Langere perrons Valleilijn moeten doorgaan!

valleilijn.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd Jaap van de Top1
Door Lukas Scheijgrond, Jaap van de Top op 18 november 2018 om 23:34

Langere perrons Valleilijn moeten doorgaan!

De Valleilijn is een groot succes. Sinds Connexxion het treinvervoer tussen Ede en Amersfoort overnam van de NS is de dienstregeling uitgebreid. Ondanks dat er meer treinen rijden zijn er, met name in de spits overvolle treinen. Daarom zijn er bij Lunteren, Barneveld Centrum en Hoevelaken langere perrons nodig, zodat de treinen langer kunnen worden. Gelukkig is de verlenging van deze perrons gepland.

Toch heeft ons deze week het bericht bereikt dat die verlenging van de perrons wel eens uitgesteld kunnen gaan worden. Prorail en de provincie Gelderland kunnen het niet eens worden over wie die verlenging betaalt. Van de Rijksoverheid mag Prorail niet mee betalen voor stations die niet langs het zogenaamde ‘hoofdnet’ liggen. De Valleilijn wordt gezien als een regionale spoorlijn. Als er geen oplossing komt in deze discussie dan gaat de verlenging van de perrons voorlopig niet door.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze verlenging wel door gaat. We vinden het mooi om te zien dat het lef dat Connexxion heeft getoond door de dienstregeling uit te breiden op een lijn die volgens NS onrendabel was, heeft geleid tot meer reizigers. Mensen in onze gemeente kiezen gemakkelijker voor de trein en waarderen die keuze dus. Dit brengt ook met zich mee dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten, omdat een deel van die mensen anders de auto had gebruikt. Daarom moeten we zuinig zijn op de Valleilijn.

Dit heeft ons er toe gebracht om het college te vragen hoe ze zich inzet voor de verlenging van deze perrons. We houden dit nauwlettend in de gaten en zullen zo nodig meer actie ondernemen. Een goed functionerende Valleilijn is belangrijk voor veel van onze inwoners en bedrijven.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.