Aanbestedingsbeleid

bouw schaffelaartheatervrijdag 07 november 2008

Op verzoek van de meeste politieke partijen heeft de rekenkamercommissie in het voorjaar een quick scan uitgevoerd naar het aanbestedingsbeleid in onze gemeente. Directe aanleiding was de her-aanbesteding van het Schaffelaar theater en de aanbesteding van de wijkschool in de Burgt. Bij beide aanbestedingen was er sprake van een behoorlijk hogere aanneemsom dan aanvankelijk was begroot en viel het aantal geïnteresseerde bouwbedrijven tegen. Reden genoeg om de onafhankelijke rekenkamercommissie te vragen eens te kijken naar het aanbestedingsbeleid.

In tegenstelling tot een aantal oppositiepartijen hadden SGP, CDA, ChristenUnie en VVD niet op voorhand een oordeel, maar waren we benieuwd of het Barneveldse aanbestedingsbeleid niet te strak is, waardoor er onvoldoende concurrentie tot stand kon komen. Let wel: de gemeenteraad heeft met het aanbestedingsbeleid ingestemd, we vroegen ons dus af of we de kaders niet te strak hadden gesteld. Daarnaast is het in de politiek altijd een interessante vraag of het college de raad wel op tijd heeft geïnformeerd. Ook op dit punt had de oppositie haar mening al klaar, de coalitiepartijen wilden die vraag echter wel expliciet beantwoord krijgen, al was het maar om de oppositie van repliek te kunnen voorzien.

 

De rekenkamercommissie heeft haar werk gedaan en de conclusies waren helder: Het college heeft het aanbestedingsbeleid zorgvuldig nageleefd, maar had last van de prijsontwikkelingen op de markt: overal in het land werd meer gevraagd voor grote bouwprojecten en het aantal inschrijvingen viel elders ook vaak tegen. Ook de informatievoorziening was prima, maar had op paar punten wat beter gekund (extra eisen die extra kosten met zich meebrachten). Daarnaast heeft de rekenkamercommissie een aantal concrete adviezen gegeven waardoor de aanbesteding in Barneveld nog beter of transparanter kan.

 

In oktober worden de adviezen van de rekenkamercommissie door de raad overgenomen. Terwijl ik dit schrijf, is er op één punt discussie. Moet de raad bij grote aanbestedingen meepraten over de aanbestedingsvorm? Het college vindt dat dit te veel tijd kost, de rekenkamercommissie denkt dat dit echter wel de moeite waard is. Wethouder Van den Hengel heeft aangegeven dat het college de raad op belangrijke momenten in het aanbestedingsproces zeker zal betrekken. Dat komt dus helemaal goed!

 

Heimen Schuring

Commissie Bestuur

« Terug

Archief > 2008 > november