Aantal keer gelezen7

Een goede woningmarkt, ook voor starters en senioren!!

vellerwoensdag 12 maart 2014 23:00

In Barneveld doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen. Aansluitend bij de marktvraag moet er vooral goedkope en middel dure nieuwbouw woningen gebouwd worden. Dat zijn zowel huurwoningen particuliere woningen. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om ook om nieuwe levensloop-bestendige woningen.

Tegelijk moet er gewerkt worden aan de verduurzaming van hun woningvoorraad. De ChristenUnie streeft naar klimaat neutrale nieuwbouw woningen en woningen die energie ‘produceren’.

De ChristenUnie wil dat de woningstichting de ruimte krijgt om innovatief, vraaggericht en toekomst vast te kunnen bouwen. Dat kan binnen de duidelijke kaders van de woonvisie. De woningstichting moet bij het maken van keuzes verantwoording afleggen aan de gemeente.

Woningstichting Barneveld heeft een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseert zij het leefbaarheid beleid niet alleen voor, maar vooral mét de bewoners. Het ontstaan van ‘Verenigingen van Wijkeigenaren’ is in dat kader een mooi model.

De ChristenUnie wil verandering van kantoorgebouwen in woningen krachtig bevorderen. Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de projectontwikkelaars. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen.

Wijken ogen aangenaam als zij een frisse en groene uitstraling hebben. Aanleg van waterpartijen, betaalbaar te onderhouden groenstroken, plantsoentjes en speelveldjes dragen daaraan bij en komen de leefbaarheid ten goede. Daarbij moet het groen in de wijk en in de omgeving uitnodigen om een ommetje te maken.

Waar maken wij ons hard voor?

  • Inzetten op minimaal 35% woningbouw in de goedkope sector.
  • Nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen.
  • Nieuwe wijken moeten energie neutraal ingericht worden.
  • Er is een goede samenwerking met de Woningstichting Barneveld als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop

Vind jij dat ook belangrijk? Stem dan op 19 maart ChristenUnie!!

Heimen Schuring
Lijsttrekker
h.schuring@barneveld.nl

« Terug

Archief > 2014 > maart