Berichten geschreven door Henk Wiesenekker

 1. Vuurwerk
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 14 december 2022

  Geen Klaphamer in de gemeente Barneveld.

  Kunt u zich de laatste klap herinneren waarbij u een piep bleef horen? Ik wel… dat was enkele jaren geleden toen ik tijdens Oud en Nieuw als agent toezicht hield in De Bilt. In mijn buurt werd een strijker afgestoken.

  Lees verder
 2. Foto Henk en Jolanda.JPG
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 23 november 2022

  Jolanda de Heer – Verheij kandidaat wethouder ChristenUnie Barneveld

  Inmiddels is het alweer even geleden dat bekend werd dat wethouder Hans van Daalen burgemeester van Ermelo wordt.  Dat is voor Hans een geweldige stap waarmee hij een gekoesterde ambitie waarmaakt.  Het is tegelijkertijd voor de gemeente Barneveld ook een aderlating. Hans is een ervaren en kundige bestuurder die zich inmiddels veel dossiers eigen heeft gemaakt en zijn werk als wethouder op een waardevolle manier vervulde. Voor de fractie van de ChristenUnie lag daarom een stevige uitdaging om een waardige vervanger voor Hans te vinden. Na een mooie procedure hebben wij besloten om kandidaat wethouder Jolanda de Heer – Verheij (54) voor te dragen.

  Lees verder
 3. Euro bankbiljetten.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 9 november 2022

  Met heldere taal, voor iedereen diplomazwemmen, veiligheid, tegen eenzaamheid en betere ambulancezorg

  Momenteel komt er een donkere wolk op ons af. Of beter gezegd hangt een donkere wolk boven ons hoofd. Veel mensen vrezen in financiële nood te komen. We merken het allemaal in onze portemonnee: de dagelijkse boodschappen worden duurder, de energiekosten rijzen de pan uit. Daarbij is er sprake van vele crises, zoals de woningnoodcrisis, de opvangcrisis, de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne. Een recessie dreigt.

  Lees verder
 4. voedselbank hoge resolutie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 12 oktober 2022

  Wethouder Hans van Daalen wordt burgemeester van gemeente Ermelo!

  Vanavond is bekend geworden dat onze wethouder Hans van Daalen als burgemeester van Ermelo aan de slag gaat. Hans gaat daarmee na ruim 12 jaar wethouderschap in Barneveld afscheid nemen van onze mooie gemeente. Hans was altijd zeer betrokken en inzetbaar op diverse dossiers. Ook in de coalitie-onderhandelingen vertegenwoordigde hij de ChristenUnie samen met fractievoorzitter Henk Wiesenekker met veel energie en drive. Zijn vermogen om te verbinden tussen mensen en partijen én op meerdere dossiers te verdiepen gaan we missen.

  Lees verder
 5. Armoede - twee huizen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 29 september 2022

  Reeds ingediende vergunningen tijdelijk toestaan? Gevolgen zijn nog niet te overzien

  Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels nog lopend, wat betekent het daarvan oppakken met de uiterste inspanning om het te realiseren voor andere toekomstige aanvragen en bijhorend precentwerking.

  Lees verder
 6. Asielzoekerscentrum spiegel.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 6 juli 2022

  Een cruciale stap voor 300 mensen die gevlucht zijn, bang waren en geen enkele hoop meer hadden

  Vandaag kunnen wij iets goeds doen voor de vluchtelingen die nu Nederland in komen. We kunnen instemmen met de komst van een AZC. De komst van een eerste stap in een hoop op een veilige toekomst. Een eerste stap in een hoop op een nieuw leven. Een eerste stap in een hoop op bestaanszekerheid. 

  Lees verder
 7. Debat coalitie akkoord.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 2 juni 2022

  Debat coalitieakkoord - bijdrage ChristenUnie

  “Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer (Psalm 106:3). De Heere God laat ons zien wat recht doen betekent. Dat is de kern van ons politiek bedrijven.

  Samen Recht Doen! Dat was de titel van ons verkiezingsprogramma. Een programma met hoop voor onze schepping,  met zorg voor onze kwetsbare inwoners en met perspectief voor onze jongeren. En dat is nodig in een tijd waarin we staan voor stevige uitdagingen. Er rust op ons als gemeente, gemeenteraad en fractie een grote verantwoordelijkheid. En ook daarom staat hier een dankbare fractievoorzitter.

  Want na een periode van stevig onderhandelen – met uitstekende ambtelijke ondersteuning - zijn wij gekomen tot een prachtig akkoord. Voordat deze coalitie tot stand kon komen moest er gewerkt worden aan vertrouwen. Daarover hebben we veel gesproken en daardoor is voldoende vertrouwen ontstaan. De inschatting van de informateur bleek juist; op de inhoud zijn er veel overeenkomsten en is er een mooi akkoord gesloten tussen de ChristenUnie, Lokaal Belang en de SGP. Een akkoord waarin het ChristenUnie geluid sterk aanwezig is en waarbij ik namens de ChristenUnie Hans van Daalen voordraag als kandidaat wethouder.

  Lees verder
 8. reactie verkiezingen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 31 maart 2022

  Reflectie op verkiezingsuitslag - en vooruitkijken: "Samen Recht Doen".

  De afgelopen maanden waren hectisch, betekenisvol en uitdagend. Er is door veel inwoners in onze gemeente veel werk verzet in het opstellen van een kieslijst, het bedenken van een programma én het uitwerken van een campagne. Nadat de herindeling met Scherpenzeel niet door bleek te gaan, moesten alle partijen in een hogere versnelling toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

  Lees de speech van fractievoorzitter Henk Wiesenekker waarin hij reflecteert op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

  Lees verder
 9. voedselbank hoge resolutie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 25 februari 2022

  Programma ChristenUnie: ‘Iedereen hoort erbij, dat is ons motto’

  Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Die gedachte loopt als een centrale, rode draad door het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dat deze keer de naam ‘Samen recht doen’ heeft gekregen. Het woord ‘samen’ staat niet voor niets 117 keer in het programma. ,,Het tekent de manier waarop wij als christenen in het leven staan’’, zegt lijsttrekker Henk Wiesenekker. ,,In een tijd van toenemende individualisering en met een moeilijke coronaperiode achter ons, waarin eenzaamheid voor veel mensen een grote vijand werd, is omzien naar elkaar belangrijker dan ooit. We willen daarin vooral ook opkomen voor de kwetsbaren.’’

  Lees verder
 10. stemmen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 19 februari 2022

  Centrale vuurwerkshow(s) voorkomt veel schade aan milieu, mens én dier.

  Mijn kinderen genieten enorm van vuurwerk. Knalerwten, een sterretje of een kleurrijke pot… het maakt ze niet veel uit. Ze genieten ervan en kunnen niet wachten totdat het donker is en we gaan “vuurwerken”. Ook ik vind vuurwerk mooi. En ook ik geniet ervan om de spanning van mijn kinderen te zien en samen met hun te “vuurwerken”. Met categorie 1 vuurwerk uiteraard. Ik kan vooral genieten van mooie pijlen en potten. Gevoelsmatig zou ik graag de vuurwerktraditie laten zoals die nu is. Maar, als je dan in je opneemt welke schade er elk jaar door vuurwerk geleden wordt dan kan je daar ook je ogen niet voor sluiten.

  Lees verder