Aantal keer gelezen17

Leen['s]toel deel 2

Leen Verweij3woensdag 13 december 2006 09:33

Iedere 2 maanden schrijft Leen Verweij over het politieke reilen en zeilen in de column Leen(s)stoel

Heeft u ook wel van die wensen die niet door Sinterklaas kunnen worden vervuld? Ik bedoel het volgende. In de Bijbel kom je Daniël tegen. Ik weet niet wat zijn functie aan het hof was. Ik weet niet of hij wethouder was aan het hof van de heidense koning of dat hij minister was. Ik weet wel dat hij geen deel uitmaakte van een confessioneel college. Ik weet wel dat hij geen belangrijke beleidskeuzes kon maken die van “zijn” land een christelijk land maakten. Hij was in dienst van een heidense koning. En toch tegelijkertijd diende hij de hemelse koning.

 

Weet u wat ik wel zou willen? Een weekje of wat stage lopen bij die man Gods die Daniël heette. Om hem bezig te zien in zijn overheidsfunctie, om hem te bevragen hoe hij dat combineerde met zijn christelijke levensovertuiging. Ik zou hem willen vragen of hij me eens wat tips zou willen geven zodat ik als wethouder in Barneveld daar mijn voordeel mee zou kunnen doen.

Waarom over Daniël?
Waarom kom ik zo op Daniël terecht? Hoe gek het ook klinkt, dat heeft te maken met de wmo! De afgelopen weken is mij wel naar het hoofd geslingerd hoe ik er als christelijke wethouder toe kon komen om een christelijke organisatie tegen te werken (of zoals sommigen zeggen: hds de nek om te draaien)? Het is voor mensen moeilijk te begrijpen dat je als wethouder van de ChristenUnie niet fulltime kan bezig zijn met het verwezenlijken van je eigen partij-idealen, maar dat je als wethouder voor alle Barnevelders aan het werk ben. Dat je geroepen bent om de wetten van het land te volgen en te eerbiedigen. Het is voor sommige mensen gewoonweg een teleurstelling dat je het christelijke geluid niet van de daken van het gemeentehuis schreeuwt.

En toch probeer ik niet mijn Zender te verloochenen, maar Hem in mijn houding naar mensen, mijn bejegening van burgers, mijn respect voor ieder mens als schepsel van God te dienen. En ik bid en hoop dat iets daarvan zal worden opgemerkt in stilte en onopvallendheid.

De Turkse moskee
Dan doet zich ook de situatie voor dat er een eerste steenlegging is bij de Turkse moskee. En daar gaat de wethouder van de ChristenUnie heen, terwijl hij nog steeds gelooft en belijdt dat Jezus Christus de enige redder en verlosser is. Maar die wethouder is wethouder van alle Barnevelders. Ook van hen die moslim zijn. En ook zij hebben op bijzondere momenten in hun maatschappelijk recht op aandacht en meeleven van hun gemeentebestuur. Ik ga daar welgemoed naar toe, maar niet zonder mezelf te zijn: een belijdend christen die leven wil vanuit liefde voor de Here Jezus (en dat mag ik dan ook best eerlijk zeggen). Niet iedereen kan mij daarin volgen, niet iedereen van de ChristenUnie kan mij daarin misschien waarderen. Toch voel ik me geroepen om voor deze situaties niet uit de weg te gaan.

Graag zou ik dan Daniël stilletjes om feedback willen vragen.

Lijst 8
Misschien denkt u dat ik het wil gaan hebben over de motie van wantrouwen die de heer Van Essen mij wilde toebedelen. En natuurlijk zou ik daar nog wel even op terug willen komen, maar ik doe dat niet. Ik wil wel iets opschrijven waarvan ik hoop dat u het allemaal onthoudt tot aan de volgende verkiezingen en dan aan iedereen kan uitleggen dat het tien keer beter is om op de ChristenUnie te stemmen dan op Lijst 8.

De heer Van Essen heeft in de raad faliekant tegen extra bijzondere bijstand gestemd. Bijstand voor de allerarmsten in onze samenleving. In zijn ogen is bijzondere bijstand slechts symptoombestrijding. Graag zou ik willen dat iemand die echt weet wat het is om een bijstandsleven te leiden aan de heer Van Essen kon laten voelen wat zo’n opmerking met een mens kan doen.

Weet u dat de vertegenwoordiger van Lijst 8 ook een tegenstander is van wijkplatforms? Terwijl deze vertegenwoordigers vanuit de samenleving een geweldige brug slaan tussen burgers en bestuur? Wat ben ik als wethouder dankbaar dat deze mensen zoveel goed werk doen!

