Overdenking: Kandidaat J. Broekman; stil....

banner bijbeltekst 1dinsdag 11 november 2008

Kent u die droom van aartsvader Jakob? Van die ladder? Vast wel! In een droom zag Jakob een ladder op de aarde staan. Hij reikte tot aan de hemel. Engelen klommen daarlangs op en daalden naar beneden. Volgens een Joodse bijbeluitleg had die ladder, waar Jakob van droomde, alles te maken met de gebeden die in zijn hart leefden.

Gebeden waarlangs de engelen opstegen. De Joodse uitleg gaat zelfs nog verder, vertelt nog meer details. Over de ladder en zijn sporten. Men vertelt: de ladder van Jakob had vier sporten. Vier sporten die elk het niveau van onze gebeden weergeven.

De eerste sport: dat is de sport van een eenvoudig gebed. Vaak wordt dat gebed vroeg in de morgen uitgesproken. Je dankt God voor het eten en het drinken, voor de kleding die je hebt, dus voor het gewone van elke dag.


De tweede sport: dat zijn de psalmen. Dat zijn de liederen die je opzegt. Dat gebeurt zo vaak: als je jong bent op school en als je oud en vergeetachtig bent in het pastoraat. Liederen opzeggen. Psalmen zingen. Je looft God om Zijn grootheid. Hij heeft alles gemaakt. Alles leeft uit en door Hem. ‘Geprezen zij Hij’, willen we dan zeggen.


De derde sport: dat is, naar gebruik van de Joden, het uitspreken van het ‘sjemá’, de Joodse geloofbelijdenis. Bekende woorden uit Deut. 6: Luister, Israël! de HEERE, onze God, de  HEERE is één! Het hardop belijden van Gods Naam is eigenlijk heel logisch na de tweede sport. Helaas kennen wij dat niet zo. Maar als je de grootheid van God bijvoorbeeld in de schepping ziet, dan belijd je Hem, dan belijd je dat Hij de enige God is.


En dan de vierde sport, de hoogste: dat is het staande gebed, zou je kunnen zeggen. Dat zeg je stil voor jezelf. Het gaat anderen niet aan. Ze mogen het niet kunnen horen. Je staat stil voor God. Als versteend… Je bent jezelf vergeten. De verlangens en de wensen zij weg. Het is genoeg om alleen te stáán voor Hem. Stil…

 

Voorthuizen, oktober 2008
Drs. J. Broekman,

« Terug

Archief > 2008 > november