Aantal keer gelezen61

Barneveldse Krant: Politici willen minder regels

vrijdag 17 februari 2006 19:58

Levendige discussies bij LTO-ledenvergadering


VOORTHUIZEN - Tijdens de goedbezochte ledenvergadering van de Barneveldse vestiging van Land- en Tuinbouworganisaties (LTO-Noord) woensdagavond in zalencentrum Buitenlust in Voorthuizen is flink gediscussieerd. Tijdens de avond werd aan een forum, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht politieke partijen in Barneveld een aantal kritische vragen en stellingen voorgelegd.


Eén van de belangrijkste discussiepunten, het terugdringen van starre regelgeving en versoepeling van de welstandregels kon rekenen op veel steun van de politici. Gerard van den Hengel (VVD), verbaasd door de eengezinsheid, twijfelde enigszins aan de oprechtheid van de uitingen van zijn collega’s: ,,Ik ben van plan om zeer binnenkort met een motie in de raad te komen dan kunnen we eens zien of men wel zo eensgezind is”. Het was een van de speldenprikjes die de forumleden elkaar zo nu en dan gaven, want er zijn binnenkort tenslotte gemeenteraadsverkiezingen.

Stadsallures
De stelling ‘Barneveld krijgt teveel stadsallures’ leverde een verhitte discussie op. Vanuit de zaal werden de raadsleden bestookt met de opmerkingen dat er in de gemeente met geld gesmeten wordt in bodemloze putten, zoals het centrumplan, het nieuwe gemeentehuis, de wijk Veller met zijn te dure woningen door toedoen van projectontwikkelaars.

Jan Post onderstreepte dat zowel voor het centrumplan als voor het gemeentehuis een uitvoerige inspraak is geweest met de hele gemeente en dat het resultaat hiervan is aangenomen en uitgevoerd. Aat Barendrecht (Pro ‘98) merkte met klem op dat het hele plan nog steeds binnen de in 2001 vastgestelde begroting is en zal blijven. Alle forumleden waren het er over eens dat de randstad bij Amersfoort moet ophouden en dat de groei van Barneveld uitsluitend zal moeten plaatsvinden voor de eigen bevolking.

Debat
Bij een groot aantal onderwerpen was een opvallende eensgezindheid te bespeuren, al bleek zo nu en dan dat de politici toch wel graag nu al het debat wilden aangaan met elkaar. Over het algemeen werd het kruit droog gehouden, want er volgen in de komende weken nog drie discussieavonden, georganiseerd door de Barneveldse Krant.

Op de eerste stelling die het forum voorgelegd kreeg: ‘Poultry Center Barneveld’ levert geen winst op voor de landbouw, werd over het algemeen ontkennend gereageerd.

Jan Post (CDA) merkte op dat het met elkaar in contact komen hét grote pluspunt is van het Poultry Center. Gerard van den Hengel zag weinig positiefs in Poultry Center, maar zag wel en met hem vele anderen de goede uitwerking van ‘Food Valley’. Gerard Schotanus van de SGP zag op langere termijn mogelijkheden voor de sector. Datzelfde onderschreven ook Jaap van den Top van ChristenUnie, Dick van Rheenen van Burger Initiatief en Aat Barendrecht van Pro ‘98.

Willem van Essen van lijst 8 was het als enige volledig eens met de stelling. ,,De primaire sector is het slachtoffer van dit hele gedoe”, aldus van Essen.

Starre Regels
Cor Fraanje (LPF) en de enige nieuwkomer in het forum, pleitte er voor om eens te gaan bezien hoe de agrarische sector in Oost-Europa het doet. Vanuit diverse hoeken werd opgemerkt dat hoogwaardige productie de kracht is en moet blijven van onze agrarische sector. Over de rem die op de sector ligt voor ontwikkelingen door starre regels maakte zowel binnen het forum als in de zaal de tongen losser.

Er werd gesteld dat het nuttig zou zijn als er voor de agrariërs één loket zou komen, waardoor welstandregels sneller en efficiënter toegepast kunnen worden, die nu vaak zeer remmend werken.

Schotanus merkte op dat hij liever sprak van ruimtelijke ontwikkeling in plaat van ruimtelijke ordening. Daarbij staat hoogwaardige voedselproductie in het buitengebied voorop, maar ook landschapsbeheer is een belangrijke factor.

Het idee van Willem van Essen om de OZB-belasting volledig af te schaffen, zorgde voor verbaasde reacties van zowel forumleden als LTO-leden. Iedereen besefte dat er dan een belangrijke inkomstenbron van gemeente verdwijnt.

Het tijdig maaien van bermen ten einde de overlast van moeilijk uitroeibare onkruiden in de akkers van de boeren te bestrijden werd weliswaar gesteund, maar wel werd opgemerkt dat dit een grote kostenpost is gezien de omvang van de bermen in de gemeente (ruim een miljoen vierkante meter).

De rondweg in Voorthuizen, normaal een heet hangijzer in de gemeentepolitiek, leverde door het late tijdstip geen scherpe discussie op.

Bron: Barnveldse Krant, 16 februari 2006

« Terug

Reacties op 'Barneveldse Krant: Politici willen minder regels'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari