Aantal keer gelezen19

Barneveldse Krant: "Gemeente treuzelt met WMO"

WMO_avond_Voorthuizen800woensdag 15 februari 2006 19:50

Debatavond over beleid rond nieuwe wet


VOORTHUIZEN - De ChristenUnie gaf maandagavond, tijdens een discussieavond in ‘t Trefpunt in Voorthuizen, een vervolg aan de discussie die in maart 2005 werd gestart. De ChristenUnie hoopt met de avond een brede maatschappelijke discussie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te starten.

De wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2007 ingevoerd en is een organisatorische aardverschuiving. Anders dan tot nu toe het geval was met vergelijkbare wetgeving, zal de gemeente de uitvoering van de wet zelf regisseren. De hamvraag is of de gemeente voldoende toegerust is om adequaat beleid te maken op het terrein van zorg en welzijn.

De ChristenUnie heeft de WMO speerpunt gemaakt van haar verkiezingsprogramma. Raadslid Ed Blankenstijn: ,,De gemeente is te afwachtend; de raad moet zorgen dat zij met goed beleid komt. We moeten als raad wel het beleid maken als de gemeente het niet doet. Het jaar is zo voorbij!’’

De ChristenUnie pleit voor een nieuw soort wethouder die de WMO ‘in de vingers heeft’. ,,Een wethouder met een sociaal hart die speciaal belast is met de WMO’’, drong Blankenstijn aan. ,,Een wethouder die er op toeziet dat de geoormerkte gelden daar terecht komen waar ze voor bedoeld zijn.’’

Na het pleidooi van de ChristenUnie voor een nieuw soort wethouder en meer samenwerking tussen kerken en de partijen die te maken krijgen met de WMO, was het woord aan vier forumleden: Tom van den Belt (zorgcentrum Nebo en HdS Christelijke organisatie van Zorg en Welzijn), Teunis Ruiter (stichting De Rozelaar), Bram Roggeveen (verpleeghuis Norschoten en Herman Nugteren (Vrijwilligers Centrale Barneveld).

Als vertegenwoordigers van verschillende disciplines in de zorgsector gaven zij hun visie op de WMO. Ook zij zetten de nodige kanttekeningen bij de terughoudende houding van de gemeente. ,,Er is nog steeds geen beleid op jeugdzorg, maatschappelijk werk en de WMO’’, stelde Van den Belt vast.

De WMO speelt niet alleen in de politiek, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Het publiek bestaande uit politici van uiteenlopende signatuur, vertegenwoordigers van de zorgsector en belangenbehartigers (zoals de Adviesraad Gehandicapten Barneveld, de Seniorenraad en de VluchtelingenWerk) toonden zich vooral bezorgd over de afkalving van de kwaliteit van zorg.

De wet zou een ordinaire bezuinigingsmaatregel zijn. En werden mantelzorgers niet het kind van de rekening? Is er wel voldoende oog voor gehandicapten, ouderen, vluchtelingen en chronisch zieken, vroeg men zich af.

Vriend en vijand waren het er over eens dat er nog de nodige vragen zijn over hoe de gemeente haar regisseursrol gaat vervullen. Is zij wel in staat om de gevolgen van de nieuwe wet te overzien; maakt zij genoeg geld vrij om op juiste wijze inhoud te geven aan de wet en overziet zij het ‘veld’ dat aanspraak maakt op de wet? En gaat zij geen lantaarnpalen kopen van het budget dat in principe bestemd is voor de zogenaamde ‘prestatievelden’ van de WMO.

Er is nog veel onduidelijk en de gemeente heeft geen blijk gegeven van voortvarendheid op het gebied van de nieuwe wetgeving, zo oordeelden vele aanwezigen.

De gemeente heeft Coby Zondag als projectleider WMO aangesteld, binnenkort zal in deze krant een interview met haar verschijnen.

Bron: Barneveldse Krant, 14 februari 2006

« Terug

Reacties op 'Barneveldse Krant: "Gemeente treuzelt met WMO"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari