Aantal keer gelezen14

Barneveldse Krant: acht standpunten ChristenUnie

vrijdag 17 februari 2006 19:59

In de verkiezinguitgave van de Barneveldse Krant, die op 15 februari is bezorgd, is een overzicht van standpunten van de partijen over acht onderwerpen opgenomen. Onderstaand de standpunten van de ChristenUnie.

 1. Veiligheid
  Politie en brandweer hebben de hoofdrol. Maar ook wijkplatforms en inwoners kunnen bijdragen aan een betere veiligheid. Veiligheid creëren we samen. Bijzondere opsporingsambtenaren willen we breed inzetten voor veiligheid. Dat is belangrijker dan parkeerboetes uitdelen. Drugs en alcoholmisbruik tolereren we niet.

 2. Jongeren
  Bij het kerkelijk jeugdwerk wordt veel voor jongeren georganiseerd. Daarnaast vervult het gemeentelijke jongerenwerk een belangrijke rol. Naast de gemeentelijke ondersteuning van het jongerencentrum in Barneveld is een verdere steun aan jeugdhonk “De Kelder” in Voorthuizen zeker het overwegen waard.

 3. Landbouw
  De boer is de spil in het landschap. Hij moet kunnen ondernemen, maar wordt bedreigd. Daarom moet hij nauw betrokken worden bij reconstructieplannen. En ruimte krijgen voor andere activiteiten, zoals zorg en recreatie, die zowel hem als het landschap ten goede komen. Industrialisatie staat zo’n ontwikkeling in de weg.

 4. Bedrijvigheid
  Ondernemers zijn van levensbelang voor iedere gemeente. Het aanbestedingsbeleid moet voldoende kansen bieden voor lokale ondernemers. Onderhoud aan wegen en kabels is storend voor bedrijven. Goede planning en vlotte uitvoering zijn hierbij nodig. Meedenken met ondernemers is een sleutelwoord om het beleid te verbeteren.

 5. Markthal
  Wij zijn voor een goede markthal, liefst in het centrum van het dorp. Het Markthalgebied moet samen met de Kapteijnstraat geld opleveren voor het centrumplan. Als er op een andere manier geld gevonden kan worden voor de financiering van het centrumplan, zijn wij voor behoud van de Markthal.

 6. Sport
  Sportbeoefening is ontspannend en gezond en heeft duidelijk een sociale functie. Financiële ondersteuning van de breedtesport blijft daarom gewenst. Op verschillende manieren moet getracht worden sportbeoefening te stimuleren. Het zwembad in De Glind moet in stand worden gehouden.

 7. Subsidiebeleid verenigingen
  Echt sàmen leven kan pas met een netwerk van verenigingen in ieder dorp. De inwoners moeten zelf de handen uit de mouwen steken. De gemeente geeft geld als de activiteiten een breed draagvlak hebben. Er dreigt nu kaalslag door kille bezuinigingen. Verder knijpen is verkeerd. Verenigingen verdienen juist meer steun.

 8. Visie op groei
  Barneveld groeit, want Barneveld leeft! We zijn een groene randstadgemeente. Dat houden we zo. De dorpen moeten de geboortegroei kunnen opvangen met woningen, anders verdwijnt de winkel en de school. Het is beheerste groei met betaalbare woningen voor jonge mensen. En met snelle verbindingen met de rest van het land.

« Terug

Reacties op 'Barneveldse Krant: acht standpunten ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari