Aantal keer gelezen24

De toekomst van Barneveld: evenwicht tussen wonen, werken en vervoer

Langstraatvrijdag 15 december 2006 11:17

Op woendag 14 december is de Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, op bezoek geweest in Barneveld. Tijdens een bijzondere raadsvergadering heeft Cornielje met de raad van gedachten gewisseld over onder andere de toekomst van Barneveld. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een goed evenwicht bestaat tussen wonen, werken en vervoer.

Namens de fractie gaf Tjitske Kuiper onderstaande bijdrage.

Geachte voorzitter, geachte commissaris,

Onze gemeente is in razende vaart zich aan het ontwikkelen. De inwoners voelen en zien dat door alle bouwontwikkelingen en mogelijkheden. Zo zijn sinds deze week de treinfrequenties verdubbeld en worden er ondertussen hard doorgewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in vier dorpen. (Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek en Garderen). Dat is dan ook hard nodig, want de afgelopen jaren waren er volstrekt onvoldoende huizen om zelfs maar de eigen bevolkingsgroei op te vangen. Er gebeurt naar de mening van de ChristenUnie heel veel goeds!

Daarnaast stellen we het zeer op prijs dat u een werkbezoek komt brengen. Gisteren waren nog verscheidene Barnevelders als insprekers naar de commissievergadering in de Staten waar over de rondwegen werd gesproken. Over de inhoud van bijdragen van de drie insprekers zijn we het hier volledig eens. Zo meteen meer daarover, maar ik hecht eraan om u expliciet te wijzen op dit feit van de eensgezindheid in onze burgerlijke en bestuurlijke contreien.

Betekent dit dat er geen lastige en moeilijke kanten zitten aan onze infrastructuur en dat het allemaal nu vanzelf wel goed gaat komen? Nee, natuurlijk niet. Vanwege de complexiteit van de materie is het goed om bijeen te komen in de Goudreinet zoals we vanmiddag hebben gedaan en om nu de gelegenheid te krijgen om een aantal zaken voor het voetlicht te brengen.

Mijn bijdrage zal zich toespitsen op twee zaken. Allereerst willen wij iets zeggen over het regionale karakter van Barneveld. Daarna over de infrastructuur. Beide in onderlinge samenhang.

Allereerst het regionale karakter van Barneveld

In het Streekplan heeft Barneveld een regionale status. Echter niet op het gebied van wonen. Dat wringt. Want waar gewerkt wordt, moet ook gewoond worden. Grote krapte heeft een sterk prijsopdrijvend effect en dat is nadelig voor onze eigen bevolking.
Onze vraag is hoe de gedachtelijn vanuit het provinciebestuur hierover is. Wat is de visie van uw kant over Barneveld in de toekomst. Wat ons betreft moet er meer evenwicht komen tussen de regionale werktaak en de woontaak.

Tweede punt; De infrastructuur- wegen en openbaar vervoer
De rondweg om Voorthuizen. Hier zal te zijner tijd wel een beslissing over komen. Naar ons aller idee in raad en college is dat de oostelijke variant de beste is om de problemen voor Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar op te lossen. Daarna komt echter al snel het volgende in beeld, namelijk de doortrekking naar de oostkant en zuidkant van Barneveld. Dit biedt namelijk een mogelijkheid om het verkeer uit de woongebieden te leiden en een goede toegang te garanderen.

Een van de complicaties bij een oostelijke rondweg is de houding van Rijkswaterstaat. Een derde aantakking op de A1 over een dergelijke korte afstand zou niet passend zijn binnen het beleid van Rijkswaterstaat. Een oplossingsrichting voor de problemen met de aantakkingen zou het creëren van parallelwegen kunnen zijn. Hiermee zou verkeer vanaf de Baron van Nagellstraat een route kunnen volgen parallel aan de A1. Zowel aan de noordkant van de A1 richting Amersfoort en aan de zuidkant van de A1 richting Apeldoorn. Tot men dan bij een op- en afrit is aangekomen. Op die manier voorkomt Rijkswaterstaat tevens dat lokaal verkeer de A1 helemaal opgaat. Het lokale verkeer wordt dan lokaal afgewikkeld en het andere verkeer wordt op twee hoofdpunten de A1 opgeleid (dus bij het knooppunt A30/A1 en bij Harselaar Oost).

Het openbaar vervoer
Wij zijn blij met de ophoging van de frequentie op het spoor.Er is nu sprake van een kwartiersdienst tussen Amersfoort en Barneveld, gericht is op Barneveld-Noord. Voor de mensen die gebruik maken van het Transferium is dat een grote verbetering. Maar het is een feit dat de meeste reizigers via Barneveld Centrum in- en uitstappen. Voor hen betekent de valleilijn nog niet een kwartiersdienst. Een verbeterslag zou dus nog te maken zijn door Centrum aan te doen met een kwartiersdienst van de trein. Een dubbelspoor tot Barneveld centrum is dus zeer gewenst! In de tussentijd zou een pendeldienst met een bus een oplossing voor de korte termijn kunnen zijn.

Op dit moment zijn er onvoldoende treinstellen in de spits. Gebruik van de Valleilijn moet niet een directe associatie krijgen met het feit dat men vanaf 10 december moet staan in de treinstellen. Want dat is nu het geval. Voorheen gebruikte men twee treinstellen op dit traject en nu is het er meestal maar een. Dé manier om mensen de trein uit te jagen lijkt ons. Kunt u hier uw invloed via de gedeputeerde aanwenden?

Veel belangrijker nog is een stop op het hoofdrailnet. Via het Transferium in Barneveld-Noord rechtstreeks de trein te kunnen nemen in de richting van Apeldoorn is onze grootste wens als we het hebben over verbeteringen in het openbaar vervoer. Onze medewerking aan de bouw van het Transferium is dan ook steeds gericht geweest op die wens. Dat dat niet eenvoudig zou zijn wisten we natuurlijke wel. Maar het begint met het hebben van een visie en dat is door een grote meerderheid in de raad gesteund.

De laatste berichten zijn van de kant van Mw. Van Haaren tijdens het bezoek van Minister Peijs. Namelijk dat onze halte op de lijn Apeldoorn-Amersfoort er pas uiterlijk in 2015 kan komen. Wij hopen dat de gedeputeerde, Mw. Van Haaren zich hier nog niet bij neerlegt, want het is tenslotte de Minister zelf die de concessies verleent en dus ook haar eisen kan aangeven aan de NS. U hebt ons in ieder geval mee.

De bekostiging van het Transferium. Het onderhoud is voor onze rekening. Dit doen we voor alle gebruikers en dat zijn slechts voor een deel inwoners van onze gemeente. Wij willen graag dat de voorziening gratis blijft. Hiermee dienen we ook een provinciale en landelijke zaak. Namelijk een vermindering van de files en dus vermindering van benzine- en dieseldampen. Wij vragen dan ook van de zijde van de provincie om deze voorziening gratis te houden. Op die manier is een goed gebruik gegarandeerd en beslist aantrekkelijk voor reizigers naar de Randstad.

Tenslotte, de fractie van de ChristenUnie wenst de Commissaris van de Koningin en de Gedeputeerden van harte Gods zegen toe bij het vele werk dat zij moet verrichten.

« Terug

Reacties op 'De toekomst van Barneveld: evenwicht tussen wonen, werken en vervoer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december