Berichten geschreven door Lukas Scheijgrond

 1. 22-01-26 Garderen snelheid toegangswegen.gif
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 27 januari 2022

  Goede stappen tegen vrachtverkeer in Garderen, maar ook zorgen.

  Het college heeft deze week een memo naar de raad gestuurd met daarin de stappen die sinds september gezet zijn om het vrachtverkeer uit Garderen te gaan weren. De ChristenUnie had het onderwerp afgelopen september op de agenda gezet, omdat de aanpak niet erg vlot. We hebben daarom gevraagd om in januari op de hoogte gebracht te worden van de verdere ontwikkelingen. Er worden goede stappen gezet, maar er zijn ook zorgen. Reden voor enkele aanvullende schriftelijke vragen.

  Lees verder
 2. 50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 6 oktober 2021

  ChristenUnie stemt van harte in met Centrumvisie Barneveld

  De ChristenUnie heeft van harte ingestemd met de Centrumvisie Barneveld. Raadslid Lukas Scheijgrond benadrukte de grote kracht van het centrum: Lokale winkels. Daarnaast legde hij de nadruk bij de vergroening, ruimte voor de fiets en het voorkomen dat beleggers de woonruimte opkopen. De hele bijdrage leest u hieronder.

  Lees verder
 3. 50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 27 september 2021

  Waarom is het de hoogste tijd voor een kennismaking tussen de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel?

  Waarschijnlijk begin november zal de minister van Binnenlandse Zaken besluiten of ze een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt om Barneveld en Scherpenzeel te laten fuseren. Als de Tweede en Eerste Kamer daar mee instemmen zal de fusie op 1 januari 2023 ingaan. Maar ongeacht de uitkomst wordt het hoog tijd dat de samenwerking tussen Scherpenzeel en Barneveld wordt versterkt. Daarom hebben de raadsfracties van Barneveld de Scherpenzeelse fracties uitgenodigd voor een kennismaking. Of de fusie wel of niet doorgaat, deze kennismaking is nodig.

  Lees verder
 4. Henk Wiesenekker.jpg
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 14 juli 2021

  Henk Wiesenekker nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Barneveld

  De fractie van de ChristenUnie heeft unaniem besloten om Henk Wiesenekker per augustus te benoemen als fractievoorzitter. Lukas Scheijgrond heeft eerder aangegeven dat hij het voorzitterschap wil overdragen, omdat het steeds moeilijker te combineren is met zijn werk als gezinshuisouder.

  Lees verder

  Labels:

 5. 1200px-Garderen_vanuit_molen.jpg
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg Henk Wiesenekker
  Door Lukas Scheijgrond, Henk Wiesenekker op 25 september 2020

  Garderen - handhaving tegen vrachtverkeer!

  Garderen heeft al jarenlang veel overlast van vrachtverkeer. In dit stuk leest u welke aandacht wij hiervoor vragen.

  Lees verder
 6. 50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 28 mei 2020

  ChristenUnie tevreden met toezegging college: Eerst een alternatief voor verenigingen, dan pas einde papierregeling.

  Onlangs heeft het college aangekondigd te stoppen met de oudpapierregeling waarbij verenigingen en kerken tegen een vergoeding helpen bij het ophalen van het oud papier. Als ChristenUnie begrijpen we heel goed dat deze regeling te duur is. Maar bij de brief hadden we wel twee zorgen:
  1. We moeten de verenigingen niet opzadelen met een financieel probleem;
  2. Mensen moeten gestimuleerd worden afval te scheiden, maar dit moet niet leiden tot een klikoplicht.
  Daarom hebben we samen met Burger Initiatief schriftelijke vragen gesteld. Die zijn inmiddels beantwoord.
  Lees verder
 7. 50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 19 mei 2020

  ChristenUnie kritisch op stoppen met papierregeling kerken en verenigingen

  De ChristenUnie is kritisch op het besluit van het college om te stoppen met het laten inzamelen van oud papier door kerken en verenigingen. Op zich is het besluit begrijpelijk, want deze manier van inzameling kost veel geld, terwijl het weinig waarde toevoegt. Maar voor de kerken en verenigingen zijn de inkomsten die ze er mee genereren erg belangrijk.

  Lees verder
 8. energietransitie.jpeg
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 4 februari 2020

  Energiemaatregelen oppakken samen met inwoners!

  De gemeenteraad heeft een belangrijke stap gezet door het aannemen van de warmtevisie. En ook het naar buiten komen van het Milieu Effectrapport Wind brengt ons dichter bij het gebruik van meer schone energiebronnen. De ChristenUnie vindt dat belangrijk. Aan de ene kant zijn we er van overtuigd dat mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde en dat we dus van fossiele brandstoffen moeten afstappen. Aan de andere kant moeten die maatregelen voor mensen wel mogelijk zijn.

  Lees verder
 9. DBLO_20180210_0025.jpg
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 19 juni 2019

  Kadernota 2020 - 2023

  Wat vindt de ChristenUnie van de kadernota? Het document waarin de visie wordt besproken voor de komende tijd en waarna het college aan de slag gaat met een begroting. Luka Scheijgrond heeft onze reactie op de nota verwoord en die tekst staat hieronder vermeld.

  Lees verder
 10. voedselbank.jpg
  50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
  Door Lukas Scheijgrond op 17 april 2019

  Wij steunen de Voedselbank!

  Onze fractie is dankbaar voor de inzet die de medewerkers van stichting Hulp aan Elkaar plegen voor de diverse groep van mensen die moeite hebben om rond te komen. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook stellen, mensen met kinderen. Allemaal onze mensen. Ze hebben de voedselbank nodig en daarom steunen wij die. In deze bijdrage leest u op welke manier we dat doen.

  Lees verder