Aantal keer gelezen16

Ed Blankenstijn over de betaaldatum uitkeringen

Geldvrijdag 24 februari 2006 20:08

Eind 2005 heeft Kees van der Werf (CDA) tijdens een vergadering van de commissie Samenleving het College van B en W gevraagd naar de mogelijkheid om de datum waarop de bijstandsuitkeringen betaald worden te vervroegen. Naar aanleiding hiervan hebben de commissieleden van de commissie Samenleving een memo ontvangen waarin de gevolgen van een wijziging hiervan werden weergegeven.

Hieruit bleek dat een wijziging van de betaaldatum veel extra werkzaamheden veroorzaken met daaraan verbonden hoge kosten. Voorgesteld werd om het onderzoek in het kader van Hoogwaardige Handhaving af te wachten en in dit onderzoek de genoemde wijziging van de betaaldatum mee te nemen. Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 15 februari 2006 werd ons bekend gemaakt dat de Cliëntenraad WZI (Werk, zorg en inkomen) ook adviseerde om genoemd onderzoek af te wachten.
Tijdens de discussie over dit onderwerp kwam ook naar voren dat er bij een onderzoek onder de uitkeringsgerechtigden de huidige betaaldatum niet of nauwelijks als een probleem werd aangegeven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij dit niet zouden wensen, maar de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat dit in ieder geval niet als een groot probleem wordt ervaren.

Ten onrechte is er bij sommigen de indruk gewekt als zou de ChristenUnie de uitkeringsgerechtigden hierin niet tegemoet willen komen. Als Christelijk-sociale partij hebben wij juist voortdurend aandacht voor deze kwetsbare groep mensen.
Van een gemeentebestuur wordt echter ook verwacht dat zij pas besluiten neemt nadat zij eerst de gevolgen hiervan goed heeft onderzocht en de diverse belangen daarbij heeft afgewogen. Het is en blijft gemeenschapsgeld en hier moet dan ook verantwoord mee om worden gegaan.

Ook het advies van de Cliëntenraad WZI (afwachten van het onderzoek) dient hierbij te worden gerespecteerd. Waarvoor heb je anders een adviesorgaan?

Samengevat: Als na onderzoek blijkt dat vele uitkeringsgerechtigden geholpen zijn bij een wijziging van de betaaldatum en dit in redelijke verhouding staat met de onkosten willen wij hier zeker aan meewerken.

« Terug

Reacties op 'Ed Blankenstijn over de betaaldatum uitkeringen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari