Aantal keer gelezen41

Nieuw Flexibeler bestemmingsplan Columbizpark

columbiz 2dinsdag 05 juli 2016 22:37

Vanaf 2007 is er gewerkt aan de revitalisering van Columbizpark, het centrale gebied van industrieterrein Harselaar. Oude bedrijven zijn verwijderd, er staat alleen nog een markthal die ook gesloopt moet worden. In 2012 heeft de raad al een bestemmingplan vastgesteld in de veronderstelling dat het paste bij de markt vraag van die tijd. En nu passen we dit plan aan omdat de markt toch anders blijkt te reageren.

Kosten huidig terrein
Tegelijk, iedere maand dat het terrein hier braak blijft liggen kost het ons ruim 50.000 euro aan rentelasten. Het wordt dus tijd dat er gebouwd gaat worden. We hopen dat door de verandering van dit bestemmingsplan, waarbij het flexibeler ingevuld kan worden, dat de gronden dan snel verkocht kunnen worden En hopelijk is het uiteindelijke verlies dan lager dan € 14.000.000.

Bezwaren
Het plan kent in de geschiedenis van veel hobbels. Ook nu worden er weer 2 zaken genoemd.
De eerste is de vraag van het bedrijf  Schaffelaarbos om uitbreiding van de millieuvergunnig, omdat het bedrijf meent op slot te zitten. Maar dit bestemmingsplan brengt geen wijzigingen aan in de rechten van dit bedrijf. Toch is het belangrijk dat de wethouder in gesprek met het bedrijf een goede oplossing uitwerkt. Zowel voor de mogelijkheden van het bedrijf als voor het toekomst perspectief van Columbizpark.

De volgende aanmerking  wordt gemaakt door Kruft BV. Dit bedrijf meent dat de congreszalen strijdig zijn met het contract dat is aangegaan voor de bouw van de Midden Nederland Hallen. In dat contract staat dat de gemeente 15 jaar niet meewerkt aan ander evenementen terreinen die vergelijkbaar zijn. Wij denken dat  de reactie van de gemeente dit terecht afwijst. Congreszalen als onderdelen van een zakenhotel bieden iets anders den evenementen. Een combinatie van een zakenhotel met congreszalen boort een ander marktsegment aan.

Er moet zo snel mogelijk gebouwd worden
Het huidige groene hart van Harselaar heeft volgens de ChristenUnie, op kosten van de gemeenschap,  lang genoeg braak gelegen. Het wordt tijd dat er gebouwd wordt.

Raadsbijdrage
Henry Buitenhuis

« Terug