Lukas Scheijgrond (kandidaat)

Wie is Lukas Scheijgrond

Mijn naam is Lukas Scheijgrond. Met mijn vrouw Anne en onze twee kinderen woon ik in Voorthuizen.

36 jaar geleden werd ik geboren in Barneveld. Toen ik vier was, ging ik naar school op de Prins Willem Alexanderschool die kort geleden gesloopt is. Later ben ik in Voorthuizen terecht gekomen.

Onze gemeente was een mooie plek om op te groeien. Op mijn fietsje ging ik overal heen en ik voelde me hier veilig. Als kind vond ik dat normaal, maar inmiddels weet ik dat dat bijzonder is. In Barneveld kijken mensen meer dan gemiddeld naar elkaar om. Er zijn sterke kerkgemeenschappen en er is een rijk verenigingsleven. Ook denk ik dat, juist doordat gelovigen en niet-gelovigen hier allebei sterk aanwezig zijn, mensen zich meer bewust zijn dat ze elkaar enige ruimte moeten gunnen om het leven naar eigen geweten vorm te geven.

Ik ben blij dat ik in deze gemeente heb mogen opgroeien en ik hoop en geloof dat dit ook een mooie gemeente is om in oud te worden. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Om ons heen zien we een steeds sterkere individualisering en in de politiek lijkt het er steeds meer om te gaan dat je elkaar bestrijdt. Ik vind het belangrijk dat we in onze gemeente zo veel mogelijk investeren in de samenleving, door bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk te stimuleren en te stimuleren dat jongeren die uit huis gaan zo veel mogelijk de kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Maar ook moeten ouderen die naar een verzorgingshuis gaan, zo veel mogelijk in het eigen dorp kunnen blijven. Zo kunnen we er toe bijdragen dat er saamhorigheid in de dorpen is, omdat mensen elkaar kennen. Dat vind ik waardevol voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.

Recht doen. Lukas in actie op het lijsttrekkersdebat in Kootwijkerbroek: