Aantal keer gelezen15

ChristenUnie wil plaats in college veroveren

dinsdag 21 februari 2006 20:07

BARNEVELD- De ChristenUnie gaat voor het eerst in haar geschiedenis de verkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker. Tjitske Kuiper hoopt dat de partij een plaats in het college weet te veroveren."We zijn een constructieve partij met een goed verkiezingsprogramma. Het huidige college heeft het in de afgelopen jaren bovendien niet goed gedaan. Het is aan de kiezer om te oordelen."

Wat zijn de belangrijkste verdiensten van ChristenUnie in de afgelopen vier jaar?
,,We hebben aan heel veel zaken aandacht besteed. Als oppositiepartij is het echter niet altijd eenvoudig om dingen direct voor elkaar te krijgen. Zo hebben we een voorstel gedaan om aan de hand van verschillende maatregelen de veiligheid op de Hoevelakenseweg bij Terschuur te verbeteren. Dit voorstel kreeg echter geen steun van een raadsmeerderheid, maar uiteindelijk is de verkeersveiligheid er gelukkig toch verbeterd, door de aanleg van een fietspad en de verlegging van de grenzen van de bebouwde kom.
Het invoeren van een gezinsabonnement voor het zwembad en de aanschaf van een hoogwerker voor de brandweer zijn voorbeelden van zaken waar we als eerste partij voor hebben gepleit en die geregeld zijn. Ook een proefproject om zwerfvuil op te ruimen en te voorkomen is van ons afkomstig. Het project gaat dit jaar van start.
Verder zijn mede door toedoen van de ChristenUnie de kunstplannen voor het gemeentehuis versoberd. We zijn niet tegen kunst, maar in tijden waarin bezuinigd moeten worden op verenigingen, vinden we het overbodige luxe. Bij de totstandkoming van de bouwplannen van woningen en bedrijven aan de westkant van Kootwijkerbroek hebben we een voorname rol gespeeld.’’

Bent u tevreden met de bijdragen van de ChristenUnie in de afgelopen jaren?
,,We vinden dat we de ChristenUnie goed hebben neergezet. De partij heeft een opbouwfase doorgemaakt en de achterban is enorm gegroeid. Dit is ons echter niet aan komen waaien, we hebben er keihard voor gewerkt. Natuurlijk hadden we meer van onze standpunten willen verwezenlijken, maar je moet ook realistisch zijn: we zijn een oppositiepartij. Een partij die geen deel van het college uitmaakt, heeft nu eenmaal minder invloed.’’

Zit daar enige frustratie?
,,Frustratie is niet het goede woord, maar het is wel een jammer.’’

De ChristenUnie wil graag een wethouderszetel. Bent u kandidaat voor deze functie?
,,Nee, ik ben niet beschikbaar. Ik wil graag lijsttrekker zijn en zit niet te wachten op een fulltime functie. Binnen de partij zijn we op dit moment hard op zoek naar een kandidaat. Mocht het niet lukken om iemand te vinden, dan wil ik het opnieuw overwegen. Daar is op dit moment echter geen sprake van.’’

Met welk doel gaat u de verkiezingen in?
,,Ik vind het moeilijk om een aantal zetels te noemen, maar we willen in ieder geval groeien en een wethouder leveren.’’

Is het realistisch om een groei van het aantal zetels te verwachten?
,,Ik denk het wel. De ChristenUnie is een constructieve partij, die aandacht heeft voor mensen. Veel inwoners zijn ontevreden over het oude college en zijn toe aan een frisse wind. Er is zowel een CDA- als een SGP-wethouder gesneuveld door ‘Veller’. Ze zijn teveel met grote projecten bezig. In de afgelopen jaren is veel uitgegeven, maar weinig verdiend.’’

De ChristenUnie heeft nog nooit in het college gezeten. In een eerder interview zei u dat het komt door een één-tweetje tussen de SGP en het CDA. Heeft u aanwijzingen dat dit ditmaal niet gebeurt?
,,Ik weet het niet, veel zal afhangen van de verkiezingsuitslag.”

In het verleden lag de ChristenUnie nogal een in de clinch met het CDA. Is de strijdbijl nu begraven?
,,Wat mij betreft wel. Ik zoek geen conflict. Voor mij staat voorop dat we allebei christelijke partijen zijn. Als ChristenUnie, proberen wij met een goed verkiezingsprogramma de inwoners uit te nodigen op ons te stemmen. Het is aan de kiezer om een keuze te maken.’’

Tijden de discussei over de zondagsopenstelling van het muziekcentrum, vielen enkele maanden geleden toch harde woorden. De ChristenUnie zou niet consequent zijn, omdat jullie wel instemden met de nieuwe hockeyvelden die op zondag gebruikt worden, maar niet met het muziekcentrum.
,,Er is voldoende over gezegd in de raad, maar ik vond het wel vervelend dat het CDA ons aanviel op ons besluit. Ik zou een tegenvraag willen stellen aan het CDA. Het CDA zegt het muziekcentrum uit respect voor andersdenkenden op zondag open te willen houden. Dan komt bij mij de vraag boven drijven of de winkels dan ook maar open moeten op zondag. Ik heb er naar gezocht in hun verkiezingsprogramma, maar niets gevonden. Ik denk dat ze dit bewust open laten.’’

Wat wilt u de komende vier jaar absoluut bereiken, waar kunnen we u op afrekenen?
,,In 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Mensen moeten meer voor zichzelf en elkaar zorgen. Wij vinden dat de gemeente niet zomaar voor de goedkoopste oplossing moet gaan, maar voor kwaliteit moet kiezen. Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, analfabetisme moet worden aangepakt en ouderenorganisaties moeten voldoende subsidie krijgen.
Goede huisvesting voor scholen is een ander speerpunt. We zien dit als een basisvoorziening. We willen een raadsbijeenkomst over onderwijshuisvesting organiseren en dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst zetten. We hebben het idee dat momenteel niet alle financiële constructies onderzocht zijn.
Ons derde speerpunt luidt ‘transparante overheid’. De meerjarenbegroting van de gemeente is voor het eerstvolgende jaar sluitend, maar op de lange termijn niet meer. We willen uit harde feiten kunnen opmaken dat er geld wordt verdiend en anders moet er minder worden uitgegeven. Verder moet het aanbestedingsbeleid van de gemeente helderder worden. Ik hoor geregeld van ondernemers dat de opdrachten vaak naar grote bedrijven buiten Barneveld gaan. Verder willen we ook een transparanter subsidiebeleid. Op dit moment is het vaak onduidelijk waarom een instelling een bepaald bedrag krijgt. Er gaat veel naar het museum en de bibliotheek, maar veel minder naar de verenigingen. Ik hoop dat we alles in stand kunnen houden, maar stel dat we in de toekomst moeten bezuinigen, dan is het goed om de geldstromen duidelijk in beeld te hebben.’’

Waarom moeten mensen op de ChristenUnie stemmen?
,,Omdat we een christelijk sociale partij zijn, waar het om mensen gaat en niet om projecten. We zien de zwakkeren in de samenleving staan. Hiermee bedoel ik niet alleen ouderen of zieken, maar ook boeren die klem zit door de vele regelgeving.’’

Bron: Barneveldse Krant, 21 februari 2006

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil plaats in college veroveren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari