Aantal keer gelezen4

Wisselblog week 7 - Tjitske Kuiper

maandag 13 februari 2006 21:21

Zaterdag 18 februari-dorpendrukte
Vandaag was de ChristenUnie - on tour in Garderen en Kootwijk.
Het viel ons - net als in Voorthuizen en vorige week in Barneveld - op dat ook hier weer veel toeristen zijn. Nu is het natuurlijk ook net het begin van de voorjaarsvakantie. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier dan ook een flinke alinea aan gewijd.
(fiets- en wandelpaden, rol van de VVV, toeristenbelasting moet onder het landelijk gemiddelde blijven, natuurtransferium en kamperen bij de boer) U kunt elders op deze site de informatie nalezen.
Kootwijk en De Glind zijn dorpen die echt stil en mooi (!) zijn. En het mooiste seizoen moet nog komen. 
 
Vrijdag 17 februari-gemeentelijke beleidsvrijheid
De gemeente is staatsrechtelijk gezien autonoom. Maar nu even ; wat houdt dit concreet in op dit moment en welke tendensen zijn daarin zichtbaar?
Aan de ene kant zie je dat er steeds meer sprake is van centralisering bv bij de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB en de aansturing van politie en brandweer. Aan de andere kant komen er juist taken bij voor het lokale bestuur bv op het gebied van onderwijshuisvesting, en WMO. Meestal is er bij decentralisatie (dus taken naar gemeentelijk niveau) tegelijk sprake van bezuiniging. Dat maakt het besturen voor gemeenteraden er niet eenvoudiger op. De komende jaren zal het wel weer flink duwen en trekken worden op veel beleidsterreinen ,waarbij wij het beleid graag dicht bij de burger ontwikkelen en er graag lokaal verantwoordelijk voor zijn. Uiteraard als het kan.
Vandaag heb ik wat tijd vrij gemaakt om mij te verdiepen in deze materie. Als raadslid noodzakelijk om ook deze kost tot je te nemen. Gelukkig hebben we daarvoor genoeg lectuur.
 
Donderdag 16 februari - cliëntenraden
Gisteren hebben we als fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de aanpak van de vogelpest mocht het ons land/ onze regio bereiken.
Gisteravond was er een debatavond met de LTO in Voorthuizen. De onrust en spanning was duidelijk aanwezig over de toekomst. Niemand weet wat ons boven het hoofd hangt op dit gebied.
 
Vanmorgen werd ik gebeld door de secretaresse van de adviesraad gehandicaptenzorg Barneveld. Een half uur gepraat over de WMO-plannen en de aanpak in Barneveld. Het is zaak om goed SAMEN te werken. Het blijft voor cliëntenraden uiterst moeilijk om  het contact met de eigen achterban op te bouwen en op die manier een goede vertegenwoordiging te vormen voor de eigen achterban- in dit geval de gehandicapten.  Ik denk dan ook dat het hebben van actuele websites een grotere rol moet spelen hierin. Probleem hierbij is dat men het werk binnen de cliëntenraad moet doen met vrijwilligers die allemaal krap in hun tijd zitten. En dan moet men net de beschikking hebben over een deskundige die handig is met websites.
Toch is dat een hele goede manier om contact met de - in dit geval gehandicapte- achterban op te bouwen.
 
Woensdag 15 februari- vogelpest
De voorpagina van de ochtendkrant opent met een bericht dat er mogelijk ook al vogelgriep in Duitsland is gesignaleerd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat gisteravond bekend gemaakt. Dit is ernstig. Nederland is hier nog lang niet klaar voor. Ook de hardnekkige geluiden dat de departementen van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in ons land onvoldoende samen werken is ernstig. Het is te hopen dat ook hier meer SAMEN gewerkt gaat worden. Er zal in ieder geval een grote rol zijn weggelegd voor de GGD's in ons land. Men heeft een enorme kennis die dan goed benut moet worden.
De vogelgriep in 2003 staat ons allemaal nog vers in het geheugen. Maar de volgende zou wel eens veel ernstiger kunnen zijn.
Het is in ieder geval goed dat minister Veerman een spoedige ophokplicht heeft afgekondigd.
 
