Aantal keer gelezen58

Niemand geholpen met het verruimen van de openingstijden

vrijdag 08 juli 2016 16:15

Een ratrace naar de zon. Zo noemde fractievoorzitter Lukas Scheijgrond het voorstel om de horeca ’s nachts de ruimte te geven. Gemeenten proberen door de sluitingstijden het aantal bezoekers te vergroten, maar als alle gemeentes dit doen heeft dit dus geen positief effect. Negatieve effecten zijn er wel. Daarom stemde de ChristenUnie tegen het voorstel om de sluitingstijden te verruimen.              

De verruiming is een vervolg op een pilot waarin de ondernemers al een jaar de mogelijkheid hebben gehad een uur langer open te blijven. Dit kwam door een voorstel van PRO’98 en BurgerInitiatief. Door steun van CDA en VVD heeft de Raad dit aangenomen. Dit deden ze met de volgende doelen:

  1. Verbeterde verkeersveiligheid en sociale controle;
  2. Door gefaseerde uitstroom vermindering van overlast en escalatie;
  3. Het bevorderen van eerlijke concurrentie met buurgemeenten
  4. Het voldoen aan een wens van de horecaondernemers

Uit het evaluatierapport blijkt dat deze doelen niet gehaald zijn. Het aantal verkeersbewegingen van mensen die na sluitingstijd nog uitgaan in een andere plaats en van het aantal mensen dat van buiten hier uitgaat is nauwelijks afgenomen of misschien zelfs toegenomen.

De overlast is weliswaar enigszins verminderd, maar doordat deze gedurende een langer deel van de nacht plaats vindt, zijn de omwonenden toch minder tevreden.

Ook de ondernemer zijn nu iets minder tevreden met de openingstijden dan vorig jaar toen de horeca nog om twee uur moest sluiten.

De doelen zijn dus niet bereikt. Wel zijn de mensen die uitgaan meer tevreden geworden met de openingstijden al zijn de gevoelens van onveiligheid wel toegenomen.

Ondanks dat de doelen niet gehaald zijn en er bezwaren kleven aan de verruiming, zoals nachtelijke overlast, aantasting van de verkeersveiligheid en gezondheid door overmatig alcoholgebruik en moeders die een uur langer wakker liggen, omdat hun kroost nog niet thuis is, heeft een meerderheid van de Raad ingestemd met een voorstel van het college om de openingstijden structureel te verruimen. Als ChristenUnie konden we daar, zoals u gelezen heeft, niet mee instemmen.

Dat betekent niet dat we alle ontwikkelingen negatief vinden. Het afgelopen jaar is het overleg tussen de burgemeester, boa’s en horeca-ondernemers geïntensiveerd, om overlast te voorkomen. Dat moedigen we aan, maar dat kan ook als de sluitingstijd op 2 uur blijft staan. Door openingstijden niet te verruimen moedig je mensen aan om eerder uit te gaan. Dat zou voor iedereen, ook voor de uitbaters, beter zijn.

« Terug