Aantal keer gelezen14

Vrijwilligers zijn onze VIPS, ook van het UWV??

uwvvrijdag 07 maart 2014 23:00

Ik denk dat maar weinig Barnevelders nog niet weten dat de ChristenUnie de komende vier jaar wil Werken aan Welzijn. Dankzij de advertenties, de posters die op diverse plaatsen zijn geplaatst en de blauwe fietsen, weet iedereen dat dit ons belangrijkste speerpunt is voor de komende vier jaar.

Vrijwilligers vervullen een cruciale rol bij het Werken aan Welzijn. Onze welzijnsorganisaties hebben heel veel vrijwilligers aan zich weten te binden. Een hele goede zaak! Omdat er de komende jaren meer taken in het sociale domein bij de gemeente komen te liggen, zal het beroep op vrijwilligers alleen maar groter worden. Daarbij is het wel belangrijk dat vrijwilligers niet overvraagd worden. En de gemeente moet ook niet er zomaar vanuit gaan dat vrijwilligers taken overnemen. Vrijwilligers moeten niet overbelast raken! Integendeel: vrijwilligers zijn onze VIPS!

Het is belangrijk dat vrijwilligers goede ondersteuning krijgen. Dat kan heel goed via Stichting Welzijn Barneveld. Daar kan informatie en advies gekregen worden op het gebied van vrijwilligersbeleid, gemeentelijke procedures, fondsenwerving, werving van vrijwilligers, rechten en plichten van vrijwilligers, verzekeringen, belastingen, financiën, begeleiding en werken met behoud van uitkering.

Het is ook belangrijk dat mensen, die tijdelijk geen werk hebben, vrijwilligerswerk kunnen blijven doen. Of juist extra vrijwilligerswerk oppakken. Ik las deze week dat de UWV mensen verbiedt om bepaalde vormen van vrijwilligerswerk te doen, omdat dit ook een betaalde baan zou kunnen zijn. De Telegraaf spreekt van 'dwarsbomen van vrijwilligerswerk' en als je dat artikel leest, kom je de meest ridicule voorbeelden tegen: gitaarspelen voor ouderen in een verzorgingstehuis, wekelijks een kopje koffie drinken met een verstandelijk beperkte, of een uur per week fietsen met een gehandicapte op een duofiets. Absurd dat dit niet mag van het UWV!!

Natuurlijk, het vrijwilligerswerk moet reguliere banen niet beconcurreren, maar ik denk dat de UWV vrijwilligerswerk niet moet ontmoedigen, maar juist moet stimuleren. Ik ga daarom met de fractie eens uitzoeken wat we hieraan kunnen doen in Barneveld, of wat onze Haagse fractie hieraan kan doen.

Want vrijwilligers zijn onze VIPS!!

Heimen Schuring
Lijsttrekker
h.schuring@barneveld.nl« Terug

Archief > 2014 > maart