Dinsdag 14 februari - voorbereiding BDU avonden
De dag begon met een mailtje elders uit het land van een ChristenUnie collega-raadslid. Via een van de aanwezigen had ze gehoord van ons initiatief en op de site gekeken. In Hoogeveen zijn ze al veel verder met de voorbereidingen voor de WMO. Dit klopt. Daarom doen we als ChristenUnie hier ter plekke ook zoveel moeite om aandacht te vragen voor dit onderwerp.
 
De campagne kost veel tijd en energie en ondertussen zijn er ook nog de gebruikelijke commissievergaderingen. We hebben ons deze week dan ook maar 'opgesplitst' om alles rond te krijgen. Frits gaat naar 'bestuur' en ik ga met Maarten de voorbereidingen van de BDU- avonden doorspreken. Iedere partij krijgt twee minuten om zichzelf te presenteren. Wat een verschil met vier jaar geleden. Toen had iedereen nog een degelijk lang verhaal om af te steken. Toch is deze nieuwe aanpak wel goed, want er zijn acht partijen die mee gaan doen. De zaal zou met de oude manier van werken in slaap zijn gevallen, ben ik bang.
 
Maandag 13 februari - Wet Maatschappelijek Ondersteuning
De afgelopen weken hebben we ons uitgebreid verdiept in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Ik zal u niet vermoeien met de details, maar ik kan u zeggen dat als de wet ook de Eerste Kamer is gepasseerd dat we dan per 1 januari 2007 hiermee te maken krijgen. Het betreft allerlei vormen van zorg (jeugd, ouderen, gehandicapten,maatschappelijk werk, thuiszorg etc etc) en er is veel geld mee gemoeid.
 
De bijeenkomst die we gisteren in het Trefpunt in Voorthuizen hebben georganiseerd trok ruime belangstelling. Ruim 50  personen waren benieuwd naar onze voorstellen op dit punt. u kunt het op onze site zelf nalezen.
Onze bedoeling is om alvast een voorzet te geven met dit stuk. De gemeente heeft  tot nu toe nog heel weinig aandacht geschonken aan de komst en invoering van deze ingrijpende wet.
 
Een goede invoering van deze wet is een van de speerpunten voor de ChristenUnie in de komende tijd. We willen daarom u als kiezer zo concreet mogelijk laten zien wat we daar onder verstaan.
 
Zondag 12 februari 2006 - zendingszondag
In onze gemeente stond gisteren de zending naar de Oekraïne centraal. Sinds begin jaren 90 wordt hier zending bedreven en er is een prachtige groei te zien inmiddels. God heeft dit werk gezegend en het communistische regime heeft uiteindelijk de gemeenten niet volledig uit kunnen roeien. Het zendingswerk is gebouwd op de restanten van wat nog over was.
Een goed moment om de atlas er eens bij te pakken en weer onder de indruk te komen van de grootte van sommige Oost-Europese landen. De afstand tot kampeerlokatie in Oost- Slowakije in de zomer van 2004 is bijvoorbeeld net zoveel kilometers als de Oost-West afstand in Oekraïne zelf!
 
Trans World Radio gaat verhuizen naar kasteel De Schaffelaar. Van hieruit worden miljoenen mensen bereikt met het evangelie. Radiogolven bereiken mensen  op de meest onherbergzame en ontoegankelijke plaatsen in de hele wereld. Wat mooi dat zij in ons kasteel komen en op die manier het evangelie verspreidt kan worden.
 
Tjitske kuiper
 
Voor de weblog van week 6 van Heimen Schuring klik hier.
 
 
 

Wilt u reageren? Van harte welkom! Stuur mij dan een mail via: t.kuiperdehaan@chello.nl

« Terug

Reacties op 'Wisselblog week 7 - Tjitske Kuiper'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari