Aantal keer gelezen12

ChristenUnie stelt vragen over voorbereidingen eventuele uitbraak vogelgriep

Kippenwoensdag 15 februari 2006 19:52

Nu het vogelgriepvirus ook in Duitsland is geconstateerd, wordt de dreiging van een uitbraak van de vogelpest wel heel concreet. Alhoewel de ChristenUnie natuurlijk hoopt dat het virus niet naar Nederland komt, vindt zij wel dat alle voorbereidingen getroffen moeten zijn voor een eventuele uitbraak. Zijn de draaiboeken actueel, is er voldoende geoefend, weten verschillende partijen wat precies hun rol is en zijn de boeren precies op de hoogte? Vragen die de ChristenUnie heeft voorgelegd aan het college.

Onderstaand de schriftelijke vragen die op 15 februari naar het college van Burgemeester en Wethouders is gestuurd.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld

Van: de ChristenUnie fractie

Betreft: Vragen op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde.

Barneveld , 15 februari 2006,

Geacht College,

De ook voor mensen gevaarlijke variant van de vogelgriep is inmiddels ons land dicht genaderd en minister Veerman heeft ook al maatregelen afgekondigd voor het ophokken van pluimvee.

Onze fractie wil het volgende van u weten;

Is de organisatie van een eventuele crisis naar uw overtuiging goed voorbereid onder andere op de volgende punten:

  • is er een actueel draaiboek en is dit ook voldoende geoefend de afgelopen maanden?
  • is dit draaiboek ook op een ernstig scenario voorbereid?
  • is duidelijk hoe de verdeling van verantwoordelijkheden is tussen ministerie, GGD en de burgemeester, de brandweer en de politie?
  • Is het voor de puimveesector en aanverwante bedrijven en organisaties duidelijk waar en hoe men aan de laatste informatie kan komen over maatregelen? Is er geen verwarring over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken Ministeries (LNV ,BZ en VWS) op dit punt?

Indien zich een ramp op dit punt voltrekt die ook mensenlevens gaat eisen, dan kunnen wij ons voorstellen dat de lijst met vragen nog veel langer wordt. Het lijkt ons goed dat u de sector, de bevolking en ons als raad uiterst adequaat informeert over dit onderwerp. Kunt u op dat punt toezeggingen doen?

Hoogachtend,

namens de fractie van de ChristenUnie,

Tjitske Kuiper

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over voorbereidingen eventuele uitbraak vogelgriep'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari