Aantal keer gelezen14

Schriftelijke vragen over aanpak vandalisme in Barneveld

Zwerfvuil_640maandag 11 december 2006 09:14

De afgelopen tijd worden we in Barneveld regelmatig geconfronteerd met overlast door vandalisme, zoals het ingooien van ruiten, het beschadigen van auto’s, het vernielen van bomen, graffitie en met nog veel meer andere vormen van overlast. De recente berichtgeving in de Barneveldse Krant van overlast door jongeren bij Kasteel De Schaffelaar geeft aan dat we in Barneveld echt met een structureel probleem te maken hebben dat om een structurele aanpak vraagt. Reden voor de ChristenUnie-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen om te komen tot oplossingen van dit probleem.

Schriftelijke vragen:


De fractie van de ChristenUnie wil het College op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vragen stellen betreffende de aanpak van vandalisme in het algemeen en overlast van jongeren bij kasteel De Schaffelaar in het bijzonder. 

Van tijd tot tijd worden we in Barneveld geconfronteerd met overlast door graffiti, vandalisme, zoals het ingooien van ruiten, het beschadigen van auto’s, het vernielen van bomen en met nog veel meer andere vormen van overlast. De recente berichtgeving in de Barneveldse Krant van overlast door jongeren bij Kasteel De Schaffelaar geeft aan dat we in Barneveld echt met een probleem te maken hebben dat om een structurele aanpak vraagt.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen: 

  1. Is het College met de ChristenUnie van mening dat bovengenoemde overlast, voornamelijk door jongeren veroorzaakt, om een grondige aanpak vraagt?
  2. Wat is het huidige beleid m.b.t. de aanpak van deze overlast en is preventie een belangrijk doelstelling in het jeugdbeleid?
  3. Is het college met de ChristenUnie van mening dat naast preventie juist ook repressief opgetreden dient te worden en is daar voldoende capaciteit voor zowel bij de politie als bij de gemeente?
  4. Wat heeft de aanpak van het graffitiprobleem tot nu toe als resultaat opgeleverd?
  5. Is het College bereid om samen met Het Geldersch Landschap te onderzoeken of cameratoezicht een reële optie is bij de aanpak van de overlast bij Kasteel De Schaffelaar?
  6. Zijn de gemeentelijke jongerenwerkers in gesprek met de groep jongeren die overlast veroorzaken bij het Kasteel De Schaffelaar en zijn er van deze jongeren ondergebracht in een hulpverleningstraject?
  7. Zo ja, wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
  8. In hoeverre speelt het gebruik van alcohol een rol bij genoemde overlast door jongeren? (Uit eigen ervaring weet ik dat er veel bierblikjes en lege drankflessen als stille getuigen te vinden zijn in het Schaffelaarse Bos.)
  9. Kunnen de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente ook een rol spelen ter ondersteuning van Het Geldersch Landschap bij het toezicht bij Kasteel De Schaffelaar en de toezichthouder assisteren bij het repressief optreden m.b.t. alcoholgebruik en het weggooien van afval?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie,

E. Blankenstijn

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen over aanpak vandalisme in Barneveld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december