Henk Wiesenekker (fractielid)

Buurt bestuurt veiligheid!

De Christunie vindt veiligheid belangrijk. Dat bereiken we samen. Burgers moeten in nauw contact staan met de politie, de gemeente en elkaar. Wijkplatforms zijn daarvoor cruciaal. De Christenunie stimuleert buurtinitiatieven en verenigingen. Alles in het teken van sociale samenhang en het ontdekken van de wens van de burger. Voor het aanpakken van criminaliteit is die samenhang belangrijk. Ook is een flexibele wetgeving van belang.  Waar mogelijk worden vergunningstelsels omgezet in algemene regels. Overtreders worden aangepakt en moeten waar mogelijk schade betalen, andere burgers worden ongemoeid gelaten. De politie moet in de maatschappij geketend zijn. De wijkagent is daarin cruciaal. De wijkagent moet in staat zijn haar burgers te kennen en daarom moeten er voldoende wijkagenten zijn. Wensen van burgers zijn belangrijk. “Buurt bestuurt veiligheid” is een motto van de CU!