de fractie van de ChristenUnie lag daarom een stevige uitdaging om een waardige vervanger voor Hans te vinden. Na een mooie procedure hebben wij besloten om kandidaat wethouder Jolanda de Heer – Verheij (54) voor te dragen.

  Lees verder
 8. Euro bankbiljetten.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 9 november 2022

  Met heldere taal, voor iedereen diplomazwemmen, veiligheid, tegen eenzaamheid en betere ambulancezorg

  Momenteel komt er een donkere wolk op ons af. Of beter gezegd hangt een donkere wolk boven ons hoofd. Veel mensen vrezen in financiële nood te komen. We merken het allemaal in onze portemonnee: de dagelijkse boodschappen worden duurder, de energiekosten rijzen de pan uit. Daarbij is er sprake van vele crises, zoals de woningnoodcrisis, de opvangcrisis, de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne. Een recessie dreigt.

  Lees verder
 9. voedselbank hoge resolutie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 12 oktober 2022

  Wethouder Hans van Daalen wordt burgemeester van gemeente Ermelo!

  Vanavond is bekend geworden dat onze wethouder Hans van Daalen als burgemeester van Ermelo aan de slag gaat. Hans gaat daarmee na ruim 12 jaar wethouderschap in Barneveld afscheid nemen van onze mooie gemeente. Hans was altijd zeer betrokken en inzetbaar op diverse dossiers. Ook in de coalitie-onderhandelingen vertegenwoordigde hij de ChristenUnie samen met fractievoorzitter Henk Wiesenekker met veel energie en drive. Zijn vermogen om te verbinden tussen mensen en partijen én op meerdere dossiers te verdiepen gaan we missen.

  Lees verder
 10. Armoede - twee huizen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 29 september 2022

  Reeds ingediende vergunningen tijdelijk toestaan? Gevolgen zijn nog niet te overzien

  Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels nog lopend, wat betekent het daarvan oppakken met de uiterste inspanning om het te realiseren voor andere toekomstige aanvragen en bijhorend precentwerking.

  Lees verder