Aantal keer gelezen13

De Glind, waar jeugd en toekomst telt!!

Glindvrijdag 14 maart 2014 23:00

Donderdagavond, tijdens de debatavond in Voorthuizen, hebben we met vertegenwoordigers van De Glind gesproken over de toekomst van De Glind. De stelling waar de lijsttrekkers op mochten reageren was: "Het jeugddorp De Glind verdient extra steun en geld van de gemeente Barneveld!" Het antwoord van alle lijsttrekkers was eigenlijk hetzelfde: als het gaat om voorzieningen, zoals een bijdrage voor het zwembad, voor kleedkamers, een extra kunstgras voetbalveldje, dan wordt er per hoofd van de bevolking al meer dan gemiddeld gegeven. En dat zullen we, als dat nodig is voor de leefbaarheid van De Glind blijven doen!!

Als het gaat om extra geld voor het verlenen van de jeugdzorg, dan waren de lijsttrekkers terughoudender, dat moet bekostigd worden vanuit het geld dat er voor de jeugdzorg is.

In de pauze van de debatavond ben ik direct even naar de mensen uit De Glind toe gegaan. We hebben afgesproken dat we na de verkiezingen snel naar De Glind komen, om door te praten over de toekomst van dit prachtige dorp. Er is nog veel onzeker, als het gaat om de invulling van de jeugdzorg, vanaf 2015, maar we moeten er samen aan werken dat De Glind een goede uitgangspositie blijft houden.

In De Glind wordt ook jeugdzorg aangeboden, die een bovenregionale schaal heeft. Om ervoor te zorgen dat dit goed blijft lopen, terwijl de jeugdzorg naar de gemeenten gaat, moeten er goede afspraken komen tussen gemeenten en de aanbieders van bovenregionale schaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is al bezig met het maken van een aanpak. Dat is belangrijk. Mijn fractie zal hiervoor aandacht gaan vragen bij onze Tweede Kamer-fractie en zal het College vragen om bij VNG aan te dringen dat dit soort landelijke regelingen goed worden neergezet.

We willen ons dus hard maken voor ons Jeugddorp De Glind, ons dorp waar jeugd en toekomst telt!

Heimen Schuring
Lijsttrekker
h.schuring@barneveld.nl

« Terug

Archief > 2014 > maart