Blogs per label

 1. Politieagent.jpg
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 29 september 2022

  Barneveld veilig genoeg?

  Is Barnveld echt zo onveilig als de VVD aangeeft in het intiatiefvoorstel of doet te gemeente al voldoende om Barneveld veilig te maken. 

  Lees verder

  Labels:

 2. Barneveld.jpeg
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 6 juli 2022

  Centrum Barneveld meer maatwerk en autoluw

  Wij onderschrijven de kaders en uitgangspunten uit het raadsvoorstel. Een degelijke groenstructuur, vergroten verkeersveiligheid, en de ruimte voor fietsers zijn uitgangspunten uit het plan die wij als ChristenUnie een warm hart toedragen. Toch dienen wij hierop twee moties toe. Ik licht graag beide toe.

  Lees verder
 3. Kinderen op fiets
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 6 juli 2022

  Churchillstraat; fietsveilig integraal en groen

  Als 11 jarige was ik voor het eerst in de raadszaal van de gemeente Barneveld. Ik zat toen op de Hoeksteen in Voorthuizen. En we hadden een politiek project met verkiezingen op school. Ik was de lijsttrekker van de MLDOS – Meer Leuke Dingen Op School. Ik moest het toen onder meer  opnemen tegen Dick Schreuder, de huidige trainer van PEC Zwolle. Uiteraard was hij van de partij Meer Sport Op School. Alhoewel ik overtuigd was van de kwaliteit van ons programma, - Bij ons kreeg je namelijk ook meer sport  maar daarnaast nog veel meer andere leuke dingen, - hebben we de verkiezingen helaas niet gewonnen. Maar daar is wel de basis gelegd voor mijn interesse in het openbaar bestuur en de politiek. Want na de middelbare school ben ik Bestuurskunde gaan studeren a/d Universiteit TwenteIn mijn werk bij de politie haal ik voldoening uit het feit dat ik midden in de samenleving sta. Te midden van de actualiteit proberen ingewikkelde problemen op te lossen of een bijdrage aan de oplossing te leveren. Recht doen aan mensen dat is wat mij drijft.

  Het is soms ook ingewikkeld om te bepalen waar je nu goed aan doet. Wanneer doe je nu recht aan anderen. En wat recht is voor de een is voor een ander onrecht. Wat mij helpt is dat ik kan terugvallen op de basis die ik van huis uit heb meegekregen, het christelijk geloof. Ik laat me dan ook juist als het ingewikkeld wordt inspireren door zijn woord, de bijbel, een dagelijks appje of een mooi lied.

  Ook als raadslid wil ik midden in de samenleving staan en recht doen. En dat wil samen doen. Samen met mijn collega raadsleden en het college, samen met de ambtelijke ondersteuning en niet in de laatste plaats samen met de Barneveldse gemeenschap. Want uiteindelijk hebben we het zelfde doel voor ogen. Namelijk Meer Leuke Dingen voor onze inwoners. Al zou ik het nu anders formuleren. Omdat niet alle keuzes nou eenmaal leuk zijn. Maar we willen wel allemaal de juiste keuzes maken voor de Barneveldse samenleving. Samen recht doen aan onze inwoners.

  Lees verder
 4. Asielzoekerscentrum spiegel.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 6 juli 2022

  Een cruciale stap voor 300 mensen die gevlucht zijn, bang waren en geen enkele hoop meer hadden

  Vandaag kunnen wij iets goeds doen voor de vluchtelingen die nu Nederland in komen. We kunnen instemmen met de komst van een AZC. De komst van een eerste stap in een hoop op een veilige toekomst. Een eerste stap in een hoop op een nieuw leven. Een eerste stap in een hoop op bestaanszekerheid. 

