Aantal keer gelezen31

Manege op voetbalveld VVB

manege op terrein VVB 2zaterdag 01 oktober 2016 22:33

Het voetbalveld van VVB dat tegen de A30 aanligt, gaat gebruikt worden voor een nieuwe manege.
Dat is nodig omdat de oude moest wijken voor Hasselaar West-west. Het terrein is echter in de toekomst mogelijk ook nodig voor rondweg west.

Rondweg west vergeten

Met het bestemmingsplan was daar geen rekening mee gehouden. Daar hebben we in het raadsdebat aandacht voor gevraagd. Dit om te voorkomen dat de manege daar later last van krijgt. En ook om te voorkomen dat er dan nog een voetbalveld van VVB moet sneuvelen.

 

Noodzaak van rondweg west

Rondweg west is in de toekomst nodig om het centrum en de Thorbeckelaan te ontlasten. Ook de brandweer krijgt daarmee een snellere route naar het zuiden. Het wordt daarom in de structuurvisie benoemd als speerpunt van beleid.

 

Ruimte voor rondweg blijft beschikbaar

Door onze inbreng is er voor gezorgd dat het terrein tussen het gebouw van de manege en de blijvende voetbalvelden beschikbaar blijft voor rondweg west. En zo weet ook de manege waar ze mee kan rekenen.

Henry Buitenhuis

« Terug