Blogs per label

 1. Voetballende kinderen
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Aandacht voor zorg en aandacht van betrokken personeel.

  Met het oprichten van een stichting in het kader van de verzelfstandiging van het huidige gemeentelijke team Be Active & Creative wordt heel wat beoogd.  

  Lees verder
 2. Begoniastraat
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 3 november 2022

  Een mooi gebouw zonder mensen blijft een leeg gebouw zonder maatschappelijke functie.

  Voor ons ligt de vraag om in te stemmen met de vervangende nieuwbouw voor ontmoetingscentrum Bronveld en Hulp aan Elkaar.  

  Een gebouw waar belangrijke maatschappelijke functies samenkomen. Een ontmoetingsplek voor de wijk, waar sociale cohesie in de wijk wordt verstevigd. Een plek voor de voedselbank. Een plek waar maatschappelijke partners als Be active& creative, Welzijn Barneveld  en Athletes in Action activiteiten kunnen ontplooien. Kortom belangrijke maatschappelijk functies komen hier samen en deze nieuwbouw is belangrijk in het volwassen functioneren van de wijk en haar maatschappelijke partners. En staat daarmee wat ons betreft niet ter discussie 

  Lees verder
 3. Oldenbarneveldseplein
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 3 november 2022

  Barneveldse belangen in de regio.

  We gaan huizen bouwen en en heel veel huizen. Voor de regio Arnhem en Nijmegen is dat 100.000 woningen, voor de regio Foodvalley 40.000, voor Foodvalley Noord 12500 en voor Barneveld 8000. Vanuit de regio Amersfoort komt er voor Barneveld een opgave om 5500 woningen te bouwen. 

  Lees verder
 4. Weiland in Kootwijkerbroek
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 3 november 2022

  Regionaal perspectief; op lokaal niveau zodat we op lokaal niveau kunnen handelen

  We spreken vanavond over het Regionaal Perspectief van het Landelijk Gebied. Een gebied ( Regio Foodvalley ) dat bruist van energie en als we deze energie op een goede manier inzetten kunnen we de balans tussen ecologie en de economie weer herstellen. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en landschapgebruikers
  We denken dan aan een gezonde bodem, water en lucht kwaliteit en herstel van de biodiversiteit.
  Lees verder
 5. Barneveld nieuwbouw Eilanden West
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 3 november 2022

  Betaalbare woningen moeten betaalbaar blijven

  Innovatieve oplossingen voor de woningbouw in Barneveld. Woningen moeten betaalbaar zijn. Laat de raad daar over beslissen, zodat het college beter kan vasthouden aan de normen. 

  Lees verder
 6. voedselbank hoge resolutie.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 12 oktober 2022

  Wethouder Hans van Daalen wordt burgemeester van gemeente Ermelo!

  Vanavond is bekend geworden dat onze wethouder Hans van Daalen als burgemeester van Ermelo aan de slag gaat. Hans gaat daarmee na ruim 12 jaar wethouderschap in Barneveld afscheid nemen van onze mooie gemeente. Hans was altijd zeer betrokken en inzetbaar op diverse dossiers. Ook in de coalitie-onderhandelingen vertegenwoordigde hij de ChristenUnie samen met fractievoorzitter Henk Wiesenekker met veel energie en drive. Zijn vermogen om te verbinden tussen mensen en partijen én op meerdere dossiers te verdiepen gaan we missen.

  Lees verder
 7. Armoede - twee huizen.jpg
  Henk Wiesenekker
  Door Henk Wiesenekker op 29 september 2022

  Reeds ingediende vergunningen tijdelijk toestaan? Gevolgen zijn nog niet te overzien

  Hoeveel aanvragen zijn er inmiddels nog lopend, wat betekent het daarvan oppakken met de uiterste inspanning om het te realiseren voor andere toekomstige aanvragen en bijhorend precentwerking.

  Lees verder
 8. Stroe1
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 29 september 2022

  Een nieuwe wijk voor Stroe

  Een nieuwe wijk voor Stroe. Passend en nu hopen dat de trein daar ook nog een keer stop.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Basisscholen de Regenboog en Koningin Wilhelminaschool
  02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
  Door Wouter de Kool op 29 september 2022

  Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen - ook in de toekomst

  Passende locaties, ook voor de overlooplocaties nabij de scholen.

  Lees verder
 10. Voorthuizen
  03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
  Door Dianne de Kwant - van Lagen op 29 september 2022

  Leer van dit traject en kijk vooruit.

  Participatiebeleid. Een mooi streven, maar wat qua uitvoering nog wel beoefend moet worden.

  Lees verder