Aantal keer gelezen11

1 dag rust

De Dorpskerk in de Glind (PKN)

Tussen Amersfoort en Barneveld ligt een kleine dorpsgemeenschap, De Glind, waar kinderen een bijzondere plek hebben. Toch is De Glind een echt dorp en geen instelling. Het is een van de dorpskernen van Barneveld en lang niet iedereen die er woont is werkzaam in de zorg. Op de scholen in De Glind zitten ook kinderen van buiten De Glind en het zwembad wordt elke zomer druk bezocht door de gehele omgeving. In dit bijzondere dorp wordt in 2006 een reünie georganiseerd. Deze site gaat over dat evenement en alles wat daaromheen hangt... Kinderhospice De Glind, een gewoon thuis voor ernstig zieke kinderen. In De Glind, tussen Amersfoort en Barneveld, staat een gewoon huis waar professionele zorg wordt gegeven, aan ernstig zieke kinderen. Dit huis; Kinderhospice De Glind is een gewoon huis, waar ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag, kunnen verblijven. Het kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van ziekenhuis naar huis, respijtzorg (zorg ter verlichting van de thuissituatie), terminale zorg of zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 24 uur begeleiding en bewaking noodzakelijk is. In alle gevallen gaat het om zorg voor zeer kwetsbare kinderen. Zorg die wij samen en in overleg met het kind en de ouders geven. De zorg aan de kinderen wordt gegeven door een team van kinderverpleegkundigen. Samen met onze vrijwilligers zorgen zij er voor dat naast de goede lichamelijke zorg ook aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Maar niet de ziekte van het kind staat centraal, maar het kind zelf. De uitdaging is te kijken wat het kind nog wél kan én waar beleeft het kind nog plezier en uitdaging aan. Het team wordt hierbij begeleid door betrokken artsen, een orthopedagoog en kinderfysiotherapeute. Afhankelijk van de vraag kunnen ook andere deskundigen worden ingezet. Kinderhospice De Glind heeft acht plaatsen voor de kinderen en twee ouderslaapkamers. De huiselijkheid en kleinschaligheid blijven op deze manier bewaard en dragen ertoe bij dat de kinderen veel individuele aandacht en zorg krijgen. De zorg voor de kinderen wordt vergoed vanuit de AWBZ middelen voor extra-murale zorg. Een toereikende indicatie is noodzakelijk. De zorg kan vergoed worden als Zorg In Natura of vanuit een PGB.

zondag 02 maart 2014 00:00

Op zondag genieten we bij de ChristenUnie van de zegen van de rustdag.
Morgen zijn we er weer met een nieuwe Campagneblog!
We wensen iedereen een mooie zondag

« Terug

Archief > 2014 > maart