Aantal keer gelezen5

WisselBlog week 49 - Tjitske Kuiper

maandag 04 december 2006 08:00

Zaterdag 9 december 2006

Volgende week komt de commissaris op werkbezoek. We gaan het onder andere hebben over de rondweg om Voorthuizen en de aansluiting van Harselaar op de A1. Voorafgaande aan de raadsvergadering wordt er eerst een interactieve bijeenkomst gehouden in wegrestaurant Goudreinet. Hier kunnen ook vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, de Barneveldse Industriele Kring en LTO hun inbreng leveren. Als raadsleden zijn we daar toehoorder.

Voorthuizen staat de komende tijd flink op de agenda, want in de eerstkomende raadsvergadering (19 december) wordt er over het centrumplan beslist. Mijn indruk is dat de neuzen van de verschillende fracties steeds meer dezelfde kant op staan. Nu is de afstemming met de provincie nog van het grootste belang. Hiervoor is volgende week een goede kans om te benutten.   

Vrijdag 8 december 2006

Vanuit de hervormde dorpskerk in Voorthuizen is Henk naar de begraafplaats gebracht. Ds.D.v.d.Streek leidde de dienst. Als schriftlezing was gekozen voor een lezing uit het Lukasevangelie over de komst van Jezus (adventsboodschap) en de nog te verwachten komst zoals beschreven in Openbaringen. In deze verwachting leefde Henk zelf ook altijd en de dienst paste wat dat betreft goed bij hem. Veel aandacht voor de boodschap van het evangelie.

Op de begraafplaats regende het flink. Hier werd de geloofsbelijdenis uitgesproken (ik geloof in de opstanding der doden en een eeuwig leven!) en het Onze Vader gebeden.  

Jaco bedankte namens de familie voor alle meeleven en aandacht van iedereen en riep ons op om met name hun moeder niet te vergeten.

Donderdag 7 december 2006

Iemand vroeg mij vandaag of de gemeente de vlag halfstok had gehangen vanwege de begrafenis van Jesse, het jongetje dat op zijn basisschool is doodgestoken. Ik kon deze mevrouw vertellen dat de vlag waarschijnlijk uit hing vanwege de verjaardag van een lid van het koninklijk huis, nl Amalia.

Verder had een vlag die halfstok zou zijn gehangen overigens uitstekend bij deze dag gepast wat mij betreft. Ik was samen met een wethouder, de gemeentesecretaris en een secretaresse naar Oudewater afgereisd vandaag om de begrafenis van de moeder van Leen Verweij bij te wonen. Een stukje meeleven vanuit Barneveld is zeker op z'n plaats in zo'n situatie. Het was een christelijke begrafenis vanuit de grote hervormde kerk van Oudewater. Daarna naar de begraafplaats in Haastrecht alwaar de wind en de regen het gezelschap bijna uiteen joeg.

Vanavond was er gelegenheid om de familie Geurts te condoleren. Er was een hele lange rij tot aan de weg. Wat een meeleven voor de familie!

Maar een vlag halfstok had er vandaag prima bij gepast wat mij betreft....(sorry Amalia)

Woensdag 6 decmber 2006

Op de basisschool is er een studiedag voor de leerkrachten. Iets dat (gelukkig) is afgeschaft onlangs op de middelbare scholen na een landelijke inspectie. Voortaan moet men daar maar op uren buiten de lesroosters om vergaderen zo was de mening van de onderwijsinspecteur. En terecht!  Maar bij de basisscholen is dit nog niet zover.

Ik gebruik deze dag maar om met mijn jongste dochter even langs mijn schoonouders te gaan in Dalfsen. Dan is deze dag toch goed besteed. In de hectiek van een druk gezin met een baan kan ik  niet altijd genoeg tijd vrij maken voor hen. Dat is wel eens jammer.

Dinsdag 5 december 2006

Vandaag gaan er verschillende advertenties de deur uit. Het vraagt veel overleg tussen bestuursleden en fractie. Naast de plaastelijke krant zijn ook het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad van belang. Henk heeft immers ook in de Gelderse Staten gezeten en is door zijn jarenlange raadswerk bekend in de partij. Vroeger de RPF en later de ChristenUnie. Dat geeft mij ook wat werk te doen naar het landelijke netwerk. Frits is bereid om een In Memoriam te schrijven. Hij heeft Henk het langst meegemaakt en ik vind het dan ook wel mooi als hij dat wil doen. We plaatsen het op onze site (waar al een bijdrage stond van de hoofdredacteur van de Barneveldse Krant) en het krijgt een plek in ons ledenblad. Hiervoor moeten wat andere teksten wijken, maar dat is geen probleem.

Maandag 4 december 2006

De hele dag is gevuld met telefoontjes en e-mails. Je merkt aan alles dat Henk een enorm netwerk had opgebouwd en dat er heel wat mensen nog even geïnformeerd moeten worden, zodat ze het nieuws niet uit de krant hoeven te lezen. Onze website en ledenmail biedt daarvoor gelukkig goede mogelijkheden. De info wordt ook aan de landelijke site gelinkt. Dat het werkt, blijkt later op de dag als er een persoonlijke reactie van Arie Slob voorbij komt.

In overleg met de griffier, fractievoorzitters en de burgemeester wordt besloten om alle commissievergaderingen uit te stellen tot volgende week. Uit piëteit. Er wordt ook gedacht aan een condoleanceregister in het gemeentehuis. Je merkt aan veel inwoners dat ze meeleven en dat het hen wat doet.

Zondag 3 december 2006

Vandaag werd ik dan gebeld door de familie van Henk. Hij is in de loop van deze adventszondag overleden. Zo'n anderhalve week heeft hij gevochten voor zijn leven, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het is een vreemd idee dat hij er niet meer is.

Voor de familie is dit het moeilijkste. Wat een troost om te weten dat hij altijd dicht bij God leefde en dit ook in zijn hele bestaan te zien was. Maar we zullen hem missen!

 

Wilt u reageren? Van harte welkom! Stuur uw e-mail naar t.kuiper@barneveld.nl

« Terug

Reacties op 'WisselBlog week 49 - Tjitske Kuiper'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december