Aantal keer gelezen31

ChristenUnie: Breed college is goed voor Barneveld!

Raadzaalvrijdag 17 maart 2006 20:34


Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad op 16 maart 2006 hebben de fracties hun mening over de verkiezingsuitslag en de collegevorming kunnen geven. De ChristenUnie is dankbaar voor de goede uitslag en zet in op een breed gedragen college, dat door tenminste vier partijen wordt gesteund. De ChristenUnie wil regeringsverantwoordelijkheid dragen en wil daarom een plek in het college.


Onderstaand de bijdrage die Tjitske Kuiper namens de fractie heeft gegeven.

Voorzitter,

Deze verkiezingsuitslag levert een ander beeld op het schaakbord op. De opkomst was hoog en daarmee hebben de inwoners aangegeven dat ze betrokken zijn bij het beleid in hun gemeente. Het is belangrijk dat op die manier de democratische vertegenwoordiging door ons als raadsleden ook stevig is. De opkomst was bijna 75%.

Maar in de uitslag is ook de onvrede met het beleid van de afgelopen jaren zichtbaar geworden. De coalitiepartijen hebben alle verloren. Het CDA ruim 6%, de SGP ruim 1% en PRO’98 bijna 4%. Samen: meer dan 11%

Voor een deel zijn die stemmen naar de bestaande oppositiepartijen gegaan: VVD, Lijst 8 en de ChristenUnie. Voor een ander deel naar nieuwe partijen zoals LPF en Burgerinitiatief. Met name deze laatste partij komt ‘met stip’ binnen in onze raad.

En nu de toekomst!

Belang van Barneveld
De ChristenUnie wil denken vanuit het belang van Barneveld. Het vertrouwen van inwoners in de bestuurders moet terug keren. Het gezamenlijke belang moet dan voorop staan en vanuit die gedachte moet er ook nagedacht worden over de vorming van een goede coalitie. Een brede coalitie dient gevormd te worden. Op die manier kan het beleid breed gedragen worden. Er moet immers daadkracht getoond worden de komende jaren. Het zal er om spannen of we een goed financieel beleid kunnen maken en of de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning goed zal kunnen worden ingevoerd. En zullen de scholen nu eindelijk de huisvesting krijgen die ze verdienen? Zomaar een paar heikele zaken. De nieuwe dagelijkse bestuurders moeten bereid zijn om als team op te treden en zich dienend op te stellen. Ze zitten er niet voor hun eigen belang, maar voor dat van de bevolking.

Bezetting

Er moet hard gewerkt gaan worden in het gemeentehuis, want er zullen minder ambtenaren rond lopen. Daarmee ben ik ook aanbeland bij de bezetting in het college van B en W. De ChristenUnie is van mening dat ook hier geldt dat hard werken niet iets is waar je slechter van wordt. Wat onze fractie betreft gaan we de komende periode opnieuw met vier wethouders de klus klaren en is dit niet het moment om uit te breiden.

Coalitiemogelijkheden
We hebben nu de situatie van twee partijen met zeven zetels, twee partijen met vijf zetels en een partij met vier zetels. Dan zijn er nog Burgerinitiatief en Lijst 8. BI heeft aangegeven in de oppositie te willen opereren. Ik verwacht dat ook van Lijst 8.

Belangrijk is ook om na te gaan of de nieuwste twee wethouders bereid zijn om in principe de volle vier jaren beschikbaar te zijn. Want de ChristenUnie hecht aan de continuïteit. Ook dat is in het belang van de gemeente Barneveld.
Wij zijn van mening dat een coalitie op basis van drie partijen te smal is. Er zijn meer partijen nodig om een breed draagvlak te creëren.

De ChristenUnie is bereid om constructief mee te doen met de besprekingen.
Zoals inmiddels bekend is hebben we als ChristenUnie een goede kandidaat-wethouder. Deze man past uitstekend in het door de SGP daarnet geschetste profiel. Iemand met ervaring. Wij willen graag verantwoordelijkheid dragen die verder gaat dan bijdragen vanuit de oppositiebank.

Het instellen van een informateur steunen wij van harte. Het is verstandig om alle opties rustig door te nemen alvorens overhaaste stappen te nemen.

Rest mij hier uit te spreken dat wij allen in deze raad afhankelijk zijn van de zegen van onze God in de komende jaren.

Namens de ChristenUnie-fractie,

Tjitske Kuiper

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Breed college is goed voor Barneveld!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.