Christmas event (stichting agapé)
Net als vorig jaar wordt er in Voorthuizen door een club zeer gemotiveerde christenen op een creatieve en originele manier inhoud gegeven aan het kerstevangelie: een christmas event. Ik waardeer dergelijke initiatiefnemers bijzonder. Kostbare mensen met hart voor de medemens. Moeilijk is het voor mij om de organisatie te moeten informeren over de afwijzing van een subsidieaanvraag. De overheid subsidieert geen activiteiten die een evangeliserend karakter hebben. En ik sta ook helemaal achter die visie op het functioneren van de overheid, ook al ben ik van de ChristenUnie. Terwijl ik als persoon maar wat graag zie dat dit soort geestelijk opbouwende activiteiten in een samenleving een plaats hebben. Ik hoop ook van ganser harte dat ze, ook zonder de financiële bijdrage van de gemeente, hun doelen weten te realiseren.

Skaten en tentweek
Maar tegelijkertijd zal ik me er hard voor maken dat een alom gerespecteerde en gewaardeerde actie  aan de Woudseweg ook de komende zomer doorgang kan vinden en dat de skatevoorzieningen dat niet onmogelijk maken. Geweldig dat buurtbewoners, skaters en mensen van de tentweek gezamenlijk gaan werken aan de invulling van het terrein!

En ik wil zeker ook dat de christelijke activiteiten volop ruimte krijgen omdat het voor de samenleving waardevol is en de mensen ook het recht hebben om dit op poten te blijven zetten.

Huiselijk geweld
Afgelopen dagen kreeg ik een sticker tegen huiselijk geweld overhandigd. Het was de week tegen het huiselijk geweld. Heeft u enig idee hoeveel huiselijk geweld er in Nederland is? Zeer waarschijnlijk heeft 20% van de mensen in Nederland er structureel mee te maken (gehad)! Kunt u zich dat voorstellen. Wat een leed zo dicht bij je in de buurt! Is het dan nog gek dat er ook op straat veel geweld plaats vindt? Buiten gedraag je je immers niet ineens anders dan binnen! Geweldig wat er door hulpverleners, politie, enz gedaan wordt. Ongelooflijk wat er nog aan leed bespreekbaar moet worden gemaakt.

Ik werk er als wethouder graag aan mee dat dit probleem steeds meer bespreekbaar wordt om vervolgens verholpen te kunnen worden.

Birmezen
Nog een paar maanden en dan verwelkomen we een twintigtal Birmezen in Barneveld. Ik hoop zo vurig dat zij met alle andere statushouders die aan ons worden toevertrouwd  een goede plek in ons midden zullen vinden. Want één ding weet ik zeker: integreren doe je niet in je eentje door de taal te leren, enz. Integreren is geven en krijgen. Integratie kan nooit lukken als wij ons ook niet een beetje aan hen geven en ons in hun wereld verdiepen en betrokken weten.

Daarom is dat duo-project van de gemeente Barneveld zo super. (en daar doen ook mensen van de ChristenUnie aan mee!) dat je gekoppeld wordt aan een allochtoonse man of vrouw. En dan kook jij eens voor haar en zij eens voor jou en leer je van elkaar en groeit het wederzijds begrip en inlevingsvermogen.

Naturalisatie
Ongemerkt ben ik een taak rijker geworden sinds enige maanden. Door nieuwe wetgeving moet iedere medelander die het Nederlanderschap verwerft deelnemen aan een zogenaamde naturalisatieceremonie. Officieel wordt dan het bewijs van naturalisatie (bij koninklijk besluit) overhandigd aan de nieuwe Nederlander. Zo kom ik in gesprek met een Zuidafrikaan. Met een Cubaanse (die nog zo hevig naar haar moederland verlangt, maar uit liefde voor haar man Nederlandse is geworden). Een Pool en een Turk. Ik wijs hen op de rechten en de plichten als nieuw staatsburger. En ik zie dat zij, als zij de kans kregen, meestal door een Nederlandse partner, om echt in te burgeren, deze mensen een verrijking van de Nederlandse samenleving zijn.

Ik ben heel erg dankbaar dat ik dat aan den lijve mag ondervinden.

Tot slot
Binnenkort is het kerstfeest. Het feest van de komst van de Zoon van God. Het onbevattelijke bewijs van Zijn liefde voor alle mensen op deze aarde. Ik hoop en bid dat het u diep raakt dat Hij zo bewogen over u en mij is, dat Hij in die modderpoel van de aarde wilde komen. Ik hoop en bid dat het ons zal versterken in de overtuiging en de roeping dat we een taak hebben in de wereld (van Barneveld) om mensen (van welke identiteit dan ook) tot een zegen te zijn, als navolgers van Christus.

Met een hartelijke groet

Leen Verweij (Wilt u reageren klik hier >>>)  

« Terug

Reacties op 'Leen['s]toel deel 2'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december