Aantal keer gelezen19

Nieuwjaarsboodschap van bestuur en fractie

vrijdag 29 december 2006 12:56

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen
uw arme volk naar recht en wet.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen
wie arm is, redt hij het leven.
Ps. 72: 1,2,12 en 13 (NBV)

Maandag hopen we een nieuw jaar te beginnen.

Voor de ChristenUnie een bijzonder begin, omdat er een reële kans is dat de partij voor het eerst deel gaat uitmaken van de landelijke regering. Op 3 januari beginnen de coalitieonderhandelingen. Spannend. In hoeverre kun je water in de wijn doen en hoeveel van de doelen die de partij zo graag wil bereiken, kun je wél behalen? Wij willen ook vanuit Barneveld graag alle betrokkenen Gods wijsheid en zegen toewensen.

Met blijdschap zien we lokaal terug op een gezegende verkiezingsuitslag. Niet alleen groeide de fractie naar vijf personen, maar de ChristenUnie mocht ook deel gaan uitmaken van de lokale coalitie. En dat betekende dat we voor het eerst een wethouder mochten leveren. Het betekende ook dat we moe(s)ten wennen aan de nieuwe situatie. Een wethouder is geen gemeenteraadslid. Hij dient niet alleen de ‘belangen’ van de ChristenUnie, maar moet er zijn voor álle burgers in de gemeente. Dat brengt soms spanning met zich mee. Ook voor de wethouder die in het ledenblad de verzuchting slaakte: “kon ik Daniël maar eens raadplegen”. Als bestuur wensen wij de fractie en de wethouder veel wijsheid en kracht toen en danken we hen voor hun inzet en de kracht die God ook het afgelopen jaar gaf.

In het afgelopen jaar zijn drie van onze leden overleden: Mw. M. Kuiper-Daverschot, dhr. P Booman en ons raadslid Henk Geurts.
Ze waren allen op een eigen manier betrokken bij de ChristenUnie. Hun taak op aarde is afgerond. We dragen de betrokken families op aan onze Hemelse Vader en danken Hem voor al het werk dat zij mochten verrichten.

Wij wensen u met diegenen die u lief zijn een gezegend nieuwjaar toe. We weten niet welke weg God met ons zal gaan, maar we weten wel dat Hij machtige daden verricht! Laten wij daar dan van getuigen als leden van de ChristenUnie.

Wij hopen als bestuur u dinsdagavond te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie.

Het bestuur

Nieuwjaarsboodschap van onze fractievoorzitter

Beste vrienden en vriendinnen,

We zijn dankbaar dat we als fractie sinds de verkiezingen met vijf mensen (in plaats van vier) het werk mogen doen. We zijn een hecht team met elkaar geworden. Ook de samenwerking met onze wethouder Leen Verweij verloopt in uitstekende harmonie. Daarnaast zijn we blij met de inzet van onze fractievolgers.

In deze dagen denken we terug aan het verlies van Henk Geurts. We zijn dankbaar wat hij voor de ChristenUnie heeft mogen betekenen, maar denken juist nu ook aan zijn vrouw en kinderen.

In het nieuwe jaar gaan we met Gods hulp verder. We hopen dat Jaap van den Top spoedig zijn draai zal vinden in het raadswerk. We voelen ons als fractie gesteund door de goede uitslag van de landelijke verkiezingen, vooral ook door de groei in Barneveld. Vol goede moed gaan we dan ook het nieuwe jaar in.

We wensen u alvast veel heil en zegen voor 2007.

Namens de fractie,
Tjitske Kuiper

« Terug

Reacties op 'Nieuwjaarsboodschap van bestuur en fractie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december