Mantelzorg moet niet wachten

ramen wassen2vrijdag 28 november 2008

Als de Vrijwilligerscentrale meer werk krijgt aan de begeleiding van mantelzorgers, hoeft ze niet op de begroting van 2010 te wachten totdat er meer menskracht kan worden ingezet.

Dat valt op te maken uit een memo, die wethouder Leen Verweij aan de gemeenteraad heeft verstuurd. De gemeenteraad had het college in oktober opgedragen een uitbreiding van de ondersteuning voor mensen die thuis iemand verzorgen, mogelijk te maken hoewel daar op de vastgestelde begroting voor 2009 geen bedrag voor staat.

De vrijwilligerscentrale heeft in de persoon van Frieda Tahamata één consulente voor mantelzorgers in huis. Zij begeleidt hen ook in problemen met de wet- en regelgeving. Zouden er zich beduidend meer mantelzorgers bij de VCB melden, dan is er dus meer menskracht nodig. Juist dat is echter de bedoeling. De zogenaamde 'bloemetjesactie', die maandag afloopt en waarvoor vrienden en bekenden mantelzorgers konden opgeven, heeft het bestand verdubbeld, vertelt directeur Herman Nugteren.

Daarnaast is de Vrijwilligerscentrale nog bezig om moeilijke doelgroepen als allochtonen en jongeren te benaderen. De gemeente zelf en de Rabobank zijn al aan het nadenken over de vraag hoe een bedrijf mantelzorgers kan ondersteunen en uitval kan voorkomen. Het 'compliment' dat de gemeenteraad iedere mantelzorger wil geven moet volgens Nugteren "geen theatraal gebaar" worden. Ook niet iedereen zit op een dagje uit met de bus te wachten. Hij denkt eerder aan een waaier van mogelijkheden, waarin ook theater, winkelen en dergelijke zijn opgenomen. Al met al staat eigenlijk alleen vast, dat er meer werk komt.

"Dit kan leiden tot een gewenste toename van middelen voor de uitvoering daarvan", aldus wethouder Verweij. Hij wil de ontwikkelingen op de voet volgen en wil van de VCB ieder kwartaal horen, hoe het ermee staat om tijdig noodzakelijke maatregelen te treffen. "Uitbreiding is een logische stap, maar het lijkt me inderdaad wijs om eerst te onderzoeken, hoe groot de behoefte aan extra ondersteuning is", beaamt Nugteren. "Vinger aan de pols dus."

Bron: Barneveld vandaag

« Terug

Archief > 2008 > november