Werkbezoek Waterschapskandidaten aan Barneveld

Foto bij Landgoed Otelaarzaterdag 08 november 2008

De kandidaten voor het bestuur van het waterschap Vallei & Eem van de ChristenUnie brachten afgelopen zaterdag een werkbezoek aan Barneveld.

Zij willen graag weten wat er speelt in de gemeenten op watergebied en wat het waterschap voor de gemeenten kan betekenen. Lijsttrekker Jef Landman was na afloop zeer te spreken over de gevoerde gesprekken en de bezochte waterprojecten.

Voor het eerst doen dit jaar politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Voor het waterschap Vallei & Eem doet de ChristenUnie mee onder lijstnummer 3. Als onderdeel van de campagne worden werkbezoeken aan gemeenten afgelegd, afgelopen zaterdag aan Barneveld.

Op het gemeentehuis werden de kandidaten ontvangen door bestuursleden van de plaatselijke kiesvereniging en van de Barneveldse ChristenUnie raadsfractie. Wethouder Leen Verweij gaf een toelichting op de plaatselijke situatie en benadrukte de coöperatieve samenwerking met het waterschap. Veel watergangen zijn overgenomen door het waterschap. Baggeren van waterpartijen en aanleg van natuurvriendelijke oevers gebeurt in nauwe onderlinge samenwerking. Burgers worden daarover altijd prima door het waterschap geïnformeerd.

Kandidaat waterschapsbestuurder André van Dijk vertelde vervolgens dat het buitengebied van Barneveld reeds in 2005 volledig van (druk)riolering is voorzien. Ook een aantal riooloverstorten is weggehaald. Naast de Kleine Barneveldse Beek, die dwars door Barneveld stroomt, gedeeltelijk ondergronds, zijn bergbezinkbassins aangebracht, waardoor ook minder vuil water in de beek zelf terecht komt. Minder tevreden zijn bewoners van de nieuwe wijk De Burgt over de waterhuishouding. Het hemelwater is daar afgekoppeld en loopt door de voortuinen, over de straat in zogenaamde wadi's. Daarover waren nogal wat klachten. Het water zakte vaak niet snel genoeg weg, mogelijk als gevolg van de hoge grondwaterstand. Onderzocht moet worden wat daaraan verder nog te verbeteren is.

Aansluitend werd het landgoed De Otelaar bezocht. Dit is een nieuw landgoed, waar landbouwgrond is omgezet in nieuwe natuur en waar voor de financiering een zevental landgoedwoningen zijn gebouwd. De Kleine Barneveldse Beek is daar veranderd in een langzaamstromende beek die kronkelend (meanderend) door het landschap loopt. Bij grote waterhoeveelheden kan veel water worden geborgen op de aangrenzende strook land en krijgt ook het grondwater weer aanvulling. Om te voorkomen dat de beek in de zomer uitdroogt is een kleine cascadestuw aangelegd. Dat is een stuw bestaande uit gestapelde stenen.

Klik hier voor fotoreportage (in de loop van volgende week zullen er nog meer fotos geplaatst worden)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Modelprogramma Waterschappen 2008-2012 ChristenUnie155,0 kBapplication/msworddownload

« Terug

Archief > 2008 > november