  Lees verder
 5. 20140210-gemeentehuis
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 6 juli 2022

  Samen recht doen, een positief resultaat maar dat betekend niet achterover leunen

  De financiële positie van onze gemeente is gezond. Dat ervaren wij als verhoring op het gebed om een zegen die we in het ambtsgebed elke raadsvergadering van God vragen, over het werk dat we met elkaar uitvoeren. Maar dat betekend niet dat we nu achterover kunnen leunen. Er liggen nog grote uitdagingen in de toekomst.

  Lees verder
 6. Koeien in stal.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 7 juni 2022

  Stikstofproblematiek? Is dit geen eenzijdig verhaal van Den Haag?

  De Rijksoverheid benadert de huidige problematiek rondom stikstofuitstoot, dierenwelzijn en de vogelgriep eenzijdig, zonder oog voor de koers die deze regio heeft gekozen om te innoveren. Barneveld moet de ruimte krijgen om haar eigen plan van aanpak uit te voeren.

  Lees verder
 7. Kinderen Ipad
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 juni 2022

  ‘Ga aan de slag met speciaal lesprogramma voor kinderen’

  Om Barneveldse kinderen beter weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit, zou het goed zijn als de gemeente Barneveld het gebruik van speciale lesprogramma’s op scholen aanjaagt en faciliteert.

  Lees verder
 8. Debat coalitie akkoord.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 2 juni 2022

  Debat coalitieakkoord - bijdrage ChristenUnie

  “Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer (Psalm 106:3). De Heere God laat ons zien wat recht doen betekent. Dat is de kern van ons politiek bedrijven.

  Samen Recht Doen! Dat was de titel van ons verkiezingsprogramma. Een programma met hoop voor onze schepping,  met zorg voor onze kwetsbare inwoners en met perspectief voor onze jongeren. En dat is nodig in een tijd waarin we staan voor stevige uitdagingen. Er rust op ons als gemeente, gemeenteraad en fractie een grote verantwoordelijkheid. En ook daarom staat hier een dankbare fractievoorzitter.

  Want na een periode van stevig onderhandelen – met uitstekende ambtelijke ondersteuning - zijn wij gekomen tot een prachtig akkoord. Voordat deze coalitie tot stand kon komen moest er gewerkt worden aan vertrouwen. Daarover hebben we veel gesproken en daardoor is voldoende vertrouwen ontstaan. De inschatting van de informateur bleek juist; op de inhoud zijn er veel overeenkomsten en is er een mooi akkoord gesloten tussen de ChristenUnie, Lokaal Belang en de SGP. Een akkoord waarin het ChristenUnie geluid sterk aanwezig is en waarbij ik namens de ChristenUnie Hans van Daalen voordraag als kandidaat wethouder.

  Lees verder
 9. akkoord 1.jpg
  CU-Socialmediafoto
  Door ChristenUnie Barneveld op 20 mei 2022

  Coalitieakkoord getekend: Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam.

  Vandaag tekende onze fractievoorzitter Henk Wiesenekker het coalitieakkoord samen met de nieuwe coalitiepartijen SGP (met fractievoorzitter Jan Top) en Lokaal Belang (met fractievoorzitter Mijntje Pluimers). Een heugelijk moment na een intensieve periode van formeren. Op 1 juni zal hierover een debat zijn in de raadszaal, voor nu verwijzen we naar het mooie inhoudelijke akkoord (zie link naar site gemeente Barneveld).

  https://www.barneveld.nl/nieuws/sgp-lokaal-belang-en-christenunie-ondertekenen-nieuw-coalitieakkoord

  Lees verder
 10. IMG20220518113216.jpg
  03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
  Door Dianne de Kwant - van Lagen op 18 mei 2022

  Nieuwbouwwijk na twee jaar nog steeds onveilig voor voetgangers (deel 2)

  Een gedeelte van de Schoonengweg in Voorthuizen wordt vanaf komend najaar afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. En het ontbrekende op/afrit van aan de Wikselaarseweg is inmiddels gerealiseerd.

  Lees verder