Aantal keer gelezen61

ChristenUnie tevreden met maatregelen Willem Dreeslaan-Lange Voren

Willem Dreeslaan-Lange Vorenzaterdag 30 juli 2016 21:03

Fractie vraagt medewerking van inwoners voor veilige fietsroutes

Het college van B&W heeft maatregelen getroffen om het kruispunt Willem Dreeslaan- Lange voren veiliger te maken. Dit gebeurde naar aanleiding van vragen die de ChristenUnie eind 22 juni gesteld heeft nadat er, niet voor het eerst, een fietser door een auto was aangereden.

De situatie op het kruispunt is weliswaar overzichtelijk, maar toch onveilig. Doordat de fietsers die de Lange voren oversteken van een heuvel afkomen, rijden ze vaak met relatief hoge snelheid. Automobilisten zien ze daarom niet altijd op tijd.

Ook hebben fietsers die vanaf de Lange voren rechtdoor de Valk opfietsen voorrang op de auto’s die vanaf de Lange voren de Willem Dreeslaan op gaan. Echter, door de grote aftand tussen de weg en het fietspad hebben veel automobilisten dit niet door.

Het verheugt de fractieleden dat het College maatregelen neemt om de voorrangssituatie beter op te laten vallen. Burgercommissielid Henk Wiesenekker reageert:” Veilige fietsroutes vinden we belangrijk. Als je kind naar school gaat, wil je niet bang hoeven zijn dat hij of zij ’s middags niet meer terug komt. Gelukkig zien we dat ook het college dergelijke plekken aanpakt, zoals ze al gedaan heeft bij de oversteek tussen het centrum en het Hertespoor over de Lunterseweg. Maar als er meer van dergelijke plekken zijn, willen we die graag aangepakt zien.” Raadslid Wilma Heijkoop vult aan: “Misschien zijn niet altijd alle gevaarlijke plekken goed in beeld. Als mensen meer gevaarlijke oversteken weten, horen we dat graag.” Mensen die zich zorgen maken over een fietsoversteek kunnen dat door middel van emailadres fractie@barneveld.christenunie.nl aan de fractie doorgeven.

De ChristenUnie hoopt door de maatregelen die nu getroffen worden dat er geen ongelukken meer zullen plaatsvinden op de Willem Dreeslaan. Ook hoopt de fractie dat inwoners contact zullen opnemen over andere gevaarlijke plekken, fietsers veiliger door het verkeer kunnen gaan. De fractie roept mensen daarom op niet te schromen, maar te mailen!

« Terug