Aantal keer gelezen48

ChristenUnie presenteert actieplan invoering WMO

WMO_avond_Voorthuizen800maandag 13 februari 2006 19:35

‘Gemeente Barneveld moet haast maken met Wet Maatschappelijke Ondersteuning’

Herman Nugteren voert het woordVOORTHUIZEN – Maandag 13 februari heeft ChristenUnie Barneveld een actieplan gepresenteerd voor een goede invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Barneveld. De wet, die 1 januari 2007 wordt ingevoerd, heeft grote consequenties voor welzijn en zorg. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van de WMO. Het is volgens de ChristenUnie daarom ook de hoogste tijd dat de gemeente Barneveld aan de slag gaat met voorbereidingen voor de invoering van deze nieuwe zorg- en welzijnswet.

 

Tijdens de presentatie van het actieplan, waarbij zo’n vijftig belangstellenden aanwezig waren, ging raadslid Ed Blankenstijn in op het belang van goede voorbereiding op de komst van de WMO. “De gemeente Barneveld heeft een te afwachtende houding aangenomen. Er zal een inhaalslag moeten worden gemaakt om het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid goed vorm te geven.“

 
De ChristenUnie wil dat alle WMO-taken bij één wethouder belegd worden. Op deze manier kan geïntegreerd beleid worden gevoerd op alle deelterreinen van de WMO. De wethouder van WMO-zaken moet bovendien een groot sociaal hart hebben.
 
Om de WMO goed te kunnen uitvoeren zijn er platforms en overlegstructuren nodig, waarin de mensen die zorg en hulp nodig hebben hun stem kunnen laten horen. Er moet lokaal geïndiceerd, waardoor plaatselijke expertise kan worden benut, de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners blijft en de lokale gemeenschap op elkaar wordt betrokken. De ChristenUnie hecht eraan dat de plaatselijke expertise en zorg-infrastructuur die voorhanden is gebruikt en versterkt wordt. Zorg en hulpverlening moet niet alleen maar aan de wetten van de markt worden overgelaten.
 
Het actieplan is positief ontvangen door de locale zorg- en hulpverleners. Tijdens de presentatie heeft een viertal vertegenwoordigers een reactie gegeven.
 
Tom van de Belt, directeur van zorgcentrum Nebo en christelijke organisatie voor zorg en welzijn HdS, vindt het goed dat de ChristenUnie de dienstbare samenleving als uitgangspunt kiest. “Omzien naar elkaar, is uitgangspunt bij de nieuwe zorg- en welzijnwet”. Hij geeft verder aan dat het initiatief van de ChristenUnie een duidelijk vervolg verdient.
 
Herman Nugteren, directeur van de Vrijwilligerscentrale Barneveld, benadrukt het belang van de mantelzorgers. In Nederland zijn er een miljoen mantelzorgers. ”Als je mantelzorg geeft, kantelt je leven. De zorg moet ingepast worden in je leven, in je werk en je gezin”. Nugteren is blij met het voorstel om een zorgmakelaar te gebruiken, die bemiddelt en mantelzorgers ondersteunt, ook als ze overbelast zijn.
 
Teunis Ruiter, directeur van Stichting de Rozelaar, is blij met de compensatieplicht, die onlangs is toegevoegd aan de WMO. “De burger heeft nu recht op zorg en krijgt hulp als hij de zorg niet zelf kan regelen.” Het spreekt Ruiter aan dat de ChristenUnie pleit voor regulier overleg met de kerken. Verder onderstreept Ruiter het belang van een lokaal loket: “maak gebruik van de aanwezige competenties.”
 
Bram Roggeveen, directeur verpleeghuis Norschoten, is het eens met de geïntegreerde benadering van de WMO, die de ChristenUnie kiest. Hij wil nog een stap verder gaan: “breng ook wonen en werken bij diezelfde wethouder onder. Wonen, werken, zorg en welzijn hangen sterk met elkaar samen!” Verder weet Roggeveen uit ervaring dat vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol vervullen: “zonder vrijwilligers kan een verpleeghuis maar een schraal pakket aanbieden.”
 
Ook in de zaal maakt het actieplan het nodige los. Een van de aanwezigen beklaagt zich over het gebrek aan belangstelling voor de WMO: “De gemeente is veel te laat met de WMO en van andere politieke partijen horen we maar niks.” Vanuit een van de cliëntenraden komt de reactie dat cliënten moeilijk te bereiken zijn, waardoor het moeilijk is alle belangen goed te behartigen. Over jeugdzorg wordt opgemerkt dat we in Nederland niet gewend zijn preventief te handelen. “We komen pas in actie als het te laat is!”
 

Een foto-verslag

Ed Blankenstijn licht het actieplan toe


Ed Blankenstijn licht het actieplan toe.

Ruime belangstelling voor de WMO


Ruime belangstelling voor de WMO.

Teunis Ruiter, Herman Nugteren en Tom van de Belt luisteren aandachtig

 

Teunis Ruiter, Herman Nugteren en Tom van de Belt luisteren aandachtig.

Ed Blankenstijn, met naast hem Tjitske Kuiper en Bram Roggeveen
Ed Blankenstijn, met naast hem Tjitske Kuiper en Bram Roggeveen.

Tom van de Belt aan het woord


Tom van de Belt (HdS en Nebo) aan het woord.

Herman Nugteren reageert op het actieplan


Herman Nugteren (Vrijwilligerscentrale Barneveld) reageert op het actieplan.

Teunis Ruiter geeft zijn visie.


Teunis Ruiter (De Rozelaar) geeft zijn visie.

Bram Roggeveen reageert vanuit de wereld van de verzorgingshuizen

Bram Roggeveen (Verpleeghuis Norschoten) reageert vanuit de wereld van de verpleeghuizen

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie presenteert actieplan invoering WMO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari