Aantal keer gelezen19

Gemeente onderzoekt op verzoek van ChristenUnie mogelijkheden flitsvergunning

nieuwbouwwoensdag 08 februari 2006 19:27

Het college gaat op verzoek van de ChristenUnie onderzoeken of zogenaamde flitsvergunningen ook in de gemeente Barneveld mogelijk zijn. Met zo'n flitsvergunning kan er veel sneller gebouwd worden en worden bovendien de legekosten een stuk lager. In mei 2006 komt het college met een notitie over dit onderwerp.

Onderstaand de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Henk Geurts.

zie eerder bericht over de schriftelijke vragen

Geachte heer Geurts,

In uw brief van 27 januari 2006 heeft u op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Barneveld ons, namens de fractie van de Christen Unie, een aantal vragen voorgelegd. Door middel van deze brief willen wij uw vragen graag als volgt beantwoorden.

Vraag 1: Hebt u kennis genomen van een bericht in de Telegraaf van 13 januari 2006 met als opschrift “Sneller bouwen met een flitsvergunning”?

Antwoord: Ja, wij hebben kennis genomen van het bericht in de Telegraaf van 13 januari 2006. Hiermee zijn wij op de hoogte van de omstandigheid dat de gemeente Boekel een nieuwe werkwijze voor het afgeven van de zogenaamde flitsvergunning heeft ingevoerd. Eveneens weten wij dat de discussie omtrent het invoeren van de flitsvergunning ook in andere gemeenten speelt.

De ontwikkelingen rond de flitsvergunning hebben onze aandacht en wij oriënteren ons hierop. Hierbij realiseren wij ons echter wel dat de invoering van (een variant van) de flitsvergunning ingewikkelder is dan het krantenbericht suggereert.

Vraag 2: Bent u bereid ook in de gemeente Barneveld te bezien of deze procedure ingevoerd kan worden?
Antwoord: Wij gaan onderzoeken of (een variant van) de flitsvergunning ook in de gemeente Barneveld ingevoerd kan worden. In mei 2006 zullen wij een notitie hierover aan de commissie grondgebied voorleggen.

Zie ook:

« Terug

Reacties op 'Gemeente onderzoekt op verzoek van ChristenUnie mogelijkheden flitsvergunning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari