Berichten geschreven door Henk Wiesenekker

 1. recreatie (schaffelaarse bos) (10).jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 maart 2024

  Een helihaven bij het Schaffelaarse Bos. Nog steeds een slecht plan.

  Vorig jaar stelde ook de ChristenUnie schriftelijke vragen om de mogelijke komst van een helihaven in Barneveld. En nog steeds vinden wij dit een slecht plan. Het valt niet te rijmen met hoe wij kijken naar de ontwikkeling van Barneveld. Ik zal daar enkele punten van noemen.

  Lees verder

  Labels:

 2. Werken in de bouw.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 maart 2024

  Meer betrokkenheid gemeenteraad bij huisvesting arbeidsmigranten!

  De afgelopen 3 maanden ben ik veelvuldig in gesprek geweest met collega de Man van pro’98. Het begon met de toevalligheid dat we naast elkaar zaten tijdens de informatiebijeenkomst voor inwoners voor de huisvesting arbeidsmigranten aan de Oud Vellerseweg. Vanaf dat moment is bij ons het gevoel en de urgentie ontstaan om als raadsleden, volksvertegenwoordigers, actiever en nadrukkelijker betrokken te zijn bij vergelijkbare impactvolle besluiten. Vandaag bespreken wij een motie die we samen hebben opgesteld en waarmee we beogen om de betrokkenheid van de raad bij huisvesting van arbeidsmigranten buiten het beleid te vergroten. Huisvesting van arbeidsmigranten buiten het vastgesteld beleid heeft impact. En dat het impact heeft, hebben we allemaal gezien en gehoord in de besprekingen over de huisvesting aan de Oud Vellerseweg. Het contact met collega de Man heeft geleid tot het voorbereiden van een motie over dit onderwerp die ik bij deze indien. 

  Lees verder
 3. Dakloos
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 7 februari 2024

  Iedereen een veilig en beschermd thuis

  Ik wil u meenemen in een korte anekdote. Ja het heeft te maken met het onderwerp en bedoeld om de urgentie te onderstrepen. Een aantal jaar geleden ontmoette ik Sascha. De naam heb ik overigens verzonnen. De casus niet. Sascha was slachtoffer van huiselijk geweld en ik had de opdracht om een advies aan de burgemeester te geven over een huisverbod voor de dader. Sascha had een bewogen leven. Ze had een slechte jeugd gehad en was fors drugsverslaafd. Ze kreeg hulp en woonde begeleid. Sinds enkele weken woonde ze weer op zichzelf. Beschermd thuis. Een echt thuis kon ik het niet noemen. Er lag vloerbedekking op de grond, bestaand uit de enkele vierkante meters vies kleed. De rest was beton. Sascha had de stap helaas niet aangekund. Ze was snel vervallen in verslaving en bleek ook een slechte partner ontmoet te hebben. Er was niet alleen een huisverbod nodig, maar ook een tijdelijke plek om weer beschermd te wonen. 

  Lees verder
 4. Onderwijs (IKC Juliana) (2).jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 31 januari 2024

  Extra schoollokalen voor inwoners Bloemendal?

  Onlangs bleek dat het aantal schoollokalen voor de nieuwe school in Bloemendal op oude cijfers was gebaseerd. Omdat er meer woningen worden gebouwd dan eerder verwacht, stelden wij schriftelijke vragen over deze berekeningen en pleitten wij voor meer schoollokalen. UIt de beantwoording blijkt dat het college het advies heeft gegeven om in het ontwerp al rekening te houden met een grotere school. Voordat de school gebouwd wordt, zal eerst een nieuwe berekening worden gedaan en dan pas wordt het def. aantal lokalen worden bepaald. Wij hopen hiermee een situatie als in Veller te voorkomen, zodat meer kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen!

  Lees verder
 5. Oranjevereniging
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 25 oktober 2023

  Houd de carrousel draaiende met een integraal samenwerkingsplan.

  We spreken hier over een belangrijk onderwerp. De verplaatsing van de OVV naar de Oud Zeumerseweg is een droomscenario. Het zorgt op een prachtige plek voor kans op woningbouw, uitbereiding voor VVOP én faciliteiten voor verschillende verenigingen zoals Grieze Veen en Floralia. En voor ons blijft dat een droomscenario, wat ons allemaal kan verbinden. 

  Lees verder
 6. veller vanuit de lucht
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 17 oktober 2023

  Huisvesting arbeidsmigranten Oud Vellerseweg

  Vorige week waren wij aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de huisvesting arbeidsmigranten. Gedurende de avond kregen wij sterk de behoefte om verder door te praten met het college over de verkeersveiligheid en omliggende ontwikkeling rondom de beoogde huisvesting. Daarom hebben wij samen met andere partijen schriftelijke vragen gesteld over deze ontwikkeling.

  Lees verder
 7. Kamp in Syrie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 27 september 2023

  Barneveld voor Marokko

  Op 8 september werd Marokko zwaar getroffen door een aardbeving. Hierbij zijn duizenden mensen overleden en/of gewond geraakt. Het rampgebied is zeer slecht bereikbaar en daarom is het voor hulpdiensten moeilijk om hulp te verlenen. Toch is het Rode Kruis volop in actie en is daarom Giro 6868 geopend. 

  Lees verder
 8. Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 5 juli 2023

  Waardige opvang, een unieke inpassing en een duurzaam concept

  Vandaag is een spannend debat. Zo voelt het voor mij. Spannend omdat hierin zulke tegenstrijdige belangen spelen en vanuit verschillende perspectieven dit allemaal waar is.  

  Lees verder
 9. 20140210-gemeentehuis
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 28 juni 2023

  Samen recht doen; Wij blijven actief op wat kwetsbaar is.

  De ChristenUnie maakt zich hard voor de kwetsbaren in de samenleving. Wij streven naar een samenleving waarin degenen die aan de rand staan, gezien en gewaardeerd voelen en mee kunnen doen. Wij kiezen voor een samenleving waarin we samen omzien naar en zorgen voor onze kwetsbare leefomgeving.

  Lees verder
 10. Beschouwing CU[62939].png
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 23 juni 2023

  SAMEN recht doen!

  Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we SAMEN recht doen. Oog hebben voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Oog voor kwetsbaren, zoals asielzoekers. Samen recht doen, strevend naar gemêleerde wijken waar ook mensen met een kleine portemonnee een (t)huis hebben. En samen recht doen aan de mooie schepping van God.
   
  Wij vertrouwen op Gods genade, die oneindig groot is. Zijn genade geeft en inspireert om met gevouwen handen te werken in Zijn Koninkrijk. 
   
  Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

  In deze bijdrage geven we een eerste reflectie op de kadernota. Deze bijdrage wordt ook in de Barneveldse krant gepubliceerd.

  Lees verder