Aantal keer gelezen33

Eigen bijdrage WMO naar 8%

mantelzorgersdinsdag 05 juli 2016 22:58

De WMO verordening wordt nu aangepast. De aanpassing is vooral een technische verandering waarmee de ChristenUnie akkoord gaat. Het past in de lijn die we hebben ingezet. Het zorgt voor een goede basis om afspraken te maken. Tegelijk met de verordening wordt ook de regeling voor de eigen bijdrage aangepast. De maximale eigen bijdrage van 15% wordt verlaagd naar 8%.

Verlaging om zorgmijding tegen te gaan
Daarmee is het meer in lijn met de awbz in combinatie met de wtcg korting.

Als ChristenUnie zijn we van mening dat de zorg niet alleen voor mensen met weinig inkomen betaalbaar moet zijn. Nu hoorden we teveel verhalen over zorgmijding als gevolg van een hoge bijdrage, met name door mensen met een midden inkomen. Het is goed dat de gemeente daar naar luistert en dat dit wordt aangepast.

Mantelzorgers
Tegelijk wil de ChristenUnie nu van de gelegenheid gebruik maken om weer aandacht te vragen voor mantelzorgers. Zij hebben er vooral belang bij dat mensen gemakkelijk toegang hebben tot bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten. Daarom vinden we het belangrijk dat bij het vastellen of mensen in aanmerking komen voor dagbesteding goed gekeken wordt naar de draagkracht van mantelzorgers. En dan is het belangrijk dat zorgmijding wordt tegengegaan.

Effecten goed volgen
De ChristenUnie wil daarom aan de wethouder vragen om goed te monitoren wat het effect van de maatregel is op de zorgmijding. En ook willen we meer inzicht in de mate waarin mantelzorgers ontlast en belast worden.

Daarnaast zien we dat er in andere gemeenten casemanagers zijn die gespecialiseerd zijn in het helpen van zorg vragen door ouderen. In Barneveld is dit belegd bij diverse organisaties. We vragende wethouder om goed te monitoren of dit in de praktijk vergeleken met andere gemeenten wel goed werkt.

We willen dit graag gerapporteerd zien in het evaluatierapport dat de gemeente opsteld.

Henry Buitenhuis
Raadsbijdrage

« Terug