Aantal keer gelezen28

Barneveldse Krant: Barneveld blijft keten gedogen

keten keetwoensdag 20 december 2006 17:15

BARNEVELD - Barneveld verbiedt keten niet, maar wil ze onder strenge voorwaarden gedogen. Gebruikers moeten onder meer een reglement opstellen waarin staat hoe ze overlast denken te beperken. Om concurrentie met cafés te voorkomen, mogen keetjongeren geen winst nastreven. Ook op het gebied van brandveiligheid stelt het gemeentebestuur strenge eisen.

In de gemeente Barneveld staan circa veertig keten, waar jongeren in hun vrije tijd bijeen komen. De meeste zijn illegaal, omdat ze zonder bouwvergunning in het buitengebied zijn neergezet.

Voor Barneveld is dit geen reden om de onderkomens te verbieden. Volgens wethouder Leen Verweij hebben keten vaak onterecht een slechte naam. ,,Je hoort verhalen over buitensporig alcoholgebruik en brandgevaar, maar dat is lang niet overal het geval. Keten voorzien zeker in een sociale behoefte en zijn een bindmiddel voor veel jongeren.’’

Regels

Burgemeester en wethouders willen naar een verantwoord keetgebruik en hebben daarvoor tientallen regels opgesteld. Volgens de wethouder loopt Barneveld hiermee voorop in Nederland. Zo moeten keetjongeren jaarlijks een gedoogbeschikking aanvragen. Hiervoor is een handtekening van de ouders nodig. Het gemeentebestuur wil de verantwoordelijkheid bij de keeteigenaars, ouders en jongeren leggen.

Keten mogen geen winst nastreven. Verweij: ,,We willen voorkomen dat ze het karakter van gewone horeca krijgen. Daarom moet iedere keet een lijst maken, waarop de vaste bezoekers staan. (maximaal twintig per keer, red.) Het is niet de bedoeling dat er vrije inloop is.’’

Keten mogen drank alleen gratis verstrekken en moeten dezelfde openingstijden hanteren als cafés. Drank mag bij uitzondering met een kleine winstmarge worden verkocht als de opbrengst wordt gebruikt voor gezamenlijke uitjes of een barbecue.Sterke drank mogen de jongeren niet schenken.

Putten

In de nieuwe plannen houdt Barneveld geen rekening met de situatie in Putten. De rechter haalde onlangs een streep door de plannen van de gemeente Putten om keten te gedogen. Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) vindt dat in Puttense keten horeca-activiteiten plaatsvinden en kreeg gelijk van de rechter. Putten is in hoger beroep gegaan. ,,We willen die uitspraak niet afwachten. Sommige keten zijn niet brandveilig en dat moet zo snel mogelijk veranderen’’, reageert Verweij.

De wethouder verwacht geen soortgelijke problemen als in Putten. ,,Met onze regels voorkomen we de concurrentie tussen keten en horeca. Als die er toch is, dan houden de keten zich niet aan de regels en staan we aan de kant van de horeca.’’

Het maximum aantal keten is bepaald op veertig. ,,Er mogen pas nieuwe bijkomen, als anderen sluiten’’, legt Verweij uit.

Jongerenwerkers controleren of de regels worden nageleefd. In geval van overlast ziet Verweij ook een rol weggelegd voor de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). ,,Het kost extra inzet, maar gelukkig is al veel werk gedaan. De brandweer heeft bijvoorbeeld bijna alle keten al bezocht.’’

De plannen van het gemeentebestuur worden woensdag 10 januari besproken tijdens de raadscommissie Samenleving.

Klik hier voor de nota verantwoord keetgebruik

« Terug

Reacties op 'Barneveldse Krant: Barneveld blijft keten gedogen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december