Barneveld vandaag: Minima laten geld liggen

geldsubsidiewoensdag 19 november 2008

Wethouder Leen Verweij zoekt dringend contact met enkele honderden Barnevelders die recht hebben op ondersteuning door de overheid, maar daar tot nu toe geen gebruik van maken.

"We kennen zo'n 650 mensen, die een uitkering hebben of recht hebben op kwijtschelding van belasting omdat ze minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen", aldus Verweij. "Volgens de statistische berekeningen van Den Haag komen er echter zo'n dikke 1800 Barnevelders in aanmerking voor het geld, dat staatssecretaris Aboutaleb beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding." De 650 niet zo rijk bedeelde Barnevelders die Verweij al kent krijgen voor de Kerst hun 50 euro. De anderen moeten zich melden. Diezelfde mensen zouden overigens ook in aanmerking komen voor 'bijzondere bijstand' bij de aanschaf van noodzakelijke goederen als wasmachines en - zo heeft de gemeenteraad beslist - computers. Over de vraag, wat er verder nodig zou zijn en dus onder de bijzondere bijstand zou moeten vallen wil Verweij op 8 december een werkconferentie houden in de bibliotheek. Daarvoor nodigt hij organisaties als WMO-raad, Bemoeizorg, diaconieën en dergelijke uit, maar nadrukkelijk ook "de mensen die we nog niet kennen. We willen zo veel mogelijk mensen, zodat we een zo goed mogelijke input krijgen."

Verweij heeft ook wel overwogen een enqute te laten houden, maar daarbij doet zich hetzelfde probleem voor: 'wie benader je?' "Dit is breder", zegt de wethouder. "Enqutes zijn meer geschikt om de kwaliteit te meten dan om beleid te maken." Daarvoor wil hij ideeën hebben. "Computers zijn heel nuttig als je kinderen op school hebt, maar ik zou dat soort dingen graag vanuit het werkveld willen horen." De gemeente verhoogt overigens de bijdrage aan de ziekteverzekering van Agis van vier naar acht euro om het gebruik van die voor minima gunstige polissen te bevorderen.

Bron: Barneveld vandaag

« Terug

Archief > 2008 > november