De jeugd heeft de toekomst en daar moeten we in investeren!

Toekomst voor onze kinderen
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 15 november 2018 om 21:53

De jeugd heeft de toekomst en daar moeten we in investeren!

De jeugd heeft de toekomst en daar moet je in investeren. Want de zorg die jongeren nodig hebben, die moeten wij ze zo goed mogelijk bieden.

En helaas is het toch nodig dat we gaan bezuinigen. Het is duidelijk op welke manier we dat gaan doen. Namelijk door meer te focussen op de toegang tot de jeugdhulp, preventie en Specialistische Jeugdhulp. En een belangrijke ontwikkeling: jongeren worden zelf veel meer betrokken en als serieuze gesprekspartner gezien. 

Wat de ChristenUnie betreft kan je er niet vroeg genoeg bijzijn en moet je de bron aanpakken in plaats van aan de achterkant hulp verlenen. Maar als die hulp nodig is, moet die er zijn. Daarom vinden wij een continue monitoring van het nieuwe werkplan van groot belang. Wat ons betreft ligt hier een belangrijke rol voor de platforms (adviesraad Sociaal Domein, het platform met diverse maatschappelijke organisaties en het Platform Jeugd) en hiermee hopen we in de loop van 2018 graag voorlopige resultaten te bespreken. De wethouder deed de toezegging om het komend jaar 2 maal de voortgang van het nieuwe werkplan bespreken en dan te focussen op enerzijds de voortgang m.b.t. het kostenverloop en anderzijds m.b.t. de kwaliteit van de zorg die geleverd is. Bezuinigen op jeugdzorg mag nooit betekenen dat jongeren niet de zorg krijgen die ze nodig hebben!

Het is dus duidelijk dat er tekorten zijn in de begroting voor ons sociaal domein en om dat tekort gedeeltelijk dekken dienden wij (samen met het CDA, Pro'98/ Lokaal Belang en de SGP) een motie in die raadsbreed werd aangenomen. Het is namelijk zo dat het VNG bestuur de verdeling van de middelen voor het Fonds tekortgemeenten 2018 vastgesteld. Gemeente Barneveld krijgt als compensatie voor de geleden tekorten in het sociaal domein in de jaren 2016 en 2017 eenmalig bijna 1 miljoen uitgereikt. Met onze motie zorgen we ervoor dat dit volledige bedrag beschikbaar voor het tekort in ons sociaal domein.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.